Spørsmål: Jeg lider av sterk overvekt og er blitt undersøkt av spesialist fordi jeg ønsker å bli operert for dette. Fra sykehuset har fått et brev der det står at jeg er prioritert og kommer inn under tre måneders garantien. Hva skjer hvis operasjonen ikke blir utført innen de tre månedene?

Svar: I følge Lov om pasientrettigheter har man rett til nødvendig helsehjelp hvis

”pasienten kan ha forventet nytte av helsehjelpen, og kostnadene står i rimelig forhold til tiltakets effekt. Spesialisthelsetjenesten skal fastsette en frist for når faglig forsvarlighet krever at en pasient som har en slik rettighet, senest skal få nødvendig helsehjelp.” 

Dersom man innen fristen ikke har fått den hjelpen man er blitt forespeilet, kan man kreve å få den uten opphold, om nødvendig fra et annet sykehus eller en privat klinikk i eller utenfor Norge. Man får hjelp til ivareta denne rettigheten ved å kontakte HELFO Pasientformidling på telefon 815 33 533. En saksbehandler vil ta umiddelbart kontakt med sykehuset som har brutt fristen. Sykehuset får ett døgn til å finne ny behandlingsdato (helst innen to uker). Hvis de ikke klarer det, vil saksbehandleren kontakte andre sykehus og behandlingsinstitusjoner som man har avtaler med i Norge og utlandet og bestille behandling til deg.

Det er gratis å få hjelp fra HELFO Pasientformidling. Dette servicekontoret er en del av Helsedirektoratet og bistår årlig flere enn 2000 personer som opplever brudd på behandlingsfrister. For mer informasjon: www.helfo.no.