Dr. Sverre K.Steinsholt
Imageprofessor dr. med, spesialist i øre-nese-halssykdommer
Dr. Bjørn Johansen
overlege, spesialist i lungesykdommer
Dr. Pål Zeiner
Imageoverlege dr. med, spesialist i barnepsykiatri - Barnepsykiatri
Dr. Aud Nome Dueland
Imagespesialist i nevrologi - Hodepine
Dr. Kjell-Morten Myhr
ImageSpesialist i nevrologi Kjell-Morten Myhr er overlege/leder ved Nasjonalt kompetansesenter for MS
Dr. Babill Stray-Pedersen
professor dr. med., spesialist i gynekologi og fødselsmedisin
Janne F.Bakke-Hanssen
allmennpraktiserende tannlege
Dr. Christian Anker
Imageallmennpraktiserende lege
Sykepleier Mona Johansen