Barnepsykiatri

  • Angst
  • Depresjon
  • ADHD
  • Familieproblemer
  • Søvnproblemer
  • Psykisk utviklingshemning

Selvskading er en tabubelagt lidelse. Ofte ligger det store barndomstraumer til grunn for selvskadingen; pasienter har gjerne opplevd atskillelse, omsorgssvikt, misbruk eller mishandling. Andre utløsende faktorer kan være rusmisbruk, problemer i skolen, mobbing, og andre vanskelige situasjoner.

Karoline er åtte år og går i tredje klasse. Det er første gang jeg treffer henne, og hun kommer sammen med faren sin. Han sier at hun ofte vondt i hodet, og at de ønsker å få sjekket synet hennes.

Martin er 9 år gammel, psykisk utviklingshemmet og går på en spesialskole. Læreren hans, Bente, hadde kontaktet foreldrene og anbefalt at gutten ble utredet med spørsmål om han har adhd. Læreren hadde ment at Martin ville få større utbytte av undervisningen hvis han ble bedre i stand til å konsentrere seg. Faren hadde ikke likt tanken på at gutten skulle begynne med medisiner. Han sa i grunnen ikke hvorfor han var skeptisk. Jeg tror egentlig det handlet mest om at han ikke ønsket å påføre Martin ubehagelige bivirkninger, men vi ble etter hvert enige om at han i hvert fall kunne bli testet. Det er vi begge svært glad for nå, for resultatene av behandlingen har vært over all forventning.

En fersk undersøkelse viser at en traumatisk barndom kan forkorte livet, melder www.forskning.no.

Skyldes ADHD dårlig oppdragelse? Er det kun gutter som har ADHD?

En ny studie viser at hele 20 prosent av norske barn får en psykisk lidelse i løpet av oppveksten. Folkehelseinstituttet melder at psykiske lidelser anses å være det viktigste helseproblemet blant barn i dag.

Forskning viser at barn som vokser opp med deprimerte foreldre har større sjanse for å selv bli deprimert. Støtte fra annet hold kan være av stor betydning for barnets helse videre i livet.

De fleste foreldre har opplevd pinlige situasjoner hvor poden har skreket som besatt når han blir overlevert til besteforeldrene eller andre velmenende personer, eller når han skal leveres i barnehagen.

Mange barn slår – det er en ganske naturlig reaksjon for å uttrykke sinne eller frustrasjon.

Spørsmål: Jeg er en 14 år gammel jente som nesten ikke har venner fordi jeg ikke tør snakke med andre mennesker. Det går helt fint å snakke med en person alene, men blir vi mer enn 2-3 tør jeg ikke si noe. Jeg bare står der liksom og føler meg uønsket og stygg. Skolen skulker jeg ganske ofte fordi jeg ikke tør å møte de andre eller gå inn i klasserommet. Bussen tør jeg heller ikke å ta, men jeg vet ikke hvorfor og kommer alltid for sent på skolen. Egentlig tør jeg ingenting. Når folk sier ”hei” til meg, klarer jeg ikke å si ”hei” tilbake. Jeg bare går min vei. Når jeg ser noen er lei seg, klarer jeg ikke gå bort og trøste dem eller spørre hva som er galt. Dette får meg til og virke frekk og dum, så ingen vil egentlig bli venn med meg. Har jeg sosial angst, og hva skal jeg gjøre med det?

Spørsmål: Har du noen råd til oss om hvordan vi kan lære vår psykisk utviklingshemmete gutt hvordan han skal forholde seg til jenter? Han har kommet i puberteten og naturlig nok begynt å interessere seg for sånt. Vi ønsker ikke å gjøre ham skamfull over egen seksualitet, men han må jo lære hva som passer seg i ulike situasjoner.

Alle foreldre spør seg på et eller annet tidspunkt om hvorvidt barnet deres utvikler seg normalt.

Spesielt begavede barn, det vil si barn med IQ over 130, kan ha det like vanskelig på skolen som barn med læringsvansker. Kjedsomhet eller konsentrasjonsvansker kan sinke skolearbeidet deres og gjøre dem til uroelementer i klassen.

Fire av ti 14-15-åringer synes de er for tykke selv når de er normalvektige, melder Bufetat i sin brosjyre om spiseforstyrrelser. Halvparten av gutter mellom 12-19 år er misfornøyde med kroppen sin, og stadig yngre barn blir opptatt av slanking og kroppsideal.

Når er barnet stort nok til at mor kan reise i fra det over flere dager? Hvor gammelt bør barnet normalt sett være for at ikke fraværet skal utløse stor sorg og frustrasjon?

Det anslås at mellom 5-10 prosent av den mannlige befolkningen, og 10-20 prosent av kvinnene har vært utsatt for seksuelle overgrep før de fyller 18 år. Og mørketallene er store.

Barn med lav sosial status har flere helseproblemer i voksen alder sammenlignet med populære barn.

Frykt er en normal del av livet for oss alle, inkludert små barn. Frykten oppstår gjerne når man forsøker noe nytt og opplever noe man aldri har opplevd før – noe ukjent.

Sjenerte barn har større risiko for å utvikle angst og depresjon. Innagerende atferd hindrer både læring og sosial kontakt.

En ny undersøkelse viser at ulykkelige barn har større risiko for sykdom og arbeidsuførhet i voksen alder.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg