I de fleste land har det skjedd en dramatisk økning av lungekreftdødeligheten.

For å si noe om risikoen for å få lungekreft når man røyker må vi vurdere dette ut fra hva vi nå vet om røyking og dødelighet i ulike land.

I de enkelte land viser det seg at det er en klar sammenheng mellom økningen i sigarettforbruket og økningen i lungekreftdødeligheten.

Røykeepidemien startet først i industrilandene, spesielt i Storbritannia, USA og Canada. Senere spredte den seg til andre i-land, og i de siste tiår er den nådd de fattige landene. Bare få år etter at sigarettene gjorde sitt inntog, økte antall mennesker som døde av lungekreft klart.

I dag er lungekreftdødeligheten høyest i de landene hvor røykeepidemien startet, mens økningen såvidt har begynt i de fattige landene.

Lungekreft spesielt

Røykemønsteret hos kvinner og menn forteller også noe om sammenhengen mellom røyking og lungekreft.

I land etter land har økning i både sigarettforbruk og lungekreftdødelighet kommet først hos menn. Omkring 20 år senere startet epidemien hos kvinner.

I industrilandene har økningen av lungekreftdødligeheten blant kvinnene vært spesielt alarmerende. I USA dør nå flere av lungekreft enn av brystkreft, som er den kreftformen som hittil har toppet listen.

I de siste tiår har lungekreftdødeligheten i Norge økt klart sterkere blant kvinner enn blant menn, og fortsetter denne utviklingen vil lungekreft også hos oss være den kreftformen hos kvinner som krever flest dødsofre.

Hos menn derimot, ser vi nå en avflatning eller nedgang i lungekreftdødeligheten. Dette har klar sammenheng med den positive utvikling som de siste 20 år har funnet sted i menns røykevaner.

Jeg har sluttet å røyke, da reduseres vel risikoen for å få lungekreft?

Ja, risikoen for å dø av lungekreft avtar hos eks-rykere, sammenlignet med hos dem som fortsetter å røyke.

Etter cirka fem år er risikoen halvert. 15 år etter at du har sluttet å røyke er din risiko for å få lungekreft omtrent den samme som hos ikke-røykere!