Hvilke andre sykdommer er forbundet med røyking?

Kvinner kommer tidligere i overgangsalderen og er mer utsatt for benskjørhet. Tidlig overgangsalder gir økt risiko for benskjørhet i seg selv, men røykere har en økt risiko ut over dette. Risikoen for lårhalsbrudd er betydelig økt for en som røyker, og dette gjelder uavhengig av andre kjente risikofaktorer. Dessuten vil hud og andre organer eldes raskere hos personer som røyker.