Er det ikke fullstendig "avleggs" å bruke elektrosjokkbehandling?

Elektrosjokkbehandling, elektrobehandling eller elektrostimulerende behandling som vi også kaller det, har vært brukt hele tiden i de 50 år som er gått siden metoden ble innført, rett og slett fordi det både er den mest effektive og skånsomme behandling for enkelte pasienter med dype depresjoner.

Den negative holdningen mange har til behandlingen kommer dels av den skremmende betegnelsen, sjokk høres farlig ut, elektrosjokk høres ut som tortur. I begynnelsen var det også en meget ubehagelig behandling fordi pasienten var våken og fikk ikke narkose.

De krampene som ble utløst kunne være ganske voldsomme, og det fulgte mye angst med behandlingen. En tid ble den også gitt til nesten alle innlagte psykiatriske pasienter, i ettertid ser man nå at dette var uheldig.

Hvordan utføres behandlingen nå?

Behandlingen gis av anestesilege og psykiater. Anestesilegen gir full narkose med et kortvirkende, hurtigvirkende medikament. Når pasienten er sovnet, får han et sterkt muskelavslappende middel som virker meget raskt, deretter får han surstoff og så gir psykiateren strømstøtet ved å plassere en elektrode ved tinningen og en øverst på pannen på samme side.

Krampene synes ofte bare som sitringer i øyelokkende og små rykninger i fingrene. Deretter får pasienten mer surstoff og våkner opp etter en ti minutters tid.

Etter behandlingen er det vanlig at pasienten hviler en times tid, deretter kan han reise hjem dersom han allerede er blitt så bra at han er utskrevet. Vanligvis får pasientene to-tre behandlinger i uken i tre til fire uker. Den varige bedringen kommer vanligvis i andre behandlingsuke.

Hvem får elektrosjokkbehandling nå?

Behandlingen gis oftest til pasienter med manisk depressive reaksjoner, som er i den dypt deprimerte fasen. Den gis også til alvorlig deprimerte pasienter som ikke får tilfredsstillende bedring ved hjelp av antidepressive medikamenter eller som ikke tåler antidepressive medikamenter.

For gamle mennesker med hjerteproblemer, er elektrobehandling langt mer skånsom enn antidepressive medisiner.

Hva er bivirkningene?

I motsetning til medikamentene har elektrobehandling meget få bivirkninger.

Tidligere var enkelte plaget av glemsomhet en tid etter behandlingen. Dette er også blitt mer sjeldent etterat man begynte å sette elektrodene på samme side av hodet.