En amerikansk undersøkelse kaster nytt lys over virkningen av hypnose. I undersøkelsen deltok 241 pasienter. Pasientene ble delt tilfeldig inn i tre grupper:

·         Vanlig behandling.

·         En ekstra person på operasjonsstua som omsorgsfullt passet på pasienten og som sørget for at det var en vennlig og rolig atmosfære i rommet.

·         En gruppe som fikk instruksjon i selvhypnose og deretter ble anbefalt å forestille seg vakre, behagelige landskap.

Alle gruppene hadde anledning til å gi seg selv ekstra doser smertestillende intravenøst under inngrepet.

Best gikk det med hypnosegruppen, og de som fikk ekstra oppmerksomhet. Halvparten av deltagerne i begge disse gruppene, hadde ikke behov for ekstra smertestillende under inngrepet. I tillegg gikk selve inngrepene raskere og lettere, med en gjennomsnittlig tidsbruk på 17 minutt mindre i hypnosegruppa sammenlignet med den vanlige gruppa. Dette skyldtes at kirurgen kunne utføre inngrepet raskere fordi pasienten hadde det bra.

Kilde: Lancet