Smerte skal være et varselsignal om sykdom eller skade. For legen vil det viktigste alltid være å finne hva som er årsaken til smertene.

Er det en akutt eller alvorlig medisinsk tilstand som trenger akutt behandling? Hvor lenge har smertene vart? Hvordan startet de? Hvor er de lokalisert? Er de konstante, eller hvordan varierer de? Er det noe som hjelper på smertene?

Hva slags undersøkelser kan legen gjøre?

En erfaren lege vil få hoveddelen av den informasjon som er nødvendig fra det pasienten forteller om seg og sin sykdom. I tillegg vil en grundig kroppsundersøkelse kunne vi verdifull tilleggsinformasjon om hva som er årsaken til plagene.

Også spesialundersøkelser som blodprøver, røntgen, ultralyd, computertomografi og slikt kan bidra til å forklare den er de årsakene det kan være til den enkeltes tilstand.

Finner legen alltid årsaken til smertene?

Ved helt akutte smertetilstander kan vi ofte finne en årsak og en forklaring til plagene. Pasienten vil da kunne få en diagnose, og ofte en behandling som er rettet mot årsaken slik at smertene forsvinner.

Ved kroniske smerter er det sjelden mulig å finne en årsak og en forklaring til plagene. Smertene er sammensatt. Både fysiske, psykiske og sosiale faktorer kan være av betydning for utredningen og behandlingen. Smertene har ofte utviklet seg gradvis over tid. Utredningen og behandlingen vil ofte kreve tid og tålmodighet, både fra pasientens, de pårørendes og legens side.

Hva slags lege skal jeg gå til?

Har du kroniske smerter, bør du ha en egen fast primærlege, som du har både tillit og har tid og tålmodighet.

Primærlegene er de eneste legene som både skal ha oversikt over hele det medisinske fagområdet, kombinert med spesialkunnskap og evne til å samarbeide med spesialister når dette er påkrevet.

Dersom du ikke har en slik lege bør du gjøre en god innsats få å finne deg en. Dersom du allerede har en slik lege, håper jeg virkelig at du tar godt vare på henne.

Hva er en smerteklinikk?

De tverrfaglige smerteklinikkene skal både utrede og behandle, de skal kunne vurdere hva som er årsaken til langvarige og vanskelige smertetilstander, og deretter tilrettelegge behandlingen, gjerne i samarbeide med pasientens primærlege.

Ved disse klinikkene vil det være team bestående av lege, fysioterapeut, psykolog, sykepleier og sekretær.

På disse stedene er det vanlig at en lege og sykepleier med spesiell interesse for smertebehandling har et behandlingstilbud både til kroniske smertepasienter og kreftpasienter. I tillegg er det noen private smerteklinikker.