Helsenett.no ble startet av Den norske legeforening i 1996 som et kvalitetssikret informasjonstilbud til den norske befolkningen. Tekstene ble skrevet av om lag 100 medisinske spesialister som siden har oppdatert mange av dem. Fra 2003 er helsenett.no blitt vedlikeholdt og utviklet av spesialist i allmennmedisin, Christian Anker i samarbeid med fagpersoner og journalister.

Redaksjonell profil
Grunnlaget for informasjonen vi formidler er offentlige opplysningstjenester som for eksempel

• Statens institutt for folkehelse
• Helsedirektoratet
• Regionale legemiddelinformasjonssentre

og fagtidsskrifter som

• British Medical journal
• Lancet
• New England Journal of Medicine
• Cochrane collaboration
• Tidsskrift for Den Norske Legeforening

Trafikk
Helsenett har cirka 400.000 unike helseinteresserte brukere pr måned. Av disse oppgir 25 prosent å være helsepersonell.

Annonsere?
Ta kontakt med prosjsektleder - nett Arne Bergsli – M: 917 37 810 – arne@helsenett.no

Nettsider - desktop, lesebrett og mobil 
Annonsefelter2

Priser (eks.mva) pr. uke for visning på desktop og mobile enheter
Annonser og annonsørinnhold vises på forsiden og alle andre relevante/relaterte sider i Helsenettt.

Annonser - banner - rullering mellom tre annonsører

Toppbanner     kr. 15.000
Nettboard        kr.  8.000
Artikkelboard   kr.  6.000

Annonsørinnhold
Øvre flate     kr. 17.000
Nedre flate   kr. 14.000

Størrelser:
Dimensjoner som angitt på bildet over.

Filformat: jpg, gif og png. Størrelse inntil 300 kb.

Nyhetsbrev - ukentlige nyhetsbrev sendes ut til 15.000 abonnenter. 

Annonse     kr. 10.000

annonse nyhetsbrev6

Rapporter

Vi gir deg fortløpende informasjon om resultatet av kampanjen med innspill til eventuelle forbedringer av utforming og plassering. Vi bistår gjerne med å gjøre tilpasninger av annonsens grafiske utforming. Det sikrer god anvendelse av ditt annonsebudsjett. Vårt mål er at kampanjens budskap skal vekke interesse hos og påvirke adferden i den målgruppen du ønsker. Det føler vi oss trygge på at vi skal klare.

   
arne

 Arne Bergsli
 Prosjektansvarlig - nett
 M: 917 37 810
 E–post: arne@helsenett.no