Theme Patients

Et varmere og fuktigere klima endrer forekomsten av infeksjonssykdommer i vår del av verden. Risikoen for spredning og smitte via mygg, flått og andre smittebærere vil øke i løpet av de neste tiårene.

Flere virus kan angripe leveren og gi like symptomer, men virusene har svært ulike egenskaper. Smittemåte og forløp er også forskjellig.

Multippel Sklerose er en kronisk sykdom som kjennetegnes ved tilbakevendende betennelser i sentralnervesystemet, ødeleggelse av myelin og progredierende nevrodegenerasjon.

Japansk encefalitt (JE) er en virussykdom som spres ved myggbitt og har høy dødelighet. Av dem som overlever får 1 av 3 varige skader. Vaksine gir god beskyttelse.

Har du hjerteflimmer?

Atrieflimmer (”hjerteflimmer”) er en vanlig årsak til rask og ujevn puls. Man anslår at 1-2 prosent av befolkningen har denne rytmeforstyrrelsen.

Det er flere årsaker til at turister er spesielt utsatt for mage- og tarminfeksjoner. Stress under reise, uvant mat og høyt alkoholinntak er ofte av betydning. Vi har også dårligere immunitet enn landets egne innbyggere mot de sykdomsframkallende mikrobene.

En oversikt over milepæler i vår kunnskap om MS

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg