Myelomatose er kjennetegnet av ukontrollert vekst i en bestemte gruppe av benmargens celler, såkalte plasmaceller.