Spørsmål: Jeg trenger periodevis å bruke sterke smertestillende midler som Paralgin major. Når jeg henter medisinene tar personalet på apoteket kopi av resepten min. På lørdag skjedde dette igjen, og jeg spurte hvorfor de tok kopier. Damen svarte at det gjorde de fordi Paralgin major er et B-preparat. Ja vel, men hva betyr det? Hva gjør de med kopiene de tar? Samler de dem opp, og regner ut i slutten av året hvor mye Paralgin major jeg har fått?

Svar: Reseptgruppe A omfatter preparater med stor risiko for feilbruk, misbruk eller ulovlig omsetting. I reseptgruppe B plasseres tilsvarende preparater hvis risikoen for uønsket bruk anses å være noe mindre. Paralgin forte, Paralgin major og mange andre smertestillende og beroligende midler er klassifisert i gruppe B. Ifølge Helse- og omsorgsdepartementets forskrifter skal apoteket

”…. dokumentere alle mottak og uttak av legemidler i reseptgruppe A, herunder hva den enkelte pasient har fått av slike legemidler. ”

Dokumentasjon skal oppbevares i minst 5 år. Det er en lignende regel for legemidler i reseptgruppe B.

Hensikten med forholdsreglene er å hindre forfalskning av resepter og for å ha dokumentasjon hvis kunden benytter mange leger til å få utskrevet uforsvarlige mengder legemidler. Reseptene blir også oppbevart som dokumentasjon dersom en lege forskriver uvanlig mye slike preparater, og han ikke kan redegjøre for dette. Hver måned pakker apotekpersonalet vekk ekspederte A- og B-resepter og ser ikke mer på dem, hvis det ikke foreligger grunn til å mistenke feilbruk av medikamentene eller Statens legemiddelverk, Statens helsetilsyn eller Fylkeslegen ønsker reseptene utlevert.

Preparater i gruppe A eller B skal ikke forskrives på blanketter sammen med andre preparater. Når det likevel skjer har man et problem. Apoteket skal egentlig beholde resepten ettersom den inneholder et A- eller B preparat, men da får ikke kunden benyttet resepten for de øvrige preparatene de gjenværende gangene. Det er i slike tilfeller at apotekpersonalet iblant tøyer reglene litt for å hjelpe kunden. Ved å ta en fotokopi av resepten har man dokumentasjon for det utleverte A- eller B-preparatet, og kunden får beholde originalen slik at de øvrige preparatene senere kan bli utlevert som forskrevet.