Spørsmål: Spesialisten jeg går til ved sykehuset har anbefalt meg å begynne med en ny medisin for å få skikk på min diabetes. Medisinen er dessverre ganske dyr og er foreløpig ikke på blå resept.

Ifølge legen kan jeg likevel få dekket det meste av kostnadene. Det er jeg veldig glad for ettersom jeg ellers ikke ville ha hatt råd til denne behandlingen som er viktig for meg. Hvor mye får jeg dekket, og hva må jeg gjøre for å få tilbake pengene?⇥Gøril

Svar: Du har rett i at man gjennom den såkalte Bidragsordningen kan få dekket utgifter til medisiner som ikke kan skrives på «blå resept» eller andre søtteordninger. Det stilles ikke spesielle krav til diagnose eller behandlingens varighet, men medisinen må være:

• registrert i Norge
• reseptpliktig
• foreskrevet av lege til bruk utenfor institusjon

Enkelte typer legemidler (deriblant vaksiner, vanedannende og smertestillende medisiner og tabletter mot ereksjonsproblemer) er ikke omfattet av ordningen. For å søke om å få refundert utleggene man har hatt må man fylle ut et skjema. Skjemaet kan man hente på Helfo sine nettsider (www.helfo.no) eller få det tilsendt ved å kontakte Helfo sin servicetelefon 815 70 030. Kvitteringer må vedlegges søknaden. På kvitteringene må følgende opplysninger framgå:

• navnet på den som bruker medisinen
• medisinens navn
• pris
• kjøpsdato
• navnet på legen som skrev ut resepten
• apotekets stempel

Folketrygden dekker 90 prosent av de utgiftene som i løpet av 2015 overstiger 1732 kroner. Utgiftene til ektefelle og barn under 18 år kan slås sammen hvis hvert familiemedlems utgifter er minst 1732 kroner. Familien betaler da bare et felles minstebeløp på 1732 kroner og får refundert de andre. I tillegg til å dekke medisinutgifter omfatter ordningen en rekke andre helseformål. Noen eksempler er, diverse opplæringskurs for kronisk syke, behandling ved uønsket hårvekst, elektrisk brystpumpe, tandemsykkel eller terapiridning for funksjonshemmete og fysioterapi i ut-landet. Mennesker med kroniske helseproblemer vil ofte være tjent med å gjøre seg kjent med denne muligheten for økonomisk støtte. Interesserte kan lese mer på nettsidene til Helfo.