Slankeoperasjon er bedre enn tradisjonell behandling for overvektige diabetikere.

For overvektige personer med diabetes type 2 er kirurgisk behandling mer effektivt enn tradisjonell behandling.

Det har australske forskere ved Monash University kommet fram til. Undersøkelsen er den første som noensinne har sammenlignet disse to metodene.

Høy suksessrate

Resultatene viser at hele 73 prosent av deltakerne som gjennomgikk operasjonen ble kurert for diabetes. Det vil si at alle symptomer forsvant.

Til sammenligning gjorde bare 13 prosent av pasientene som gikk på tradisjonell vektreduserende behandling det samme. Et slikt behandlingsopplegg legger vekt på kosthold og fysisk aktivitet.

De kirurgisk behandlede pasientene ble i gjennomsnitt kvitt hele 20,7 prosent av sin tidligere kroppsvekt. Til sammenligning tapte gruppen som fikk tradisjonell behandling kun 1,7 prosent av kroppsvekten.

Med andre ord: en person som veide 100 kilo før behandling vil gå ned 20,7 kilo med slankeoperasjon, men bare 1,7 kilo med et vanlig behandlingsopplegg.

Operasjonen som ble utført kalles for ”gastric banding”, hvor en del av magesekken blir snevret inn ved hjelp av et bånd. Det gjør at mindre mengder mat kan passere og du vil føle deg fortere mett.

Diabetes og overvekt

Hovedårsaken til diabetes type 2 er overvekt i kombinasjon med medfødte arvelige egenskaper. Pasientene kan som regel mildne symptomene, senke alvorlighetsgraden eller til og med bli kvitt sykdommen helt for en tid ved å redusere kroppsvekten med rundt ti prosent.

For personer som har hatt alvorlig diabetes lenge, kan det være vanskelig å reversere sykdommen – uansett hvor mange kilo en tar av. Deltakerne i denne studien hadde alle blitt diagnostisert i løpet av de to siste årene, og hadde forholdsvis moderate plager.

I Norge blir kirurgisk behandling for fedme vurdert dersom kroppsvektindeksen (BMI) overstiger 35 og vekten har ført til tilleggsproblemer. Andre behandlingsalternativer skal være forsøkt først uten resultat.

60 diabetikere deltok i undersøkelsen. Alle var overvektige med en BMI mellom 30 og 40.

Kilde: The Journal of the American Medical Association