Spørsmål: Er det noen regler om hvor mange Paralgin forte en lege har lov til å skrive ut på resept? Jeg sliter med sterke smerter som noen ganger er så intense at det ikke er tilstrekkelig med reseptfrie smertestillende.

Svar: Reseptforskriften begrenser ikke hvor mange tabletter Paralgin forte eller tilsvarende midler som en lege kan forskrive til en pasient, men Lov om helsepersonell pålegger legen å utføre sitt arbeid på en faglig forsvarlig måte. Det innebærer å utvise aktsomhet når han skriver resept på medisiner som kan være vanedannende, slik Paralgin forte er.

Lege og pasient må sammen vurdere om medikamentets nytteverdi er større enn risikoen. Hvis svaret er ja, bør det avtales regelmessige samtaler der de snakker om sykdommen og om hvordan legemiddelet blir brukt. Det er viktig at pasienten er godt kjent med fordeler og ulemper, deriblant avhengighet og avtagende virkning av medisinen. Lege og pasient må også bli enige om behandlingens varighet, og om når det bør gjøres forsøk på å trappe ned dosen eller bytte til et ikke-vanedannende alternativ. Nedtrappingsforsøket bør ha så lang varighet at tidsbegrenset ubehag ved avvenning blir tilbakelagt. Eventuelle alternativer til medikamentell behandling bør også diskuteres.

Pasienten må informeres om at middelet påvirker evnen til å kjøre bil og utføre risikofylt arbeid. Hvis dosene overskrider hva som er tillatt ved bilkjøring, må vedkommende få beskjed om dette. Pasienten er da juridisk forpliktet til ikke å kjøre bil. Dersom bruken antas å vare eller har vart mer enn seks måneder i et omfang som er uforenlig med bilkjøring er legen forpliktet til å sende melding til Fylkesmannen.