Spørsmål: Vi er nesten 80 ansatte og tre av oss har fått påvist perioral dermatitt. Det er synlig sopp på arbeidsplassen vår, og det hender at noen svimer av og får astmaanfall. Kan det være arbeidsforholdene som er årsaken? Hva er terskelen for å stenge en arbeidsplass i slike tilfeller?

Svar: Perioral dermatitt er en vanlig hudlidelse blant kvinner i alderen 16-45 år og er kjennetegnet av små røde kviselignende kuler og irritert hud omkring munnen, ofte også ved nesen og iblant rundt øynene. Årsaken til perioral dermatitt er trolig en forstyrrelse i hudens bakterieflora. Betydningen av sopp som medvirkende faktor er usikker. Jeg vet derfor ikke om miljøforholdene ved din arbeidsplass er av betydning for forekomsten av perioral dermatitt hos de ansatte. Bruk av fete fuktighetskremer og ulike hudpleieprodukter kan spille en rolle. Kortisonkremer kan også endre hudens bakterieflora. Utslettet inntrer ofte når man trapper ned bruken av en slik krem. Andre mulige utløsende stoffer er tannkrem med fluor, p-piller og hormonelle svingninger hos kvinner. Sollys, varme og vind forverrer gjerne plagene. Behandlingen tar sikte på å gjenoppbygge hudens bakteriesammensetning ved å unngå hudpleieprodukter og kortisonkrem i ansiktet. Antibiotikakremer som Metronidazol eller Rozex kan være til hjelp. Alternativet er tetracyklin tabletter. Vanlig behandlingsvarighet er en til tre måneder.

Muggsopp forekommer særlig på arbeidsplasser hvor man oppbevarer og bearbeider biologiske materialer. Eksempler er landbruket, skogbruk og håndtering av organisk søppel. Fuktskader innendørs vil også kunne forårsake oppvekst av sopp. Stadig bedre isolerte bygninger med mindre utluftning eller bruk av luftfuktere kan iblant spille en rolle. Luktesansen er den enkleste og billigste måten å påvise muggsopp. Kommer du inn fra frisk luft og kjenner mugglukt, så har du påvist forekomst av uakseptabel vekst av muggsopper et eller annet sted inne. Synlig sopp er også en indikasjon på høyt luftfuktighet/fuktskader med risiko for luftveislidelser og allergi. Ved mistanke om at arbeidsmiljøet er helsefarlig bør man kontakte verneombudet og/eller bedriftshelsetjeneste for å få vurdert problemene. Er det umiddelbar fare for arbeidstakernes liv eller helse som ikke kan avverges på annen måte, kan verneombudet stanse arbeidet inntil Arbeidstilsynet har tatt stilling til om arbeidet kan fortsette.