Artikkel

Hvordan hjelper barnevernet?

Hjelpetiltakene skal styrke foreldrenes omsorgsevne eller tilrettelegge at barn med spesielle behov, får nødvendig hjelp.

Les mer

Aktuelle temasider
Artikkel

Attføring og rehabilitering

Hva er attføring? Attføring og rehabilitering er samlebetegnelser på medisinske eller andre målrettede tiltak for å bedre din fun...

Les mer

Aktuelle temasider
Artikkel

Syk i ferien

Har jeg rett på ny ferie dersom jeg bli syk i løpet av ferien?

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Artikkel

Uførepensjon

Må jeg søke for å få uførepensjon? Det er du selv som skriftlig må kreve uførepensjon. Dette gjøres på et særskilt skjema. Trygde...

Les mer

Aktuelle temasider
Artikkel

Organdonasjon - donorkort

Ønsker du å si ja til donasjon?

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Artikkel

Sykemelding ved arbeidsledighet

Kan jeg være sykemeldt som arbeidsledig ? Ikke bare kan. Er du for syk til å ta det arbeidet som Arbeidskontoret kan tilvise deg,...

Les mer

Aktuelle temasider
Artikkel

Hva slags hjelp kan man få?

Noen tjenester bygger på rettigheter ut fra bestemte kriterier. Det gjelder f.eks ulike typer trygder. I tillegg er det bygget opp...

Les mer

Aktuelle temasider
Dagens spørsmål

Hjernedød og organdonasjon

Spørsmål: Kan en person som er hjernedød våkne opp igjen? Hvordan vet man om en person kan komme til å gjøre det?

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Artikkel

Tiltak for rusmiddelbrukere

Hva kjennetegner et misbruk? Misbruk oppstår når en person ruser seg så mye eller så ofte at det går ut over arbeidsevne, omsorgs...

Les mer

Aktuelle temasider
Artikkel

Organdonasjon

Hvem kan bli organdonor? Det er kun personer som dør av hodeskader forårsaket av ulykker, blodpropp eller hjerneblødning som er a...

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Artikkel

Sykmelding og egenmelding

Hvilke regler gjelder hvis du trenger sykmelding? Når kan du bruke egenmelding? Kan legen tilbakedatere en sykmelding?

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Dagens spørsmål

Rett til henvisning?

Spørsmål: Har fastlegen plikt til å henvise til en spesialist hvis pasienten ber om en sjekk, ved for eksempel Feiringklinikken? H...

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Dagens konsultasjon

Vonde muskler

Det var første gang Erna var hos meg. Hun satt rakrygget i stolen og kikket på meg.

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Nyheter

Sjeldne diagnoser får lite hjelp

En rapport fra SINTEF belyser problemer som pasienter med sjeldne diagnoser møter hos helsevesenet og andre etater som skal være t...

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Dagens konsultasjon

Fri fra jobben?

Hege ble trukket i lønn forrige gang hun var til kontroll i svangerskapet.

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Dagens spørsmål

Ut­gif­ter til me­di­si­ner

Spørsmål: Spesialisten jeg går til ved sykehuset har anbefalt meg å begynne med en ny medisin for å få skikk på min diabetes. Medi...

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Dagens spørsmål

Brudd på taushetsplikten?

Spørsmål: De siste gangene jeg har ringt for å bestille legetime har jeg blitt spurt hva det gjelder. Har resepsjonisten lov til å...

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Dagens spørsmål

Bytte medisin?

Spørsmål: Kan apoteket bytte ut en medisin mot et billigere produkt uten å informere kunden om dette?

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Dagens spørsmål

Korreksjon av øyelokk

Spørsmål: Jeg har hatt fått operert mitt øvre øyelokk. I den forbindelse var jeg borte to dager fra jobben. Jeg sendte inn egenmel...

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Dagens spørsmål

Ryggvondt - yrkesskade?

Spørsmål: I forbindelse med jobben min måtte jeg løfte en maskin noen centimeter. Da fikk jeg akutte smerter i ryggen.

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Dagens spørsmål

Innsyn i journal

Spørsmål: Min mor døde i fjor etter et kort sykehusopphold. Det skjedde så mye i den tiden at jeg husker nesten ingenting om hva s...

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Dagens spørsmål

Re­sept

Spørsmål: Jeg trenger periodevis å bruke sterke smertestillende midler som Paralgin major. Når jeg henter medisinene tar personale...

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Dagens spørsmål

Livsforlengende behandling

Spørsmål: Jeg hørte en gang på radio at det er mulig å reservere seg mot livsforlengende behandling ved sykdom. Kan du gi flere op...

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Artikkel

Nettapotek

Å kjøpe medisiner på internett er ikke risikofritt. Ifølge Statens legemiddelverk driver omtrent 90 prosent av nettapotekene ulovl...

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Dagens spørsmål

Ikke penger til lege!

Spørsmål: Hva gjør man hvis man ikke har råd til å gå til legen? Flere ganger har jeg vært syk, men heller ligget hjemme fordi jeg...

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Dagens spørsmål

Gynekologisk undersøkelse

Spørsmål: Jeg har tenkt å oppsøke lege i nabokommunen for en gynekologisk undersøkelse. Vil legen i hjemkommunen min få vite dette...

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Dagens spørsmål

Hyppig sykefravær

Spørsmål: Jeg har en kronisk sykdom som fører til at jeg ofte er borte fra jobben. Arbeidsgiveren min er forståelsesfull selv om m...

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Dagens spørsmål

Uførepensjon?

Spørsmål: Jeg er en alenemor i midten av førtiårene og har ansvaret for to barn på syv og 10 år. For et år siden ble jeg skilt og ...

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Dagens spørsmål

Blodgiver

Spørsmål: Kan man få betalt for å gi blod?

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Dagens spørsmål

Rett til erstatning

Spørsmål: Da jeg for et halvt år siden ble operert for et skadet kne, brukte kirurgen for lange skruer. Selv om jeg sa i fra aller...

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg