Diabetes

  • Årsak
  • Behandling
  • Blodsukkermålinger
  • Hos legen
  • Framtidsutsikter
  • Ny forskning

Kjetil er jevnlig hos meg fordi han har diabetes. Vanligvis er han en sindig ung mann, men i dag var han opprørt. Han fortalte at han noen dager tidligere hadde han vært på fest.

Dersom du har diabetes, er du ekstra utsatt for fotplager. Diabetes er assosiert med opptil 34 ganger økt risiko for amputasjoner, og det foretas årlig 800-1000 amputasjoner på grunn av diabetes i Norge.

Spørsmål: Jeg har fått vite at jeg har diabetes type 1,5. Hva er det? Jeg har bare hørt om diabetes type 1 og type 2. Er diabetes type 1,5 arvelig?

Spørsmål: Jeg har dessverre funnet ut at jeg har diabetes type 2. Det er jeg ganske sikker på at jeg har hatt en god stund. Sjekker ikke fastlegene rutinemessig om pasientene har diabetes?

Rundt 200.000 personer i Norge har diabetes type 2 (aldersdiabetes). Dessverre har bare halvparten av disse fått stillet diagnosen. Resten lever med sykdommen uten å vite om det. Det øker risikoen for komplikasjoner. Det er ventet at antall personer med diabetes vi doble seg de neste 25 årene som følge av at stadig flere av oss blir overvektige, og at gjennomsnittsalderen i befolkningen øker.

En studie publisert i tidsskrifter Journal of Sexual Medicine viser at en moderat vektnedgang kan gi overvektige menn med diabetes 2 mer lyst på sex, og større evne til å oppnå ereksjon.

Ellen var i slutten av sekstiårene. For fire år siden døde mannen hennes av kreft. Begge barna og barnebarna bodde i utlandet. Hun var likevel ikke ensom, for hun reiste ofte og hilste på barna og deres familier. Ellen hadde i tillegg mange venninner, for hun var en meget sosial og omgjengelig person.

Ingrid var sekretær i en liten bedrift. Bedriftens økonomi var dårlig. Hun gjorde derfor de fleste arbeidsoppgavene selv.

Riktig injeksjonsteknikk er viktig for å oppnå optimal effekt av insulinet og regulering av blodsukkeret.

Skade på nerver (nevropati) og blodårer (angiopati) er hyppige senkomplikasjoner ved diabetes.

Studie viser markant økning av type 1-diabetes i Europa.

Det ble nylig innført nye nasjonale retningslinjer for behandling av diabetes.

Ny studie viser at selv små endringer i levemåte kan redusere faren for type 2 diabetes hos eldre mennesker.

En ny studie viser at diabetes kan gi dårligere hukommelse. Dette kan være en del av forklaringen på hvorfor diabetespasienter er mer utsatt for Alzheimers sykdom.

Selv om man har diabetes er det ingenting i veien for å reise utenlands. Det krever bare litt mer forberedelser enn for ikke-diabetikere.

Diabetes henger tett sammen med både overvekt og føling. Ved å bruke inkretiner i behandlingen, kan man redusere sjansene for begge deler.

Mennesker som har diabetes, spesielt type 2 diabetes rammes hyppig av nervesmerter. Man tror det skyldes at et høyt sukkernivå i kroppen bryter ned fettskjeden som omgir nervefibrene.

Tre korte intervaller er mer effektivt enn 30 minutters daglig mosjon. Riktig kosthold og jevnlig mosjon er som kjent grunnleggende for et langt liv med type 2-diabetes.

Spørsmål: Hvordan sjekker legen om man er insulinresistent? Jeg antar at det er en blodprøve, men hva heter den?

Ingen liker å ha influensa, men for den som har diabetes handler det om mer enn å ha feber, muskelverk og å føle seg elendig.

Underkategorier

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg