Smerte er fra naturens side ment å være et varselsignal.

Det skal varsle oss om skade eller sykdom, slik at vi kan oppsøke hjelp eller behandling, eller endre vår livsstil. Smerte er noe ikke kan klare oss uten.

Men dessverre kan smertene mange ganger ta overhånd, og føre til intense plager og invalidisering over kortere eller lengre tid.

Smerte oppstår når noe blir eller truer med å bli skadet i kroppen eller sjelen vår. Skade på kropp eller sjel, vil føre til at det dannes spesielle nerveimpulser, eller en spesiell tilstand, som vi opplever som smertefull. Smerte er alltid en opplevelse. Det er derfor viktig å understreke at smerte alltid både er fysisk og psykisk.

Hva er forskjellen mellom akutte og kroniske smerter?

Akutte smerter oppstår ved akutt skade eller sykdom. Kroniske smerter er smerter som vedvarer, som kommer og går, og som plager over måneder eller år.

Kroniske smerter begynner ofte gradvis, uten at det foreligger noen helt klar utløsende årsak. Ved kroniske smerter kan vi si at naturen skyter ofte over målet. Smertene har ikke lenger funksjon som varselsignal, men oppleves som plagsomme og meningsløse.

Vanlige former for kronisk smerte er for eksempel ryggsmerter, nakke- og skuldersmerte, hodepine, forårsaket av spenninger i muskulatur.

Ved kronisk smerte er det ofte vondt over større områder, det er ikke alltid lett å peke på et punkt eller en faktor som forårsaker det hele.

Hva menes med smerteterskel?

Det er slett ikke tilfeldig hvordan barn lærer om smerte i barndommen. Tenk etter, er det forskjell på barns gråt når de slår seg? Vil barnets reaksjon være avhengig av om det er mor eller far som er til stede?

Måten vi reagerer på smerte, blir grunnleggende preget i vår barndom.

Smerteterskelen, hvor mye smerte den enkelte kan tåle før akutte smerter blir intenst plagsomme, er svært lik. Derimot er det stor forskjell på hvordan vi gir uttrykk for smertene våre. Vi tror ofte at den som skriker høyest har mest vondt, men det er langtfra tilfelle.

Blant annet er det helt vanlig at barn som har mye smerter etter operasjoner, kan ligge helt stille i et hjørne av sengen uten å gi lyd fra seg. På folkemunne sies det ganske innsiktsfullt: "Det avgjørende spørsmålet er ikke hvordan man har det, men hvordan man tar det".

Når skal jeg gå til lege med smertene mine?

Litt plager vil vi alle ha i perioder. Ofte vil disse plagene gå over av seg selv.

Vedvarer plagene, eller plages du av intense, akutte smerter, bør du oppsøke lege for å få avklart den videre behandlingen.