Spørsmål: Har fastlegen plikt til å henvise til en spesialist hvis pasienten ber om en sjekk, ved for eksempel Feiringklinikken? Hva kan pasienten gjøre hvis legen ikke vil?

Svar: Ifølge Lov om pasientrettigheter § 2-1 har pasienten “….rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Retten gjelder bare dersom pasienten kan ha forventet nytte av helsehjelpen, og kostnadene står i rimelig forhold til tiltakets effekt.” Som hovedregel forutsetter en vurdering hos spesialist at man blir henvist av lege, kiropraktor, manuell terapeut eller optiker. Snart vil psykologer også få henvisningsrett. Hensikten med at det skal foreligge henvisning er å sikre at intensjonen i Lov om pasientrettigheter er oppfylt, og at pasienten blir henvist til korrekt spesialist eller sykehus. Hvis man er uenig i eller usikker på fastlegens vurdering, har man ifølge §6 i Forskrift om fastlegeordning i kommunene rett til ny vurdering hos annen allmennlege enn fastlegen.

Hvis du mener at du ikke får oppfylt dine pasientrettigheter, har du klagerett. Du kan få mer informasjon om dine rettigheter og hjelp til å klage ved å kontakte Pasientombudet. Det finnes pasientombud i alle fylker. For mer informasjon: www.pasientombudet.no.