Til noen operasjoner brukes andre former for bedøvelse, f.eks. ryggmargsbedøvelse, epiduralbedøvelse eller lokalbedøvelse. Selv store inngrep kan gjennomføres med slike teknikker, og dette har mange fordeler. Pasientene er våkne, det går raskere å komme på bena, det trengs mindre overvåkning, osv.

Bedøvelsesmiddelet som brukes bedøver nervene der det blir sprøytet inn. Ved ryggmargs- og epiduralbedøvelse er det ryggmargen som blir bedøvet. Ved vanlig lokalbedøvelse er det enten større eller mindre nerver som bedøves lokalt, dvs. der bedøvelsesmiddelet sprøytes inn.