Konsultasjoner

Arne har misbrukt alkohol i nesten hele sitt voksne liv. De to siste årene har han vært tilnærmet rusfri. Det var da han giftet seg og ble far at han ble klar over at han hadde et alkoholproblem. Tidligere pleide han å gå ut og drikke øl med arbeidskameratene etter arbeidstid.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg