Kroniske korsryggsmerter forårsaker mye personlig lidelse og store samfunnsmessige kostnader. Pasienter mister livskvalitet, og mange blir ufør fordi de ikke har fått behandling tidlig nok.

Nervesmerter

Det finnes flere typer korsryggsmerter. En av de vanligste er isjias og skyldes irritasjon av isjiasnervens røtter. Typisk er smerter fra ryggen og nedover foten svarende til nervens forløp. Smertene er vanligvis brennende, kriblende, jagende eller lynende (som et elektrisk støt), og tiltar ofte ved berøring. Vanlige smertestillende medisin som Ibux eller lignende, har oftest liten eller ingen effekt ved nervesmerter.

Det finnes hjelp

Mot nervesmerter benytter man som regel medisiner som påvirker overføringen av signaler mellom nerveceller. Disse medisinene blir også brukt mot epilepsi og depresjon og kalles derfor gjerne for antiepileptika eller antidepressiva. De mest brukte midlene er Sarotex, Tegretol, Neurontin og Lyrica. En hyppig bivirkning ved disse midlene er søvnighet. Ved å ta medisinen på kvelden kan dette gi deg fredligere og bedre netter og derved økt overskudd neste dag.

TENS

Noen mennesker har også nytte nervestimulernde behandling, TENS. Dette er en behandlingsform som først og fremst fysioterapeuter tilbyr. Metoden innebærer at man tilfører huden elektriske impulser. Dette påvirker nervefibrenes funksjon på ulike måter. Effekten kommer gradvis i løpet av noen uker.