Spørsmål: Jeg synes at fastlegen min er lite flink til å følge meg opp og har derfor lyst til å forsøke en annen lege. Kontorpersonalet hos min nåværende fastlege har gitt meg beskjed om at jeg ikke kan få time hos en ny lege før jeg har valgt han som fastlege. Jeg ønsker ikke bytte lege før jeg har truffet han, for tenk om ”kjemien” mellom oss viser seg å være helt feil? Jeg har flere alvorlige sykdommer og har ikke overskudd til å bytte fastlege til stadighet.

Svar: Jeg forstår godt at du ønsker å treffe en lege før du eventuelt velger vedkommende som din neste fastlege. Det er tillatt å benytte andre allmennleger enn fastlegen sin, men med enkelte begrensninger. Hvis en lege som du vurderer er med i fastlegeordningen, skal han prioritere de pasientene som har valgt han som sin fastlege. Dersom han har ledig tid, er det ingenting i veien for at han tar i mot deg i tillegg til hans faste pasienter.

Et alternativ til å bytte lege kan være å skrive et brev til eller snakke med din nåværende fastlege om hvordan ønsker å bli fulgt opp. En åpen dialog kan føre til en styrket relasjon og til at du får en oppfølging som er i tråd med dine forventninger.

Du kan bytte fastlege to ganger per kalenderår. På nettsiden helsenorge.no finner du hvilke fastleger som finnes i de ulike kommunene og hvem som har ledig plasser. På helsenorge.no kan du også bytte fastlege med noen enkle tastetrykk, eller du kan få hjelp til gjøre det ved å ringe veiledningstelefonen for helsenorge.no: 23 32 70 00. Fastlegebyttet gjelder fra den første dagen i måneden etter at det er registrert.

Ettersom du har flere alvorlige sykdommer, kan det være greit at den nye legen for kopi av journalen din. Hvis du gir den tidligere legen beskjed om at du ønsker dette gjort, sørger han for å få laget nødvendig utskrifter og kopier. Kostnadene forbundet med kopiering, må du betale selv. For tiden er prisen cirka 85 kroner.