Pasienter som har fått diagnosen demens har fire ganger større risiko for ikke å få nødvendig smertestillende behandling sammenlignet med andre som er innlagt på sykehjem.

Det viser en undersøkelse av 125 pasienter ved tre ulike sykehjem i Bergen. Lege Harald A Nygaard og sykepleier Marit Jarland som var ansvarlige for studien mener årsaken er at personalet ofte feiltolker signaler eller ikke fester tilstrekkelig lit til utsagn fra personer som har fått diagnosen demens.

- Det kan være lett å anta at avvikende adferd hos disse pasientene skyldes demenssykdommen og overse at vandring, uro, passivitet eller aggresjon kan være smertebetinget. Adferdssymptomene er ofte uttrykk for at pasienten har noe på hjertet som denne ikke makter å kommunisere på en adekvat måte. Dette er noe man vet, men det er ikke alltid man tenker på det i en travel hverdag, sier Nygaard til Dagens Medisin.

Han mener det er nødvendig med økt bevissthet og kunnskap om denne problemstillingen blant leger og pleiere.

Overlege Stein Husebø ved Bergen Røde Kors sykehjem sier i en kommentar til resultatene av studien er sammenfallende med en rekke internasjonale studier. Ifølge Husebø er det grunn til å tro at 50-70 prosent av demente personer har kroniske smerter, og at mange ikke får tilstrekkelig behandling. Han mener at den lave legedekningen på norske sykehjem viser at demente ikke blir tatt alvorlig. Husebø påpeker at demente også bør tilbys andre lindrende tiltak som fysioterapi, og at de trenger oppmerksomhet.

Kilde: Dagens Medisin