Spørsmål: Jeg må bytte fastlege i forbindelse med at jeg flytter. Det er en nettside der folk kan skrive om legen sin og gi legen en karakter. Tror du vil være et bra sted for meg å lete etter en god lege?

Svar: Hva vi ønsker av legen vår varierer mye. Noen ønsker først og fremst en lege som er god til å lytte og vise interesse. Andre verdsetter høyere at legen er kunnskapsrik og grundig, eller at han informerer godt. Noen vektlegger mer at legen etterkommer deres ønsker om en diagnose, henvisning, resepter, sykemeldinger eller annet. En lege som er tilgjengelig når de trenger det, er avgjørende for de fleste.

Valg av lege er en viktig beslutning og informasjon levert av HELFO gir lite utover legens navn og adresse, antall pasienter som er på legens liste og om det er ledige plasser. Et firma har derfor opprettet en nettside der man anonymt kan skrive om sine erfaringer med leger og tannleger og gi dem en karakter. Innleggene vurderes av nettstedet før de legges ut.

Brukererfaringene minner mye om hvordan vi til vanlig nyttiggjør oss muntlig informasjon fra familie, venner og kolleger. Vi er klar over at de er subjektive, og at vi selv ikke nødvendigvis ville ha gjort den samme vurderingen. Men hvis vi fra tidligere kjenner den som gir oss sin mening, har vi mulighet til å legge liten, middels eller stor vekt på det vedkommende sier.

Når vi leser uttalelser fra anonyme personer på en nettside vet vi ikke om personens forventninger til en god lege er sammenfallende med våre. Var han eller hun fornøyd med legen fordi legen gjorde som pasienten ba om selv om vedkommende hadde vært best tjent med at legen sa nei til pasientens ønske? Var legen en litt mutt og kjedelig doktor som gjorde en god faglig vurdering, eller var han en meget trivelig men lite kunnskapsrik person? Det behøver selvsagt ikke være noen motsetning mellom å være kunnskapsrik og å være hyggelig, men jeg tenker at en blid ”Ja-lege” kanskje vil få flere positive omtaler på en slik side enn en mer stillfaren og kritisk lege selv om sistnevnte i større grad ville ha hjulpet pasienten i riktig retning.

Selv om det er mange sider ved en god lege som ikke kan leses ut i fra anonyme vurderinger på en nettside, forteller de likevel noe om legen ofte lykkes eller mislykkes i sin dialog med pasienten. Det kan være et supplement til en side med mer objektiv kvalitetsmål som ventetider for å få time, tilgjengelighet pr telefon, laboratorieanalysenes presisjon, hygiene, godkjent(e) spesialitet(er) etc. Legeforeningen ønsker et samarbeid med helsemyndighetene om å etablere gode og objektive kvalitetsmål, og at de blir gjort offentlig tilgjengelig.