Personer som har høyt blodtrykk er mindre følsomme for smerter enn mennesker med normalt blodtrykk.

Denne sammenhengen har vært bekreftet i en rekke studier. Den medisinske betegnelsen er hypertensjonsrelatert hypoalgesi. Hva den skyldes, vet man ikke sikkert, men ved siden av cellene i hjernestammen som deltar i styringen av blodtrykket er celler som er viktige for opplevelsen av smerter. Kanskje spiller denne nærheten en rolle. Man vet foreløpig ikke om smertefølsomheten øker dersom man senker trykket ved hjelp av blodtrykks-medisiner.I den norske helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT-studien) fant man at personer med høyt blodtrykk hadde mellom 10 og 60 prosent lavere forekomst av smerter i muskler og skjelett. Toleransen for smerter steg i takt med blodtrykket. I en annen studie av 356 personer med hjertesykdom fikk de som hadde høyt blodtrykk mindre brystsmerter ved fysisk belastninger enn de som hadde normalt trykk. Forskjellen skyldtes ikke at hjertet til personene med høyt blodtrykk tålte belastningen bedre enn de andre. Det var kun opplevelsen av smerter som var ulik. Den nedsatte følsomheten kan forklare hvorfor hjertesyke personer med høyt blodtrykk har mindre smerter ved hjerteinfarkt og hyppigere har små hjerteinfarkt uten å være klar over det, enn hjertesyke mennesker med normalt blodtrykk.

Kilder:
Archives of Internal Medicine
Hypertension