Artikkel

Uføretrygd i utakt med tiden

I Norge, som i de fleste andre vestlige land, har man rett til å få uføretrygd hvis man har en varig nedsatt funksjonsevne på grun...

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Dagens spørsmål

Gratis prevensjon?

Spørsmål: Jeg har lest at helsemyndighetene vurderer å tilby kvinner gratis prevensjon for å redusere antall aborter. Alle er sikk...

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Artikkel

MS i arbeidslivet

Noen MS-pasienter klarer å fortsette i jobben, mens andre må uføretrygdes. Hvilke rettigheter har denne pasientgruppen i arbeidsli...

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Dagens konsultasjon

En ny vurdering

Sofie var i begynnelsen av femtiårene. Hun hadde hatt blødninger fra underlivet ved et par anledninger før hun oppsøkte meg noen m...

Les mer

Aktuelle temasider
Dagens konsultasjon

Vanskelig jobb

Ida sa nylig opp jobben, men trengte legeerklæring for å få dagpenger.

Les mer

Aktuelle temasider
Artikkel

Trygderettigheter: Astma og KOLS

Oversikt over trygderettigheter til personer med astma eller kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS).

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Artikkel

Rolleforvirring

Elisabeth slet med å finne sin rolle på arbeidsplassen.

Les mer

Aktuelle temasider
Artikkel

Hva er en diffus lidelse?

I trygdeetaten har begrepet "diffuse lidelser" vært brukt om sykdommer og lidelser der den syke har angitt betydelige plager, mens...

Les mer

Aktuelle temasider
Dagens konsultasjon

Kronisk sykt barn

Det var alltid Tore som tok seg fri når datteren med Down syndrom ble syk.

Les mer

Aktuelle temasider
Artikkel

Rusmidler og farer på fest

Ragnhild kom inn på kontoret. Hun holdt hardt i vesken og så hele tiden ut av vinduet.

Les mer

Aktuelle temasider
Artikkel

Dine rettigheter som pasient

Hvilke rettigheter har du som pasient?

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Artikkel

Frikort - to forskjellige ordninger

Kilde: Trygdeetaten Frikortet Det eksisterer to forskjellige frikortordninger:

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Artikkel

Yrkesskade og yrkessykdom

Erstatning eller økonomisk kompensasjon ved yrkesskade eller yrkessykdom.

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Artikkel

Trygdemedisin-hjelpestønad

TRYGDEMEDISIN Forfatter: Spesialist i allmennmedisin Johnny Mjell, tidligere trygdeoverlege og spesialinteressert Hjelpestøn...

Les mer

Aktuelle temasider
x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg