Spørsmål: Kan en CDT- prøve alene føre til at mitt førerkort ikke blir forlenget? Jeg håper dere kan gi et utfyllende svar. Min fastlege er i tvil.

Svar: CDT (carbohydrate deficient transferrin) er en blodprøve som vanligvis stiger hvis man drikker mer enn tre glass vin eller en tilsvarende mengde alkohol daglig i mer enn to uker. Alle biokjemiske analyser har svakheter og viser iblant en feilaktig høy eller lav verdi. Man kan derfor ikke stole blindt på testen. Hvis svaret ikke passer med de faktiske forholdene, kan det være nyttig å sjekke testen opp mot øvrige prøvesvar. Høyt alkoholforbruk kan gi utslag i andre blodprøver enn CDT. Hvis disse er helt normale, kan CDT-svaret være feil eller ha en annen årsak.

Helsekrav er ikke oppfylt dersom alkohol, rusmidler eller legemidler brukes i et omfang og på en måte som fører til helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko. Jeg tror ikke et avvikende prøvesvar på CDT er tilstrekkelig grunnlag til å miste førerkort ettersom prøven, som nevnt, ikke er tilstrekkelig presis. Som en del av et større beslutningsgrunnlag kan den imidlertid være av verdi.

Ved et etablert alkoholmisbruk kan CDT inngå i oppfølgingen. Kravene til avholdenhet fra alkohol avhenger av misbrukets varighet og omfang. Hvilken (førerkortgruppe/klasse) man søker om er også avgjørende. Ved avgrenset misbruk og vanlig førerkort for personbil må man vanligvis dokumentere avholdenhet i seks måneder. Det kan gjøres ved å kombinere en blodprøve (CDT% eller PEth) hver 2-4 uke med en urinprøve (EtG og EtS)1-2 ganger ukentlig. Ved totalavholdenhet eller sporadisk og meget beskjedent inntak av alkohol vil disse prøvene være normale.