Spørsmål: Stemmer det at de som har rødt hår tåler smerter i mindre grad enn det andre mennesker gjør?

Svar: Studier har vist at kvinner med naturlig rødt hår er mer følsomme for enkelte typer smerter enn det brunetter er. Den økte følsomheten for smerter, særlig som følge av kulde, settes i sammenheng med en medfødt variant i en hormonreseptor. Reseptoren reagerer normalt på minst to ulike hormoner. Det ene hormonet stimulerer produksjonen av pigment i huden. Det andre hormonet (endorfin) har en smertelindrende effekt. Hos kvinner med naturlig rødt hår blir reseptoren i liten grad stimulert av disse hormonene.

I en studie som ble publisert i 2005 fant man at rødhårete i gjennomsnitt trenger 20 prosent mer lokalbedøvelse enn brunetter for å oppnå samme effekt. Dette kan forklare funnene i en studie fra 2009. Den viste at forekomsten av tannlegeskrekk er betydelig høyere blant mennesker med rødt hår enn hos mørkhårete.