Dagens spørsmål

Spørsmål: Jeg er i slutten av femtiårene og har vært alene etter at min tidligere mann og jeg gikk fra hverandre for snart ti år s...

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Dagens spørsmål

Spørsmål: Har en bruker av kommunale helsetjenester rett til å nekte å la seg behandle av mannlige ansatte?

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Annonse
Dagens spørsmål

Spørsmål: Vi er nesten 80 ansatte og tre av oss har fått påvist perioral dermatitt. Det er synlig sopp på arbeidsplassen vår, og d...

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Dagens spørsmål

Spørsmål: Jeg har nylig fått rettet opp nesen ved en privat klinikk. Av kirurgen fikk jeg beskjed om at neseskilleveggen var skjev...

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Dagens konsultasjon

For tre måneder siden fikk Rolf et hjerneslag. Slaget rammet den venstre delen av hjernen. Han ble derfor lam i den høyre siden av...

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Dagens spørsmål

Spørsmål: På nettsiden til Helfo står det at egenandelen når man kjøper medisiner som er på blå resept er maksimalt kr. 520 kroner...

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Dagens spørsmål

Spørsmål: Mannen min er uføretrygdet på grunn av leddgikt og hjertesykdom. Han trenger hjelp til det meste. Jeg har derfor førtids...

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Dagens spørsmål

Spørsmål: I løpet av mitt etter hvert ganske lange liv har jeg vært vitne til store endringer i helsevesenet. Mye har vært veldig ...

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Dagens spørsmål

Spørsmål: Jeg har blitt sykmeldt fra og med i dag og to uker framover på grunn av store søvnvansker, og fordi jeg for noen år side...

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Nyheter

En rapport fra SINTEF belyser problemer som pasienter med sjeldne diagnoser møter hos helsevesenet og andre etater som skal være t...

Aktuelle temasiderRelaterte artikler