Spørsmål: De siste gangene jeg har ringt for å bestille legetime har jeg blitt spurt hva det gjelder. Har resepsjonisten lov til å spørre om det? Må jeg svare?

Svar: Ifølge Lov om helsepersonell § 25 kan taushetsbelagte opplysninger gis til samarbeidende personell når dette er nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp med mindre pasienten motsetter seg dette. Hvis resepsjonisten ikke har et faglig behov for å vite hvorfor du skal til lege, har hun ikke rett til å kreve at du redegjør for dette. Hvis du gir uttrykk for at problemstillingen er av privat karakter, og at du ikke ønsker å snakke om den med andre enn legen din, vil hun ved å opprettholde kravet om at du skal oppgi årsaken til din hevendelse etter mening være i strid med Lov om helsepersonell som hun er underlagt.

Hva kan du gjøre?

Det er likevel ofte hensiktsmessig å oppgi kontaktårsaken hvis den ikke er av personlig art. Resepsjonisten kan derved lettere bidra til at du får den hjelpen du trenger. Hvis du for eksempel har symptomer på blærekatarr, kan hun informere deg om hvordan du bør ta prøven og oppbevare den fram til den blir analysert for å sikre et pålitelig prøvesvar. Hun kan også sørge for at urinprøven er ferdig undersøkt når du kommer inn til legen. Dersom du har symptomer som er forenlige med en potensielt farlig lidelse, vil hun sørge for at du raskt blir tatt hånd om.