Hvordan utføres sterilisering av en mann?

En etterhvert mye brukt form for prevensjon er sterilisering av mannen. Inngrepet er enklere enn hos kvinnen, og foretaes i lokalanestesi uten innleggelse.

Man legger et lite snitt på pungen over hver sædstreng, eller i pungen. Man henter deretter sædstrengene frem og klemmer de av i et område på cirka én centimeter. Endene lukkes, og det er særlig viktig at den enden som er nærmest testikkelen sikres med ekstra bindevev slik at sædstrengene ikke finner hverandre igjen.

Hvor sikker er denne prevensjonsmetoden?

Hos cirka 0-2 prosent av de opererte åpner sædstrengene seg igjen, med graviditet som følge, alt etter hvilken metode som benyttes.

Det er viktig å sikre seg at inngrepet har vært vellykket, ved å ta en sædprøve to og tre måneder etter inngrepet.

Det har forekommet at mannen er blitt fruktbar flere år etter at inngrepet er utført, noe vi ikke kan gardere oss mot.

Har sterilisering noen bivirkninger?

Sterilisering, eller vasectomi, fører ikke til impotens.

Store materialer fra andre land viser at 98 prosent av de opererte har et like godt eller bedre seksualliv enn før.

Det er ikke fastslått at vasectomi gir dårlig testikkelfunksjon og hormonsvikt, eller økt frekvens av kreft i prostata. Inngrepet skulle således være en velegnet form for varig prevensjon.

Kan alle som ønsker det bli steriliserte ?

Inngrepet foretaes etter mannens egen begjæring.

Man må imidlertid søke om tillatelse dersom man er under 26 år.