Når antallet steriliseringer øker, vil det også bli flere som ønsker inngrepet omgjort.

For å omgjøre inngrepet må man ved en mikrokirurgisk prosedyre syr det to avkuttede endene mot hverandre igjen. Dette kalles for vaso-vasostomi.

Hvor store er sjansene mine da til å bli fruktbar igjen?

Det finnes ingen garantier for at det vil lykkes.

Hos menn hvor inngrepet er gjort for ikke lengre enn seks år siden, er det mer enn 50 prosent sjanse for å få bra sædkvalitet tilbake. Dersom det har gått lengre tid, er det hele mer usikkert.

Hvorfor blir sædkvaliteten dårligere?

Det er særlig såkalte spermieantistoffer som ødelegger for resultatet.

Spermiene har vært i kontakt med blodbanen og danner antistoffer mot seg selv, fordi spermiene egentlig er fremmede i kroppen vår. Disse antistoffene angriper sædcellene, og dett er ganske vanlig etter en sterilisering.

Av og til kan vi se at bitestiklene er ødelagt av det høye trykket de kan få etter en sterilisering. Det kan da være mulig å kople om ved hjelp av mikrokirurgisk teknikk, slik at man syr sædstrengen inn ovenfor det ødelagte område på bitestikkelen. På den måten økes muligheten for å få til en befruktningsdyktig sæd.