Lov og rett

Arbeidsledighetstiltak
Arbeidsløshet
Attføring og rehabilitering
Barn og barnevern
Bedre hjelp for lungesyke
Betaler vi for mye?
Blir jeg fratatt førerkortet?
Blodgiver
Brudd på taushetsplikten?
Bytte fastlege?
Bytte medisin?
Bytte medisin?
Dagpenger
Depresjon og friskemelding
Dine rettigheter som pasient
Donorsykehus i Norge
Dyre medisiner?
Egenandel på apotek
Egenandeler
En ny vurdering
Familien til de arbeidsledige
Farlig kosmetikk?
Fri fra jobben?
Frikort - to forskjellige ordninger
Full lønn som gravid
Fysioterapi i Spania?
Gamle leger
God eller dårlig lege?
Gratis prevensjon?
Gravid med sterilisert ektemann?
Grunnstønad
Gynekologisk undersøkelse
Helsefarlig arbeidsmiljø?
Helsereise ved slitasjegikt?
Hjemmehjelp, institusjonsopphold og spesielt tilpassede boliger
Hjernedød og organdonasjon
Hos lege i arbeidstiden
Hva er en diffus lidelse?
Hva slags hjelp kan man få?
Hvilke rettigheter har jeg?
Hvor kan jeg få informasjon om fritidstilbud?
Hvor skal jeg henvende meg?
Hvordan hjelper barnevernet?
Hvordan kan jeg unngå helseplager ?
Hyppig sykefravær
Ikke penger til lege!
Inkluderende Arbeidsliv
Innsyn i journal
Innsyn i journal
Korreksjon av øyelokk
Kronisk sykt barn
Langvarig sykdom eller funksjonshemming
Livsforlengende behandling
MS i arbeidslivet
Når bruker barnevernet tvang?
Når et liv redder et annet...
Når kontakte barnevernet?
Nesten gratis medisiner...
Nettapotek
Nyttige hjemmebesøk
Obduksjon
Omsorgslønn
Operasjon mot fedme
Opptreningsinstitusjoner
Organdonasjon
Organdonasjon - donorkort
Økonomisk hjelp til livsnødvendige ting?
Økonomisk sosialhjelp
Ønsker kvinnelig pleier?
Parkeringstillatelse
Pasient og lege
Pasienterstatning
Prevensjon ved psykisk utviklingshemming
Psykiske vansker ved kronisk sykdom
Re­sept
Refusjon av utgifter til medisiner/blå resept
Resept
Rett til å bruke egenmelding
Rett til erstatning
Rett til henvisning?
Rettigheter ved små barns sykdom
Rolleforvirring
Rusmidler og farer på fest
Ryggvondt - yrkesskade?
Samordnet hjelp
Sjeldne diagnoser får lite hjelp
Søke om sykehjemsplass
Stønad til bandasjemateriell og lignende
Støttekontakt og avlasting
Syk av arbeidsledighet?
Syk i ferien
Sykemelding i etterkant
Sykemelding ved arbeidsledighet
Sykepenger
Sykmelding og egenmelding
Tilgang til journal?
Tiltak for rusmiddelbrukere
Trygdemedisin-hjelpestønad
Trygderettigheter ved MS
Trygderettigheter: Astma og KOLS
Tvangstiltak ved rusmiddelbruk
Tvil­som be­hand­ling
Uførepensjon
Uførepensjon?
Uføretrygd i utakt med tiden
Urenslig lege
Usikkert farskap
Ut i jobb i nytt yrke
Ut­gif­ter til me­di­si­ner
Utgifter til medisiner
Utgifter til operasjon
Utgifter til salver og bandasjer
Vanskelig jobb
Vonde muskler
Yrkesskade og yrkessykdom
x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg