Spørsmål: Jeg er i slutten av femtiårene og har vært alene etter at min tidligere mann og jeg gikk fra hverandre for snart ti år siden. For tre år siden fikk jeg en ny lege da den forrige gikk av med pensjon. Den nye legen er på min alder og fra felles kjente vet jeg at han også ble skilt for en par år siden. Jeg merker at jeg liker han, men vet at en lege og en pasient ikke kan ha noen relasjon. Overfor meg er han alminnelig vennlig og korrekt. Han gjør jobben sin, smiler og er hyggelig noe han sikkert også er med sine andre pasienter. Mitt spørsmål er hvor lang tid det må gå før det er lov å innlede en personlig prat hvis jeg bytter lege nå. Er det helt forbudt for han å ha en personlig kontakt med meg selv det har gått ett-to år? Jeg har kun vært hos han for helt nøytrale ting som måling av blodtrykk og henvisning til en røntgenundersøkelse. Jeg har et stort ønske å bli kjent med denne mannen og håper at det ikke er helt forbudt for all tid.

Svar: Lov om helsepersonell og de etiske reglene for leger setter klare grenser for legers private forhold til sine pasienter. For en fastlege har Rådet for legeetikk tidligere uttalt at det anser det som brudd med de etiske reglene å innlede et kjærlighetsforhold til en pasient som står på legens liste. Å være venner er ikke i strid med reglene.

Du spør om det er tillatt å ha et kjærlighetsforhold hvis man ikke lenger er pasient hos legen og hvor lang tid det i så fall bør gå før man kan innlede et slikt forhold. Det avhenger av hva slags lege-pasient-forhold man tidligere hadde. Hvis relasjonen var av nøytral karakter som for eksempel en måling av blodtrykket og en henvisning til en røntgenundersøkelse, og man siden har byttet lege, vil er det sannsynligvis tillatt å innlede et kjærlighetsforhold relativt kort tid etter at lege-pasient-forholdet formelt opphørte (man ikke lenger står oppført på fastlegens liste).

Et annet ytterpunkt er hvis legen over tid var en viktig støtte for pasienten i forbindelse med en livskrise eller psykisk lidelse. Da kan det oppstå en spesiell følelsesmessig binding og et ujevnt maktforhold, og det vil være i strid med de etiske reglene å inngå et kjærlighetsforhold. Hvor langt tid det bør gå før det vil være tillatt å innlede en slik relasjon er det noe uenighet om. Noen mener at det vil være uetisk å noensinne ha et kjærlighetsforhold, mens andre mener det kan aksepteres etter en karensperiode på ett eller flere år der det ikke er noen kontakt mellom partene.