Hjerte og Blodårer

  • Høyt blodtrykk
  • Hjerteinfarkt
  • Rytmeforstyrrelser
  • Hjerneslag
  • Levesett
  • Nyheter

− Forleden kveld fikk jeg et anfall med veldig urolig og rask puls. Da det ikke gikk over, og jeg ikke følte meg bra, dro jeg på legevakten. Derfra ble jeg innlagt på sykehus. I løpet av natten fikk jeg en medisin slik at hjertet slo normalt igjen. Etter en del undersøkelser ble jeg utskrevet neste dag med beskjed om å ta kontakt hvis det skjedde på nytt.

Spørsmål: Min mor har fått beskjed av legen sin om å bruke blodfortynnende medisin (Marevan) på grunn av hjerteflimmer.

Mange er redd for å gjenoppta samlivet etter et hjerteinfarkt. I en ny studie av 2800 personer har man belyst denne problemstillingen. Gjennomsnittsalderen var 49 år. Om lag halvparten av pasientene hadde en fast partner. I løpet av den første måneden etter infarktet hadde 64 prosent av mennene og 55 prosent av kvinnene gjenopptatt seksuallivet. Etter et år var tallene henholdsvis 95 og 91 prosent. Av dem som før infarktet ikke hadde hatt noen seksuelle problemer anga 37 prosent seksuelle vansker i løpet av det påfølgende året. Blant kvinnene var nedsatt seksuell lyst (37 prosent) og tørrhet i skjeden (22 prosent) de hyppigste problemene. Hos menn var svekket reisning (22 prosent) og lyst (19 prosent) vanligst. Etter infarktet hadde bare en av fem kvinner og en av tre menn snakket med legene sine om seksuallivet. Tidligere studier har vist at både pasienter og helsepersonell mener det er viktig å samtale om seksualitet. Den nye studien er en påminnelse om at dette temaet bør vies mer oppmerksomhet.

Atrieflimmer (”hjerteflimmer”) er en vanlig årsak til rask og ujevn puls. Typiske symptomer er hjertebank, svimmelhet, fysisk utmattelse, tung pust og brystsmerter, men mange har ingen eller meget beskjedne symptomer.

Spørsmål: For snart to år siden fikk jeg på grunn av en lang flytur en blodpropp i beina. Proppen løsnet og gikk til lungene mine. Jeg har det bra nå, og bruker ikke lenger noen medisiner. Er det trygt for meg å fly igjen?

For en tid tilbake hadde jeg legevakt. Et stykke ut på kvelden kom en mann i begynnelsen av syttiårene i følge med datteren sin.

Spørsmål: Jeg har hjerteflimmer 1-2 ganger i året. Kan det være farlig for meg å trene? Jeg har blitt anbefalt akupunktur av en venninne. Kan det være til hjelp for meg? 

Spørsmål: Jeg har fått påvist litt for høyt blodtrykk. Hva som er årsaken til det er blitt høyt, visste ikke legen, men han antydet at det kunne være arvelig betinget. Jeg spiser sunt, røyker ikke og er fysisk aktiv, så livsstilen var sannsynligvis ikke forklaringen, mente han. Jeg fikk resept på blodtrykkspiller, og nå er trykket bra. Kan medisinene påvirke kondisen? Jeg synes at jeg orker mindre nå enn tidligere.

Hjertet består av fire pumper. To små og to store. De små kalles forkamrene (atriene) og fyller de store hovedkamrene (ventriklene) med blod.

Toralf fortalte at han hadde hatt hatt en del vondt i brystet i det siste.

For et halvt år siden ble Erik tiltagende slapphet og tungpustet. På grunn av raskt økende tegn til hjertesvikt la jeg han inn på sykehus.

Spørsmål: Min far ble rammet av hjerneslag da han bodde hos oss i påsken. Han fikk plutselig problemer med å snakke, og den høyre armen og beinet sviktet. Lege ble tilkalt og la inn far på sykehus. I løpet av sykehusoppholdet fant man at hjerneslaget var en følge av hjerteflimmer. Ifølge legen hadde far sannsynligvis hatt det en god stund før han fikk slag. Er dette en arvelig tilstand, og er det noe jeg kan gjøre for å ikke få det?

Hjerteflimmer (atrieflimmer) er en vanlig årsak til rask og ujevn puls. Denne rytmeforstyrrelsen femdobler sannsynligheten for å få hjerneslag og dobler risikoen for å dø. I tillegg til å være den sterkeste risikofaktoren for hjerneslag, forårsaker atrieflimmer også de mest alvorlige slagene. I Norge får årlig omkring 3.000 personer hjerneslag som følge av atrieflimmer.

Reduserer antall alvorlige bivirkninger.  NOAK (non-vitamin k-avhengige orale antikoagulantia) har blitt det foretrukne førstevalget ved behov for antikoagulasjon. Et økende antall pasienter bytter fra warfarin til NOAK-preparater (Eliquis, Pradaxa, Xarelto og Lixiana).(2)

Atrieflimmer ("hjerteflimmer") har en forekomst på omkring 1 % i den voksne befolkningen. Om lag 150 000 nordmenn har atrieflimmer. Nesten en av fire personer over 55 år utvikler atrieflimmer i løpet av livet. I aldersgruppen 75-84 år er prevalensen 12 prosent.

Atrieflimmer (”hjerteflimmer”) er en vanlig årsak til rask og ujevn puls. Man anslår at 1-2 prosent av befolkningen har denne rytmeforstyrrelsen.

Spørsmål: Jeg har slitt med kalde hender og føtter de siste årene, og det blir bare verre og verre. Fingrene og tærne mine blir nesten hvite og uten følelse når de blir kalde, og så er det så vondt å varme dem opp igjen. Er det noe som kan gjøres?

Spørsmål: På grunn av urolig hjerte sendte fastlegen meg til EKG. Undersøkelsen viste at jeg hadde fått hjerteflimmer. Legen mente at jeg sannsynligvis har hatt det en god stund og har gitt med medisin (Pradaxa). Jeg er også blitt henvist til sykehuset for sjokkbehandling. Hvor farlig er det?

Spørsmål: Jeg er i midt i 70-årene. Hver dag tar jeg åtte forskjellige medisiner. Mange av dem har jeg brukt i flere år. Hvordan vet jeg om jeg fortsatt trenger alle disse pillene?

Sverre kom sammen med sin kone, Kirsten. Hun er i midten av syttiårene og arbeidet som sykepleier inntil for noen år siden. Sverre er elleve år eldre og pensjonert sjøkaptein. Han er vant til å klare seg selv og går nødig til lege. Kirsten hadde derfor strevd en del med for å få han med til meg.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg