Dagens konsultasjon

Pappaperm

Lars var i pappaperm. Han og kona hadde delt svangerskapspermisjonen i to, og han hadde nettopp begynt på sitt halvår. Tobias, søn...

Les mer

Aktuelle temasider
Artikkel

Seksuelle overgrep - hvor vanlig?

Det har vært antatt at ca. 16% av den norske befolkning har vært utsatt for seksuelle overgrep før fyllte 18 år. Det er et tall ma...

Les mer

Aktuelle temasider
Artikkel

Lei av å krangle?

Lei av å krangle? Føler du at din motpart ikke forstår hva du sier? Eller du ikke skjønner hva han sier? Ofte er det ikke lett å ...

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Artikkel

Hva er incest?

Hva er forskjellen mellom incest og seksuelle overgrep? Å definere incest og seksuelle overgrep kan være vanskelig, men kan også ...

Les mer

Aktuelle temasider
Artikkel

Incest - hvor går grensen?

En av de negative konsekvenser vi har sett ved den store mediaomtalen som seksuelle overgrep mot barn har fått, er at noen har bli...

Les mer

Aktuelle temasider
Artikkel

Separasjon og skilsmisse

Det å skilles representerer i dag en svært vanlig måte å omorganisere familielivet på.

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Artikkel

Sexovergrep barn - Juridiske begreper

Juridiske begreper:  Utuktig omgang/ utuktig handling/ utuktig atferd Man kan av og til lese i avisen i avisene om utuktig o...

Les mer

Aktuelle temasider
Artikkel

Sexovergrep barn - varselstegn

Er det mulig å finne ut om et barn har vært utsatt for seksuelt overgrep eller ikke? Det finnes ingen helt entydige tegn på at ba...

Les mer

Aktuelle temasider
Artikkel

Mistanke om incest ?

Hva skal du gjøre om du mistenker incest ? Det du først og fremst skal gjøre dersom du er helt sikker på din mistanke om incest e...

Les mer

Aktuelle temasider
Dagens konsultasjon

En strevsom tid

Karianne hadde vært plaget med hodepine i hele desember. I romjulen hadde hun vært sengeliggende i to dager. Jeg spurte om hun had...

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Artikkel

8 tips for et bedre parforhold

Her er åtte utfordringer som forekommer i nærmest alle parforhold og råd om hvordan du kan møte dem.

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Artikkel

Seksuelle overgrep

Et barn utsettes for seksuelle overgrep når det trekkes inn i seksuell aktivitet det selv ikke forstår følgende av, og som det er ...

Les mer

Aktuelle temasider
Artikkel

Straffbarhet, rettshjelp og avhø

Å misbruke et barn seksuelt er straffbart. Det er hevet over enhver tvil, forutsatt at den som har begått handlingen er strafferet...

Les mer

Aktuelle temasider
Artikkel

Støtteapparatet

Hva skjer etter at det er avdekket et seksuelt overgrep mot barn? Hjelpeapparatet vil ofte bestå av barnepsykolog eller barnepsyk...

Les mer

Aktuelle temasider
Artikkel

Skilsmissebarn

Er det skadelig for barn at foreldrene skilles?

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Artikkel

Gøy med familien

Studier viser at barn som regelmessig spiser middag med familien har mindre risiko for å misbruke alkohol, tobakk eller narkotika....

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Artikkel

Barn og svineinfluensa

Barn og ungdom er blant dem som er mest utsatt for å bli smittet og syke av svineinfluensa, også kalt influensa A (H1N1). Smitten ...

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Artikkel

Hvordan hjelpe partner i sorg

Det er forferdelig trist og vanskelig når noen som står en nær dør. Men å stå på sidelinjen og se at kjæresten eller ektefellen mi...

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Artikkel

Slik sikrer du barn i bil

Altfor få barn er tilstrekkelig sikret i bil, melder Trygg Trafikk på sine nettsider. Mange foreldre unnlater å installere trygge ...

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Artikkel

Se positivt på forholdet

Gi det negative lite oppmerksomhet og forsøk i stedet å fokusere på de positive egenskapene til partneren din og de gode opplevels...

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Artikkel

Når barnet slår

Mange barn slår – det er en ganske naturlig reaksjon for å uttrykke sinne eller frustrasjon.

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Artikkel

Utro menn

Selv om han har sverget evig troskap, er det ingen garanti for at han ikke bedrar deg med en annen kvinne. Hvorfor er noen menn ut...

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Artikkel

De vanligste barnesykdommene

Heldigvis er de aller fleste vanlige barnesykdommene i Norge nokså ufarlige, og mot de sykdommene som kan ha et alvorlig forløp ve...

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Artikkel

Febermåling under armen

Å ta temperaturen under armen er ikke en sikker måte å måle feberen på.

Les mer

Aktuelle temasider
Artikkel

Adferdsproblemer hos barn

De fleste småbarn har på et eller annet tidspunkt et eller flere adferdsproblemer. Biting, hyling, slåing og trassanfall er vanlig...

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Artikkel

Tidlig pubertet

Jo bedre livsvilkår vi får, jo tidligere kommer ungdommen i puberteten, viser undersøkelser. For 200 år siden fikk jentene i gjenn...

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Artikkel

Parforhold og bipolar lidelse

Å være gift eller i et forhold med en som har bipolar lidelse kan til tider være vanskelig.

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Artikkel

Når barnet ikke vil sove

Én av prøvelsene man støter på som foreldre er å få babyen til å sove gjennom hele natten. Her er noen teknikker som kan være verd...

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Artikkel

Giftige og trygge blomster og bær

Mange av våre vanligste prydplanter er giftige. Småbarn undersøker objekter ved å putte dem i munnen, og har man ikke ryddet unna ...

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Dagens konsultasjon

Gift med alkoholiker

Annes mann hadde misbrukt alkohol siden han var i 20-årene.

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg