Spørsmål: Mannen min bli sterilisert i sommer. Vi ble derfor svært overrasket da jeg for noen uker siden oppdaget at jeg var gravid. Han er overbevist om at jeg har vært utro, hvilket jeg ikke har vært! For tiden er det en meget anstrengt tone mellom oss. Det ville være svært godt for oss begge om han forstod at han er pappaen til barnet. Er det mulig å få tatt en test mens jeg er gravid? Jeg synes det er veldig stressende å gå igjennom svangerskapet uten å kunne bilegge denne konflikten.

Svar: Det er mulig å finne ut av dette ved å undersøke celler i fostervannet, men ifølge Lov om bioteknologi er det ikke tillatt å gjøre dette. I lovens § 4-6 står det:

”Fosterdiagnostikk med sikte på å fastsette farskap og farskapstesting på fosterstadiet er forbudt. Dette gjelder ikke når svangerskapet kan være et resultat av omstendigheter som omtalt i straffeloven” (§§ 292 til 299).

En slik undersøkelse kan derfor bare gjøres når svangerskapet kan være en følge av et seksuelt overgrep som for eksempel en voldtekt eller incest. Etter nedkomst kan dere få utført en farskapstest ved å kontakte:

Folkehelseinstituttet
0403 Oslo
T: 21077670
www.farskap.no

Undersøkelsen koster kr. 2.960.

Etter en sterilisering tar det noen måneder før sædvæsken er fri for spermier. Årsaken til at du er blitt gravid er trolig at dere har vært sammen mens mannen din fortsatt var fruktbar. En annen mulighet er at inngrepet har vært mislykket. I så fall er han fortsatt befruktningsdyktig. I første omgang foreslår jeg at han kontakter legen sin for å få undersøkt sædvæsken. Selv om prøven nå viser at han er steril, kan den ha inneholdt sædceller på det tidspunktet du ble gravid.