Spørsmål: Jeg tåler mindre alkohol enn før og lurer på om det kan være et tegn på at jeg er i faresonen for å utvikle demens. Nå føler jeg meg ubehagelig beruset etter 3-4 glass vin. Det gjorde jeg ikke tidligere.

Svar: Følsomheten for alkohol avtar ved et jevnt forbruk, og man trenger etterhvert mer alkohol for å oppnå samme alkoholrus. Et høyt forbruk over langt tid kan ha motsatt virkning. Sviktende leverfunksjon nedsetter leverens evne til å bryte ned alkohol. Derved øker alkoholpåvirkningen.

Effekten av alkohol avhenger også av kroppsstørrelsen og –sammensetningen. Menn veier i gjennomsnitt mer enn kvinner og har en høyere andel vann i kroppen. Alkohol blir av den grunn i større grad fortynnet i en mann enn i en kvinne. Tilsvarende  kan alkoholrus forsterkes hos et menneske som går ned i vekt. 

Videre er alkoholtoleransen knyttet til leverens innhold av et enzym (alkohol dehydrogenase) som bryter ned alkohol. Høy aktivitet i dette enzymet fører til at alkohol raskt blir omdannet til acetaldehyd. Det reduserer varigheten av alkoholrusen.

Acetaldehyd er for øvrig ansvarlig for de fleste ubehagelige effektene av alkohol og brytes ned til eddiksyre som har få skadevirkninger. En del personer, ofte av asiatisk opprinnelse, har liten kapasitet til å bryte ned acetaldehyd til eddiksyre. Det øker og forlenger ubehaget etter å ha drukket alkohol (”bakrusen”).

Jeg har ikke funnet studier som viser at følsomheten for alkohol er forbundet med sannsynligheten for å utvikle demens. I flere studier er det imidlertid vist at et lett til moderat alkoholforbruk reduserer risikoen for å bli dement, og at et langvarig alkoholmisbruk øker sannsynligheten for demensutvikling.