Lov og rett

Spørsmål: Har fastlegen plikt til å henvise til en spesialist hvis pasienten ber om en sjekk, ved for eksempel Feiringklinikken? Hva kan pasienten gjøre hvis legen ikke vil?

Spørsmål: Spesialisten jeg går til ved sykehuset har anbefalt meg å begynne med en ny medisin for å få skikk på min diabetes. Medisinen er dessverre ganske dyr og er foreløpig ikke på blå resept.

Spørsmål: De siste gangene jeg har ringt for å bestille legetime har jeg blitt spurt hva det gjelder. Har resepsjonisten lov til å spørre om det? Må jeg svare?

Spørsmål: Min mor døde i fjor etter et kort sykehusopphold. Det skjedde så mye i den tiden at jeg husker nesten ingenting om hva som ble gjort eller hvorfor ting ble som de ble.

Spørsmål: Jeg trenger periodevis å bruke sterke smertestillende midler som Paralgin major. Når jeg henter medisinene tar personalet på apoteket kopi av resepten min. På lørdag skjedde dette igjen, og jeg spurte hvorfor de tok kopier. Damen svarte at det gjorde de fordi Paralgin major er et B-preparat. Ja vel, men hva betyr det? Hva gjør de med kopiene de tar? Samler de dem opp, og regner ut i slutten av året hvor mye Paralgin major jeg har fått?

Spørsmål: Jeg hørte en gang på radio at det er mulig å reservere seg mot livsforlengende behandling ved sykdom. Kan du gi flere opplysninger om ordningen og hvordan dette ordnes?

Moderne medisinsk behandling blir stadig mer komplisert. Samtidig avtar liggetiden ved sykehusene. Det gjør det vanskelig for pasientene å ha full oversikt over medikamentene de bruker. Mest utsatt er de som har behov for mange medisiner. Utilstrekkelig effekt eller bivirkninger som følge av feilbruk av medikamenter forårsaker en rekke sykehusinnleggelser og dødsfall.

Spørsmål: Jeg trenger periodevis å bruke sterke smertestillende midler som Paralgin major. Når jeg henter medisinene tar personalet på apoteket kopi av resepten min. På lørdag skjedde dette igjen, og jeg spurte hvorfor de tok kopier. Damen svarte at det gjorde de fordi Paralgin major er et B-preparat. Ja vel, men hva betyr det? Hva gjør de med kopiene de tar? Samler de dem opp, og regner ut i slutten av året hvor mye Paralgin major jeg har fått?

Spørsmål: Hvordan kan jeg gi min venn som er lege, tilgang til min journal? Jeg ønsker at han skal vurdere det som står der.

Spørsmål: Min datter på 15 år går til astmalege. Hver gang vi er der tar hun en pusteprøve. Hun blåser to ganger inn i et apparat, og vi må betale 245 kr for det. Det virker som en overdreven pris og jeg kan ikke skjønne at den kan forsvares utfra legens utgifter. Mange år måtte vi betale kontant og fikk ikke kvittering.

Spørsmål: Jeg lider av sterk overvekt og er blitt undersøkt av spesialist fordi jeg ønsker å bli operert for dette. Fra sykehuset har fått et brev der det står at jeg er prioritert og kommer inn under tre måneders garantien. Hva skjer hvis operasjonen ikke blir utført innen de tre månedene?

Spørsmål: Jeg synes at fastlegen min er lite flink til å følge meg opp og har derfor lyst til å forsøke en annen lege. Kontorpersonalet hos min nåværende fastlege har gitt meg beskjed om at jeg ikke kan få time hos en ny lege før jeg har valgt han som fastlege. Jeg ønsker ikke bytte lege før jeg har truffet han, for tenk om ”kjemien” mellom oss viser seg å være helt feil? Jeg har flere alvorlige sykdommer og har ikke overskudd til å bytte fastlege til stadighet.

Spørsmål: Jeg er i slutten av femtiårene og har vært alene etter at min tidligere mann og jeg gikk fra hverandre for snart ti år siden. For tre år siden fikk jeg en ny lege da den forrige gikk av med pensjon. Den nye legen er på min alder og fra felles kjente vet jeg at han også ble skilt for en par år siden. Jeg merker at jeg liker han, men vet at en lege og en pasient ikke kan ha noen relasjon. Overfor meg er han alminnelig vennlig og korrekt. Han gjør jobben sin, smiler og er hyggelig noe han sikkert også er med sine andre pasienter. Mitt spørsmål er hvor lang tid det må gå før det er lov å innlede en personlig prat hvis jeg bytter lege nå. Er det helt forbudt for han å ha en personlig kontakt med meg selv det har gått ett-to år? Jeg har kun vært hos han for helt nøytrale ting som måling av blodtrykk og henvisning til en røntgenundersøkelse. Jeg har et stort ønske å bli kjent med denne mannen og håper at det ikke er helt forbudt for all tid.

Spørsmål: På nettsiden til Helfo står det at egenandelen når man kjøper medisiner som er på blå resept er maksimalt kr. 520 kroner pr. gang. Forleden dag var jeg på apoteket for å hente medisiner og betalte kr. 736. Da jeg spurte hvorfor jeg måtte betale mer, sa de at det var fordi jeg hadde mer enn en sykdom. Er det riktig? Tidligere har jeg betalt den vanlige egenandelen.

Spørsmål: En venninne av mine foreldre har blitt behandlet med vitaminkurer av en lege etter at hun fikk kreft for et par år siden. Legen frarådet henne på det sterkeste å bruke cellegift. I stedet har han sendt henne til et privat "alternativsykehus" som han er medeier av. Vi tror han til sammen har tjent over en million kroner på kvinnen. Hvem har adgang til å melde fra om sånt?

Spørsmål: Jeg må bytte fastlege i forbindelse med at jeg flytter. Det er en nettside der folk kan skrive om legen sin og gi legen en karakter. Tror du vil være et bra sted for meg å lete etter en god lege?

Spørsmål: I løpet av mitt etter hvert ganske lange liv har jeg vært vitne til store endringer i helsevesenet. Mye har vært veldig bra. For eksempel så opplever jeg at jeg som pasient har større innflytelse enn tidligere, og at leger bedre forklarer hvordan de tenker om prøvesvar og om valg av behandling. Det er også riktig, synes jeg, at man har rett til å lese journalen sin, men jeg lurer av og til på om det er udelt positivt. Blir legen påvirket av at pasienten kan lese alt han skriver? Tør legen for eksempel skrive i journalen at han mistenker at en pasient har kreft før han vet det 100 prosent sikkert?

Studier viser at mange mennesker med astma eller kols ikke får full effekt av behandlingen. Apotekansatte vil derfor nå gi utvidet informasjon til pasienter som ønsker det.

Spørsmål: Mannen min er uføretrygdet på grunn av leddgikt og hjertesykdom. Han trenger hjelp til det meste. Jeg har derfor førtidspensjonert meg for å ta meg av han. Kan jeg søke om omsorgslønn? Hvordan gjør jeg det, og tror du jeg vil kunne få omsorgslønn?

Spørsmål: Min gamle mor er bosatt i en annen del av landet enn mine søsken og jeg. Mors helse begynner å bli dårlig. I løpet av års tid vil hun nok trenge en sykehjemsplass. Hun ønsker da å bo nærmere oss. Hvordan er mulighetene for henne til å søke om sykehjemsplass i vår kommune før hun flytter hit?

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg