Det er ingen nyhet at røyking er skadelig. Både tenner, hud, lukt- og smakssanser, lunger, fysikk, potens og fruktbarhet lider ved røyking, og potensielt dødelige sykdommer som kreft, hjerte- og karsykdommer og KOLS er hyppige blant røykere.

Røyking i forbindelse med svangerskap og småbarn er også beviselig skadelig for barnet, og gravide og ammende anbefales på det sterkeste å stumpe røyken.

Nå ser det imidlertid ut som om små mengder nikotin kan hjelpe spedbarn som har vært utsatt for alvorlig surstoffmangel.

Kjemper mot barnedødelighet

Jannicke Hanne Andresen er lege og har skrevet doktorgrad ved pediatrisk forskningsinstitutt på Rikshospitalet. Hun har gjort forsøk med nyfødte griser, og resultatene tyder på at små mengder nikotin faktisk kan beskytte mot hjerneskader. Nå håper hun at resultatene kan overføres til spedbarn som har lidd av alvorlig oksygenmangel under fødselen.

- 23 prosent av verdens barnedødelighet skyldes skader barna har fått etter surstoffmangel under fødselen. I tillegg får mange alvorlige hjerneskader. Det er viktig å finne en effektiv og enkel behandling som ikke koster flesk, sier Andresen til forskning.no.

I enkelte afrikanske land dør opptil 200 av 1000 nyfødte som følge av oksygenmangel under fødselen. Målet med Andresens forskning er å finne en virksom og enkel behandling som ikke er altfor kostbar.

Motsatt effekt

Nikotin opptrer motsatt i store og små mengder, forklarer Andresen. Mens store mengder nikotin forårsaker celledød, vil små mengder gift motvirke celledød og begrense hjerneskade.

Etter en time med nikotintilførsel, hadde grisene samme nikotininnhold i blodet som et menneske etter å ha røyket en sigarett, og det hadde god effekt på hjernen. De skadelige substansene, sukrater, var på et lavere nivå, mens nivået av proteinet BDNF, som hjernen bruker for å beskytte seg, var høyere enn normalt.

Langt igjen

Men Andresen påpeker at det fremdeles er langt igjen før behandlingen kan tas i bruk på menneskebarn.

- Vi har funnet ut en del ting, som at nikotinen bør tilføres innen seks timer etter fødselen for optimal effekt, men det er størrelsen på nikotindosen vi må forske mer på. Vi må også finne ut hvordan dosen skal reguleres dersom mor har brukt nikotin under svangerskapet, sier Andresen.

Forskeren poengterer at kronisk bruk av nikotin er skadelig – både for mor og barn, men at en enkelt dose som akutt behandling etter fødsel, ikke skal medføre noen skade.

Mors røyking skader babyens pust

Ved å die en røykende mor kan spedbarnet få problemer med å ta seg inn igjen etter en tilfeldig pustestopp.

Dersom en slik pustestopp fører til alvorlig oksygenmangel, kan det føre til hjerneskade hos barnet. Cand.med. J. Frederik Frøen påviser i sin doktorgrad at nikotin hoper seg opp både i morsmelk, i fostervann og i fosteret selv, og at fosteret dermed utsettes for en betydelig mengde nikotin både under og etter svangerskapet. Røyking i kombinasjon med infeksjoner som tidligere har vært betraktet som harmløse, er nå bevist å øke risikoen både for krybbedød og hjerneskader hos fosteret.

Nikotin firedobler risikoen for krybbedød

Svensk forskning viser at kvinner som røyker, snuser eller tygger nikotintyggegummi under svangerskapet firedobler risikoen for at barnet dør som spedbarn. Nikotinen forstyrrer nervesystemets evne til å regulere pustingen under søvn, sier professor Hugo Lagerkrantz ved Astrid Lindgrens barnesykehus i Stockholm til Dagens Nyheter.

- Når oksygennivået synker i blodet, vil kroppens forsvarsmekanismer gi beskjed om at barnet må puste mer eller våkne. Nikotinet reduserer kroppens evne til selv å regulere oksygennivået, og risikoen er at barnet rett og slett ikke våkner av oksygenmangelen, sier professoren.

Færre gravide røyker

Etter at man sluttet å legge spedbarn på magen, regner man med at røyking er den største dødsårsaken for nyfødte barn, rapporterer forskning.no.

Gro Nylander, overlege ved kvinneklinikken på Rikshospitalet, sier det er gledelig at stadig flere gravide kvinner slutter å røyke enten før de blir gravide eller tidlig i svangerskapet, men at det fremdeles er altfor mange kvinner som røyker. – Det betyr at mange norske barn dør unødig, sier hun.

Ca 9000 gravide norske kvinner røyker.

Kilde: forskning.no