Lov og rett

Moderne medisinsk behandling blir stadig mer komplisert. Samtidig avtar liggetiden ved sykehusene. Det gjør det vanskelig for pasientene å ha full oversikt over medikamentene de bruker. Mest utsatt er de som har behov for mange medisiner. Utilstrekkelig effekt eller bivirkninger som følge av feilbruk av medikamenter forårsaker en rekke sykehusinnleggelser og dødsfall.

Spørsmål: Vi har en snill og god datter som er psykisk utviklingshemmet. Hun har nå fylt 14 år. I likhet med alle andre foreldre ønsker vi at barnet vårt skal få et fullverdig og godt liv, men vi tror ikke at hun bør bli mor. Hvis hun skulle få et barn, ville det bli svært vanskelig for både henne og barnet. Vi har derfor lurt på om hun bør bli sterilisert. Hvordan går vi eventuelt fram hvis hun selv skulle ønske å bli det?

Spørsmål: Jeg trenger periodevis å bruke sterke smertestillende midler som Paralgin major. Når jeg henter medisinene tar personalet på apoteket kopi av resepten min. På lørdag skjedde dette igjen, og jeg spurte hvorfor de tok kopier. Damen svarte at det gjorde de fordi Paralgin major er et B-preparat. Ja vel, men hva betyr det? Hva gjør de med kopiene de tar? Samler de dem opp, og regner ut i slutten av året hvor mye Paralgin major jeg har fått?

Spørsmål: Spesialisten jeg går til ved sykehuset har anbefalt meg å begynne med en ny medisin for å få skikk på min diabetes. Medisinen er dessverre ganske dyr og er foreløpig ikke på blå resept.

Spørsmål: Min gamle mor er bosatt i en annen del av landet enn mine søsken og jeg. Mors helse begynner å bli dårlig. I løpet av års tid vil hun nok trenge en sykehjemsplass. Hun ønsker da å bo nærmere oss. Hvordan er mulighetene for henne til å søke om sykehjemsplass i vår kommune før hun flytter hit?

Spørsmål: Vi er nesten 80 ansatte og tre av oss har fått påvist perioral dermatitt. Det er synlig sopp på arbeidsplassen vår, og det hender at noen svimer av og får astmaanfall. Kan det være arbeidsforholdene som er årsaken? Hva er terskelen for å stenge en arbeidsplass i slike tilfeller?

Spørsmål: Jeg hørte en gang på radio at det er mulig å reservere seg mot livsforlengende behandling ved sykdom. Kan du gi flere opplysninger om ordningen og hvordan dette ordnes?

Spørsmål: Min mor døde i fjor etter et kort sykehusopphold. Det skjedde så mye i den tiden at jeg husker nesten ingenting om hva som ble gjort eller hvorfor ting ble som de ble.

Spørsmål: Jeg er i slutten av femtiårene og har vært alene etter at min tidligere mann og jeg gikk fra hverandre for snart ti år siden. For tre år siden fikk jeg en ny lege da den forrige gikk av med pensjon. Den nye legen er på min alder og fra felles kjente vet jeg at han også ble skilt for en par år siden. Jeg merker at jeg liker han, men vet at en lege og en pasient ikke kan ha noen relasjon. Overfor meg er han alminnelig vennlig og korrekt. Han gjør jobben sin, smiler og er hyggelig noe han sikkert også er med sine andre pasienter. Mitt spørsmål er hvor lang tid det må gå før det er lov å innlede en personlig prat hvis jeg bytter lege nå. Er det helt forbudt for han å ha en personlig kontakt med meg selv det har gått ett-to år? Jeg har kun vært hos han for helt nøytrale ting som måling av blodtrykk og henvisning til en røntgenundersøkelse. Jeg har et stort ønske å bli kjent med denne mannen og håper at det ikke er helt forbudt for all tid.

Spørsmål: Jeg trenger periodevis å bruke sterke smertestillende midler som Paralgin major. Når jeg henter medisinene tar personalet på apoteket kopi av resepten min. På lørdag skjedde dette igjen, og jeg spurte hvorfor de tok kopier. Damen svarte at det gjorde de fordi Paralgin major er et B-preparat. Ja vel, men hva betyr det? Hva gjør de med kopiene de tar? Samler de dem opp, og regner ut i slutten av året hvor mye Paralgin major jeg har fått?

Studier viser at mange mennesker med astma eller kols ikke får full effekt av behandlingen. Apotekansatte vil derfor nå gi utvidet informasjon til pasienter som ønsker det.

Spørsmål: Mannen min er uføretrygdet på grunn av leddgikt og hjertesykdom. Han trenger hjelp til det meste. Jeg har derfor førtidspensjonert meg for å ta meg av han. Kan jeg søke om omsorgslønn? Hvordan gjør jeg det, og tror du jeg vil kunne få omsorgslønn?

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg