Hvordan oppstår et lårhalsbrudd (fractura colli femoris)?

Lårhalsbrudd oppstår oftest hos eldre mennesker med beinskjørhet. En ugunstig vridning i hoften når man går over gulvet kan være tilstrekkelig.

Oftest vil imidlertid bruddet oppstå ved fall og påfølgende slag mot hoften. Hos yngre mennesker med normalt benvev, skal det store krefter til for å brekke lårhalsen. Dette kan skje ved trafikk eller fallulykke.

Hvilke symptomer gir et lårhalsbrudd?

Ved lårhalsbrudd er det smerter i hofteregionen. Foten vil ofte være i "Chaplinstilling", med rotasjon av foten utover og forkortning av benet.

Hvordan finner legen ut om det et lårhalsbrudd?

Utadrotasjon av foten med forkortning og smerter i hofteregionen gir mistanke om lårhalsbrudd. Røntgenundersøkelse er nødvendig ved mistanke om lårhalsbrudd.

Hvilken behandling er det for lårhalsbrudd?

De aller fleste lårhalsbrudd blir behandlet med operasjon. Ved de enkleste lårhalsbruddene blir det satt inn en nagle eller skrue i bruddet. Eventuelt blir det lagt på en støttende plate på lårbenet. Dette er oftest en enkel og rask operasjon. Ved visse typer lårhalsbrudd blir det satt inn kunstig leddhode. Dette er et større inngrep enn vanlig nagling. Det brukes vanligvis ryggmargbedøvelse. Allerede dagen etter operasjonen kan den opererte komme opp av sengen og begynne med gåtrening.

Blir jeg bra igjen etter et lårhalsbrudd og hvor lang tid tar det?

Det er avhengig av hvilken type lårhalsbrudd det dreier seg om. Ved enkelte typer brudd er det meget god prognose. Andre typer lårhalsbrudd kan ødelegge blodforsyningen til lårhalshodet, som derfor kan bli ødelagt. En annen komplikasjon er at bruddet av en eller annen grunn ikke vil gro. Begge disse komplikasjoner kan behandles med innsetting av kunstig hofte. Yngre mennesker må gjøre regning med flere måneders sykemelding. Krykkene kan vanligvis slippes etter 3 måneder.