KOLS er vår nye folkesykdom. 250.000 - 350.000 nordmenn har den dødelige sykdommen. Det finnes ingen kur mot KOLS, men noen medisiner kan lindre symptomene og bremse utviklingen.

Det viktigste du kan gjøre er imidlertid å slutte å røyke, og også når det gjelder røykeslutt finnes det medisin som kan hjelpe deg.

I følge Helsedirektoratet døde 1766 mennesker av KOLS i 2006, 838 kvinner og 928 menn. Folkehelseinstituttet påpeker at røyking forklarer to av tre tilfelle av KOLS. Risikoen øker med økende tobakksforbruk og antall røykeår. Sammenlignet med ikke-røykere har røykere i gjennomsnitt 4,2 ganger større risiko for KOLS. Risikoen øker med høyere tobakksforbruk. Personer som har røykt 20 sigaretter daglig i 20 år har 6 ganger høyere risiko for KOLS enn personer som ikke har røykt.

Å være røykfri er det viktigste man kan gjøre for å forebygge KOLS, og har du først fått sykdommen er det enda viktigere å slutte å røyke. KOLS blir ofte utløst av vedvarende irritasjon av luftveiene, og den vanligste årsaken er tobakksrøyking. Når man slutter å røyke vokser det ut nye flimmerhår i luftveiene som minsker faren for luftveisinfeksjoner, hosten minker, og pusten blir bedre etter bare noen måneder.

Dessverre viser det seg at mange som får diagnosen KOLS, likevel ikke greier å slutte å røyke til tross for at de er kjent med at vedvarende røyking vil forverre sykdommen og øke dødsrisikoen. Mange prøver, men forskning har vist at bare 7 prosent av de som slutter å røyke uten noen form for hjelpemidler er røykfrie etter et år.

KOLS-pasienter bør derfor be legen om å hjelpe dem med røykeslutt. En kombinasjon av jevnlig oppfølging hos legen, nettbaserte røykesluttprogrammer og reseptpliktige medisiner som demper lysten til å ta seg en røyk øker sannsynligheten for at man lykkes med å nå sitt mål. 1 av 2 klarer å slutte selv om de kun bruker røykesluttmedisiner. I kombinasjon med de andre tiltakene blir resultatene enda bedre.