Med narkose mener vi vanligvis full bedøvelse.

Ved narkose vil pasientene sovne og ikke oppleve smerte. Narkose brukes ved større og smertefulle operasjoner.

I dag er det mest vanlig å bruke medisiner som sprøytes direkte i blodet, såkalt intravenøs narkose. Som oftest brukes en kombinasjon av medikamenter for å oppnå god smertelindring og rolig, dyp søvn. Samtidig tilføres pasientene oksygen og overvåkes nøye.

En annen sikker narkosemetode er å tilføre bedøvelsen gjennom luften som pasienten får tilført til lungene, såkalt gassnarkose.

Noen ganger kombineres intravenøs narkose med gassnarkose.