Spørsmål: På nettsiden til Helfo står det at egenandelen når man kjøper medisiner som er på blå resept er maksimalt kr. 520 kroner pr. gang. Forleden dag var jeg på apoteket for å hente medisiner og betalte kr. 736. Da jeg spurte hvorfor jeg måtte betale mer, sa de at det var fordi jeg hadde mer enn en sykdom. Er det riktig? Tidligere har jeg betalt den vanlige egenandelen.

Svar: Egenandel når man henter medisiner eller sykepleieartikler tilsvarende tre måneders forbruk er 39 prosent og maksimalt kr. 520. Det har ingen betydning om legemidlene er rekvirert for en eller flere sykdommer. Har legen under en konsultasjon skrevet ut flere reseptblanketter til pasienten, anses dette som en resept. Hvis man derimot har resept fra to ulike leger, eller reseptene er skrevet på ulike datoer, regnes det egenandel av hver enkelt resept. Det er ingen åpenbar fornuftig grunn til hvorfor det er slik, og representanter for helsemyndighetene og NAV/Helfo har i flere år gitt uttrykk for at man ønsker å endre denne regelen, men foreløpig har man ikke prioritert å gjør dette.

Man må også betale høyere egenandel hvis man ikke ønsker den rimeligste kopien av et legemiddel. Mange legemidler inneholder identiske virkestoff. Produktene er derfor medisinsk likeverdige, men de kan ha ulik pris. Apotekpersonalet er i følge Lov om legemidler pålagt å tilby kunden den billigste varianten av et medikament. Kunden eller den som henter medisinen for vedkommende på apoteket skal informeres om personalets plikt til å bytte. Hvis man ikke ønsker det rimeligste alternativet, kan man få det produktet legen skrev på resepten mot selv å betale mellomlegget mellom de to produktene. Hvis det er særskilte grunner til at det ikke bør foretas et bytte, kan legen notere dette på resepten. Da slipper man pristillegget. Legen skal ha tungtveiende medisinske grunner for å hindre bytte av medisin, som for eksempel at pasienten bruker mange legemidler og har problemer med å holde orden på dem hvis pakningen eller medisinens form eller farge endres.