Spørsmål: Har en bruker av kommunale helsetjenester rett til å nekte å la seg behandle av mannlige ansatte?

Svar: I følge ”Lov om pasient- og brukerrettigheter skal helse- og omsorgstjenester ” og relaterte forskrifter skal tjenestene ”…så langt som mulig utformes i samarbeid med …” brukeren. ”Det skal legges vekt på at avklare hva brukeren ønsker og tilrettelegge tjenestetilbudet…” i henhold til dette. Hvis vedkommende, for eksempel, ikke vil bli stelt av en mannlig pleier, skal man forsøke å etterkomme dette ønsket. Det forutsettes at man i kommunen anstrenger seg for å finne en løsning i tråd med pasientens behov. Retten er begrenset av hva man med rimelighet klarer å tilby.

Mange kvinner, enten de er etnisk norske eller har innvandrerbakgrunn, ønsker å bli stelt av en kvinnelig pleier. Man forsøker å fordele pasientene mellom mannlige og kvinnelige pleiere i henhold til dette, men noen ganger får man ikke det til. Det hender da at den pleietrengende velger å ikke bli stelt av pleieren, men ofte finner man en løsning for eksempel at pasienten blir dusjet/badet med undertøyet på. Med tiden vender mange pasienter seg etter hvert til å bli stelt av en pleier av det motsatte kjønn. Dersom man ikke finner løsninger som brukeren synes er akseptabelt, kan vedkommende avslå å bli pleiet.