Dagens spørsmål

MS og trening

Spørsmål: Jeg har nettopp fått vite at jeg har MS, og at det er årsaken til at synet ble dårlig i fjor høst. Det er nå i bedring. ...

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Artikkel

60 år eller eldre?

Atrieflimmer (”hjerteflimmer”) er en vanlig årsak til rask og ujevn puls. Typiske symptomer er hjertebank, svimmelhet, fysisk utma...

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Dagens spørsmål

Ustødig og svimmel

Spørsmål: For snart en uke siden falt min mor og slo hodet da hun arbeidet i hagen. Jeg var heldigvis sammen med henne og fikk tat...

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Dagens konsultasjon

Blodpropp av ujevn hjerterytme?

− Forleden kveld fikk jeg et anfall med veldig urolig og rask puls. Da det ikke gikk over, og jeg ikke følte meg bra, dro jeg på l...

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Artikkel

Seks alvorlige symptomer

Enkelte symptomer kan være tegn på alvorlig sykdom.

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Artikkel

Hjernesvulster

Når hjernesvulster vokser, forårsaker de økt trykk inne i hodet. Hjernesvulst, på fagspråket kalt tumor cerebri, er som navnet si...

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Artikkel

Kramper

Kramper er medisinsk sett enten rykninger eller tilstivning i musklene.

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Artikkel

Leamus

Leamus er en kortvarig sammentrekning av en del av en muskel.

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Artikkel

Svimmelhet

Svimmelhet, på fagspråket kalt vertigo, er en bevegelsesillusjon.

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Artikkel

Kortison

Kortison er et kjent legemiddel som brukes ved mange ulike sykdommer. Men hva slags medikament er det?

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Artikkel

Ny viten om øresus (tinnitus)

Australske forskere mener de har funnet årsaken til tinnitus. Dette åpner for nye behandlingsmuligheter.

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Artikkel

Røyking - en oversikt

Tobakk står for en femtedel av alle dødsfall i Norge.

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Dagens spørsmål

Forebygge demens

Spørsmål: Min far er blitt tiltagende dement de siste 10 årene, og har fått diagnosen Alzheimer. Kan jeg regne med å bli dement et...

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Dagens spørsmål

Migrene uten hodepine?

Spørsmål: Vår voksne datter er sterkt plaget med migrene. Jeg har derfor lest en del om sykdommen, blant annet at man kan ha synsf...

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Artikkel

Når sekundene teller

Hjerneslag er den tredje vanligste dødsårsaken i Norge. Mange liv kan reddes hvis de kommer raskt nok til sykehus.

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Dagens spørsmål

Bedre hukommelse

Spørsmål: Jeg har begynt på en "kur" med Supermemo for å bedre hukommelsen. Har dette produktet dokumentert virkning? Må jeg bruke...

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Artikkel

Parkinsons sykdom og personlighet

Parkinsons sykdom er kjennetegnet av stivhet i muskulaturen og problemer med å sette i gang bevegelser. Skjelving i en eller begge...

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Artikkel

Lavere blodtrykk hos religiøse

En gruppe forskere har undersøkt om et religiøst levesett er forbundet med god helse.

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Dagens spørsmål

Far­lig tem­pe­ra­ment

Spørsmål: Jeg blir ofte sint, og jeg blir fort sint. Kan sinnet mitt utløse et hjerteinfarkt?

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Artikkel

Musikk lindrer demens

70 000 mennesker i Norge lider av demens. Typisk er nedsatt evne til å holde rede på hendelser, avtaler og beskjeder av nyere dato...

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Dagens spørsmål

Måle selv

Spørsmål: Jeg har hjerteflimmer og bruker Marevan for ikke å få hjerneslag. En gang hver måned går jeg til legen og får sjekket om...

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Dagens spørsmål

Forstyrret luktesans

Spørsmål: Av og til merker jeg rare lukter som ingen andre kjenner. I natt våknet jeg av malingslukt selv om det ikke nylig har væ...

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Artikkel

Tryggere behandling

Marevan er et legemiddel som reduserer sannsynligheten for å bli rammet av blodpropper. Medikamentet blir først og fremst brukt av...

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Artikkel

Ring 113 ved mistanke om hjerneslag!

Hvis en person plutselig får problemer med å snakke, smile og/eller løfte armene, kan du redde liv ved å ringe 113.

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Dagens spørsmål

Avhengig av rullestol?

Spørsmål: Jeg har hatt Parkinson i over ti år. De første årene skalv jeg mye på hånden, men etter hvert har det blitt mindre av de...

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Artikkel

Ti ekstra leveår

Røyking reduserer i gjennomsnitt levetiden med ti år. En ny studie viser at personer som slutter å røyke før de fyller 40 år gjenv...

Les mer

Aktuelle temasider
Dagens spørsmål

Hukommelsesproblem

Spørsmål: Min fars lege sier at far har mild kognitiv svikt. Hva betyr det? Må jeg regne med at far kommer til å bli dement? ...

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
For helsepersonell

Gåturer halverer risiko for alvorlig hjerneslag

Gåtur og risiko for alvorlig hjerneslag Fysisk aktivitet er forbundet med både redusert risiko for hjerneslag, og for at et slag ...

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Dagens spørsmål

Parkinsons sykdom og trening

Spørsmål: Min mann har fått diagnosen Parkinsons sykdom. Jeg merker at han er mer ustø og ikke så kvikk i bevegelsene. Min tanke e...

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
Artikkel

Hva er japansk encefalitt?

Japansk encefalitt (JE) er en virussykdom som spres ved myggbitt og har høy dødelighet. Av dem som overlever får 1 av 3 varige ska...

Les mer

Aktuelle temasiderRelaterte artikler
x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg