Er det ikke fullstendig "avleggs" å bruke elektrosjokkbehandling?

Elektrosjokkbehandling, elektrobehandling eller elektrostimulerende behandling som vi også kaller det, har vært brukt hele tiden i de 50 år som er gått siden metoden ble innført, rett og slett fordi det både er den mest effektive og skånsomme behandling for enkelte pasienter med dype depresjoner.

Den negative holdningen mange har til behandlingen kommer dels av den skremmende betegnelsen, sjokk høres farlig ut, elektrosjokk høres ut som tortur. I begynnelsen var det også en meget ubehagelig behandling fordi pasienten var våken og fikk ikke narkose.

De krampene som ble utløst kunne være ganske voldsomme, og det fulgte mye angst med behandlingen. En tid ble den også gitt til nesten alle innlagte psykiatriske pasienter, i ettertid ser man nå at dette var uheldig.

Hvordan utføres behandlingen nå?

Behandlingen gis av anestesilege og psykiater. Anestesilegen gir full narkose med et kortvirkende, hurtigvirkende medikament. Når pasienten er sovnet, får han et sterkt muskelavslappende middel som virker meget raskt, deretter får han surstoff og så gir psykiateren strømstøtet ved å plassere en elektrode ved tinningen og en øverst på pannen på samme side.

Krampene synes ofte bare som sitringer i øyelokkende og små rykninger i fingrene. Deretter får pasienten mer surstoff og våkner opp etter en ti minutters tid.

Etter behandlingen er det vanlig at pasienten hviler en times tid, deretter kan han reise hjem dersom han allerede er blitt så bra at han er utskrevet. Vanligvis får pasientene to-tre behandlinger i uken i tre til fire uker. Den varige bedringen kommer vanligvis i andre behandlingsuke.

Hvem får elektrosjokkbehandling nå?

Behandlingen gis oftest til pasienter med manisk depressive reaksjoner, som er i den dypt deprimerte fasen. Den gis også til alvorlig deprimerte pasienter som ikke får tilfredsstillende bedring ved hjelp av antidepressive medikamenter eller som ikke tåler antidepressive medikamenter.

For gamle mennesker med hjerteproblemer, er elektrobehandling langt mer skånsom enn antidepressive medisiner.

Hva er bivirkningene?

I motsetning til medikamentene har elektrobehandling meget få bivirkninger.

Tidligere var enkelte plaget av glemsomhet en tid etter behandlingen. Dette er også blitt mer sjeldent etterat man begynte å sette elektrodene på samme side av hodet.

26 Kommentarer

# Guest 15-06-2016 01:40
Jeg fikk 3 ECT behandlinger mot depresjon i 2008. Jeg avslo heldigvis flere runder . Jeg fikk likevel store glipp i min hukommelse. Jeg vet ikke om behandlingsmeto den er forandret siden.
Svar | Svar med sitat | Siter
# Guest 14-06-2015 23:14
jeg aliter med brekniger ka
Svar | Svar med sitat | Siter
# Guest 12-10-2013 18:05
Jeg fikk nokså mange(16) ECT-behandlinge r i 2000. Dette ga ingen hjelp i forhold til min depresjon,men derimot forsvant all hukommelse fra 1992 til 2000!Den kom aldri tilbake,så minner fra mine barns konfirmasjoner og forskjellige ferieturer vi har vært på er borte!Det ble ikke sakt noe om slike bivirkninger,og jeg vil på det sterkeste advare andre fra å gjøre den samme tabben!!!
Svar | Svar med sitat | Siter
# Guest 05-02-2013 18:36
ECT kommer til å bli forbudt på samme måte som Lobotomi, men det er et stykke igjen enda. Det fins masse dokumentasjon om at ECT gir skade, men i Norge er det tradisjon for å feie dette under teppet eller gi en ev. depresjon skylden for skadene.

Det fins masse nyttig info på nett, her er noe av det som absolutt bør leses:

www.elchocker.se , http://www.professionalsagainstect.com/index.html , esjokk.no , http://wso.no/?s=1&id=70 , https://www.facebook.com/groups/elchocker/

Ellers er denne filmen verdt å se: http://www.dr.dk/TV/se/dr1-dokumentaren/dr1-dokumentaren-et-stoed-i-hjernen#!/
Svar | Svar med sitat | Siter
# pistolera 27-01-2011 20:52
Hei, mye god og allsidig informasjon her..Det jeg lurer på er: er det depresjoner som ECT ikke vil kunne ha effekt på? Hvordan er det i forh. til feks. depresjoner som skyldes personlighetsfo rstyrrelser, traumer, ubehandlede barndomsdepresj oner? Hadde vært takknemlig for info. :)
Svar | Svar med sitat | Siter
# Anonym 08-02-2009 03:04
Min far var før jul innlagt ved psykiatrisk avdeling.Han har over mange år gått under sterkt press.Store uoverenstemmels er med familie,2 kreftdiagnoser, og i fjor sommer fikk Mamma også kreftdiagnose,a lt har gått bra mtp sykdom.Men han ble i høst rammet kraftig av finanskrisen og da "toppet" det seg. Han ble innlagt,for det første ble det oppholdet helt feil.Han fikk tilbud om samtale en 1/2 time 3 ganger i uken og de beskrev ham som sterkt suicidal.Fikk tilbud om ect,men han var i tvil,følte stor skam og svært redd for hukommelsestap. Han er 74 år(men alltid sett 10 år yngre ut og hatt god helse) og dermed forbinder han det med negativt.Da han er deprimert er han redd for alle valg.Det endte med at jeg og mor min fikset en ny fastlege som vi kjenner til.Han bor hjemme,det er ille,men denne fastlegen er så flink ringer hjem annenhver kveld.Og har en dag i uken samtale men om kvelden slik de slipper sitte på overfyllt venterom,og de går ut en annen vei, Nå ser det ikke ut til at antidepr virker så bra,han har fått ubehagelige bivirkn.,så legen har sagt det "siste spøkelset" er litium. De har såvidt snakket om ect,men han er svært redd for dette.Kjenner jeg også blir veldig redd for hva dette skal ende i når jeg ikke klarer finne en skikkelig positiv historie:( Mor min er sliten,men hun sier hun skal klare det og hun har samme fastlege som far min så hun snakker med han ang alt,men hun sier at en ting er sikkert og det er at uannsett hvor gale det blir skal han ikke innlegges,masse snakk og forslag men ingenting skjer.Lang ventetid på ect samtidig som de sier han er svært depr. vett noen noe om ECT på denne aldersgruppe? finnes det historier som ender bra? Sitter her og er redd, og godt og få det ut, men søker og søker etter den gode historien de gode tipsene etc....
Svar | Svar med sitat | Siter
# Anonym 19-11-2008 11:31
Helt absurd og uhyre skremmende at leger i fullt alvor kan anbefale elektrosjokk. Helt vanvittig! Det finnes jo absolutt ingen seriøs forskning som viser at dette "virker" i medisinsk forstand. Man kan slå folk i hodet med en hammer også, og mange blir sikkert friskere etterpå. Hva beviser det? Det er jo heller ingen sykdommer som hebredes. Hvor er blodprøvene, røntgenbildene, hjerneskanninge n for disse "sykdommene"? Det finnes ikke. Etter min mening er psykiater Astrid Nøklebye Heiberg et totalt uansvarlig menneske som burde ha blitt ilagt fengselsstraff for disse ytringene.
Svar | Svar med sitat | Siter
# Anonym 18-10-2008 00:43
Den første gangen jeg fikk ECT-behandling var jeg 20 år og hadde vært tungt deprimert i et år. De hadde i løpet av det året prøvd flere typer antidepressiva og antipsykotika som ikke fungerte på noen positiv måte. Jeg fikk 9 behandlinger fordelt på tre uker, og allerede etter 3-4 behandlinger hadde det effekt. Under behandlingen husket jeg ikke hvilket rom jeg bodde på og klarte ikke å huske når det gjaldt nåtiden, men det gikk jo over. Behandlingen ble støttett opp av nye medisiner, og jeg fungerte ganske bra i 1 1/2 år før jeg ble syk igjen. Jeg har diagnosen Bipolar II. Det ble prøvd ECT ved en senere anledning, tror det var 2 år etterpå, men da ble behandlingen avsluttet fordi jeg ble hypoman. Det var da jeg fikk diagnosen Bipolar. På en måte hjalp ECT som det skulle den første gangen, og bortsett fra glemskhet og "hangover" var det en god behandlingsmåte . Mye bedre enn å legge på seg 10 kg, som jeg gjorde i løpet av 2 uker da jeg skulle teste et antidepressiva. Jeg opplever av og til at langtidshukomme lsen ikke er som den var før, barndomsminner virker svakere for meg enn for de andre jeg har opplevd de sammen med. Det irriterer meg, men jeg får ikke gjort noe med det. Jeg må bare lage nye minner! Til slutt fant de en miks av medikamenter som fungerer, og nå er jeg mer eller mindre stabil og har ikke vært innlagt på 3 1/2 år. Det er 8 år siden jeg ble innlagt første gang. Jeg fokuserer på å ha det bra og på å tenke positive tanker. Jeg kan ikke si med sikkerhet at jeg ikke hadde blitt frisk uten ECT, men det hjalp meg veldig i den situasjonen jeg var i da! I ettertid er jeg allikevel ganske overrasket over at de bruker en slik behandling på en 20-åring...
Svar | Svar med sitat | Siter
# Sirech 03-09-2008 19:59
min søster ble behandlet med ECT behandlinger, og hun husker absolutt ingenting fra barndommen. Dette er nå to år siden, og de sier at hukommelsen ikke vil komme tilbake.. kjempe trist. Hun husker ikke engelsk, ikke kan hun matte lenger, og barndomsepisode r er helt borte..
Svar | Svar med sitat | Siter
# Mormor1 08-05-2008 00:37
Jeg har en sønn som går til ECT behandlinger... føler det eneste som skjer er at han har mistet hukommelsen...m erker ikke noe endring ellers...
Svar | Svar med sitat | Siter
# JibberJabber 27-03-2008 12:03
Jeg har tatt ECT-behandling mot depresjon og hadde god effekt. Det er viktig å huske at effekten er kortvarig og at indikasjonene for å ta denne behandlingen må være veldig sterke. Jeg sliter med hukommelsesprob lemer jeg også, det er veldig vanlig ved depresjoner, og forskning viser at depresjon kan være skadelig for minnelagringen i hjernen. I Sverige har de konkludert med at de to behandlingstype ne som er mest effektive mot depresjon er ECT og kognitiv terapi. Jeg tror det stemmer veldig bra. Jeg tror veldig mange lever i den oppfattelsen av ECT som Gjøkeredet i sin tid presenterte, det er viktig å vite at det også på dette feltet både har forgått mye forskning og forbedringer siden den gang. :o)
Svar | Svar med sitat | Siter
# Anonym 17-06-2007 20:17
Min kjæreste har i lang tid vært preget av depresjoner og de blir dypere og dypere for vært år. Etter et lite opphold på institusjon for så å komme ut med nye medikamenter som faktisk gjorde ting verre får han nå ECT. To behandlinger til nå har det vært. Tre ganger i uka skal han ha dette. Merker egentlig en karakterforandr ing hos han, men jeg føler at det er til det negative. Siden han fra før er en person som ikke gjør så mye vesen av seg synes jeg han nå blir enda mer inni seg selv. Er dette vedvarende eller en forbigående effekt?
Svar | Svar med sitat | Siter
# Anonym 13-05-2007 14:32
For 2 år siden ble jeg lagt inn på akuttpsykiatris k avdeling som alvorlig deprimert. I flere år følte jeg meg totalt utbrent, men holdt ut til kroppen ikke klarte mer. Jeg fikk ingen medisiner annet en sovetabletter, tilslutt ble alt totalt kaos og livet hadde ingen mening lenger, fra før var jeg i god fysisk form. Etter innleggelse fikk jeg fort høre om ECT –behandling, og jeg var villig til å prøve alt for å komme ut av en grusom tid med lidelser. Min familie var i god dialog med legene, selv var jeg veldig syk. Vi stolte på legene som sa at det var mulig å bli frisk. Etter noen behandlinger var jeg i bedring , jeg begynte å komme tilbake og legene var veldig fornøyd. Jeg fikk totalt 10 behandlinger, og etter at jeg kom hjem begynte jeg med antidepressive medisiner som jeg etter en tid trappet ned. Jeg er i dag frisk og et lykkelig menneske som har lært mye, jeg er åpen om min sykdom, det gjør hverdagen lettere. Jeg stresser mindre og er glad i fysisk aktivitet, noe som er bra for depresjon. Noe hukommelsestap hadde jeg, men jeg kom ganske fort tilbake. Det er vært å prøve, jeg er glad for tilbudet jeg fikk.
Svar | Svar med sitat | Siter
# viki 14-01-2007 22:45
Informasjonsmat eriell om ECT er blitt laget av Norges fremste ekspert på ECT. Etter at Aftenposten skrev om denne behandlingen, innrømmet han at informasjonen omtalte behandlingen \"litt for pent\". \"Det finnes ikke dokumentasjon nok til å avfeie pasienter som opplever slike bivirkninger. Pasienter bør få informasjon om hvor mange som blir bedre på lengre og kortere sikt og hvor mange som får hvilke bivirkninger. De bør også få vite om kunnskapen som ligger til grunn er sikker eller ikke\", sa forsker Arild Bjørndal ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten til Aftenposten. Det finnes i dag ingen studier som undersøker bivirkninger lenger enn seks måneder etter behandlingen, og kunnskapen om de positive langtidsvirknin gene er også liten. Aftenposten skrev både i fjor og i forfjor om den sterke veksten i bruken av ECT, og i 2005 sa daværende leder i Norsk Psykiatrisk Forening at myndighetene burde ta tak i en registrering av omfang og bivirkninger, og Sosial- og helsedirektorat et sa de ville ha en dialog. Norske psykiatere har ingen meldeplikt og helsemyndighete ne har heller ingen kontroll med omfanget av ECT-bruken i Norge, inkludert den som foretas UTEN pasientens samtykke (ved at man påberoper seg nødrettsprinsip pet). I fjor ble en ECT-behandlet pasient for første gang tilkjent erstatning fra Norsk Pasientskadeers tatning for omfattende hukommelsestap. Prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern for 2006 handlet også om åpenhet og ytringsfrihet omkring alvorlige bivirkninger av ECT.
Svar | Svar med sitat | Siter
# Anonym 14-01-2007 18:48
Prisen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern for 2006 gikk til Mette Ellingsdalen for åpenhet om elektrosjokk. Jeg leste oppslag i Aftenposten i 2005 og 2006 der Mette Ellingsdalen fortalte om negative erfaringer, som varig hukommelsestap, etter elektrosjokk. Ellingsdalen opplevde at det ikke var enkelt å bli hørt i behandlingsappa ratet da hun fortalte om bivirkningene. I et debattinnlegg skriver hun: \"Pasienter som tør å mene noe om seg selv eller hvilket behov og endringer som trengs i psykiatrien, blir ikke hørt og møtt med respekt, men risikerer i stedet en ekstra diagnose.\" (Aftenposten 13.11.05). I et av avisoppslagene uttalte forsker Arild Bjørndal ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten: \"Det finnes ikke dokumentasjon nok til å avfeie pasienter som opplever slike bivirkninger. Pasienter bør få informasjon om hvor mange som blir bedre på lengre og kortere sikt og hvor mange som får hvilke bivirkninger. De bør også få vite om kunnskapen som ligger til grunn er sikker eller ikke\". Det finnes i dag ingen studier som undersøker bivirkninger lenger enn seks måneder etter behandlingen. I begrunnelsen for utdelingen av prisen for 2006 het det blant annet at Mette Ellingsdalens erfaringer har ført til innrømmelser om tilbakeholdelse av informasjon om kjente bivirkninger og at hennes åpenhet og mot til å stå fram har ført til en større åpenhet i fagmiljøene. Mette Ellingsdalen har uttrykt at det er viktig for henne at andre skal få kjennskap til bivirkninger før eventuelt samtykke til behandling. Sigrun Tømmerås
Svar | Svar med sitat | Siter
# Anonym 31-10-2006 15:56
Bare en tillegs info til det jeg skrev over... Tok kontakt med min samboers behandler på avdeligen hun er på, og forklarte min sterke skeptis og missnøye over utstyret. Da fikk jeg i tillegg vite av han at det vist nok hadde vært noen løse ledninger på maskinen, og psykologen som utførte behandlingen fikk selv strøm i seg mens behandling pågikk. Finnes det ingen kontrol på slikt, og hvor kan jeg eventuelt henvende meg for å få dette undersøkt? Denne galskapen kan jeg rett og slett ikke la fortsette slik.
Svar | Svar med sitat | Siter
# Anonym 29-10-2006 21:12
Skriver dette fordi samboeren min akkurat har fått sin første ect behandling. Jeg er veldig skeptisk til ect, og kan desverre ikke si at det har blitt bedre etterhvert som jeg har spurt å gravd. Første sjokket var strømstyrken som ble brukt (450v), så fikk jeg nettopp vite at utstyret som ble brukt var i så elendig stand, at de bare fikk gjennomført 2 behandlinger den dagen min samboer var der. Blod tryks måleren virket først ikke, så fikk de ikke kontakt signal med elektrodene. Kan det virkelig være forsvalig å operere med så store strømstyrker med en masking som virker litt av og til ? Noen som vet hva som står i den erkleringen som må undertegnes før man får behandling ?
Svar | Svar med sitat | Siter
# Anonym 21-10-2006 23:56
Leste innlegget av ektemann som ikke ville at kona skulle få ECT. Nå vet vi ikke hvordan det gikk, men min kone havnet i en fødselspsykose etter fødselen, og det var ECT-behandlinge n i kombinasjon med Zyprexa som fikk henne ut av pyskosen etter 3-4 uker. Jeg var med da de ga henne ECT. Midlertidig hukomelsetap er en kjent bivirkning, og det var det for min kone også i den tiden hun fikk 9 ECT behandlinger. Men det var kun snakk om hukomelsestap fra da hun var innlagt, ikke av minner fra før psykosen, og hun husket fremdeles mye. En blir også veldig glemsk under selve behandlingen, men dette opphører 1 uke etter avsluttet behandling. ECT er ikke som det var før, og det er for mange en effektiv måte å komme ut av psykosen, og det er viktig. Min historie om hvordan jeg opplevde den tiden er for lang til å skrives her, men hvis noen andre skulle oppleve noe av det samme, og lurer på noe, så må du gjerne sende en mail til ronny06 krøllalfa stilen.net (06 byttes ut til 07 i 2007 osv).
Svar | Svar med sitat | Siter
# Anonym 08-09-2006 18:26
Men.., er det ikke litt merkelig å legge skylden for typiske symptomer på depresjon, på behandlingen, det være seg medisiner eller ECT? Forresten..., det er vel noe som heter nocebo - det motsatte av placebo. Tro kan flytte fjell, sies det.
Svar | Svar med sitat | Siter
# Anonym 01-09-2006 00:11
Er det noen som tror de virkelig visste hva de holdt på med på 30- og 40-tallet? Vi har fortsatt langt igjen til vi forstår alle detaljer om hvordan hjernen fungerer. Og er det noen som tror at ECT i 2006 har kommet så fryktelig mye lenger? Prinsippet er det samme. Dette denne behandlingsform en minner meg om årelating eller lobotemi. Ett skudd i blinde. Og om man skulle være så heldig å treffe, hva da med alt som skjuler seg bak blinken?
Svar | Svar med sitat | Siter
# Anonym 12-06-2006 01:53
Fikk en serie behandlinger av elektrosjokk i 1997. Det var siste utvei den gang.... Dessverre så kom aldri hukommelsen helt tilbake etter behandlingen. Mannen min fikk veldig dårlig informasjon i forkant av behandlingene, vedr. eventuelle bivirkninger. Min mann og mine barn må fortelle meg hva VI har gjort, hva JEG har gjort, hvor JEG har vært o.l. - Det er vel ikke overraskende når jeg sier at jeg er like deprimert nå som den gang.... - Hadde jeg visst det jeg har erfart i dag, så hadde jeg A L D R I gjennomgått en slik behandling igjen.

Wenche - 44 år.
Svar | Svar med sitat | Siter
# Mobscene 05-05-2006 16:11
eg har selv fått det. i 16 årsalderen. nå har eg dype konsentrasjonsp roblemer (værre en før) og fått amnesti. etter mitt tredje elektrosjokk så husket eg ikke hvem eg selv var. det var POENGET slik at eg kunne få ny start på livet. tilslutt kom alt tilbake.... shit happens?
Svar | Svar med sitat | Siter
# Oizon 02-01-2006 22:39
Jeg skriver her fordi jeg må ta et valg med overlege om ganske kort tid om jeg godkjenner at min kone skal få elektrosjokk-be handling. Min kone er gravid, i tredje måned, og har vært psykotisk nå i 3 uker. Det ble foretatt ultralyd og barnet har det bra. Gynekologen fortalte oss at det viktigste var at min kone ble frisk så fort som mulig. Han ga avdelingen en frist på ca. 4 uker til for å se om min kone vil komme ut av psykosen. Etter denne tiden måtte man begynne å diskutere abort. Jeg har vært motstander av abort og møter meg nettopp meg selv i døren her. Hvis hun ikke blir bedre i løpet av tre uker, så må vi ta en abort. Og for at hun skal bli bedre har de begynt å gi henne Zyprexa. Siden det hadde gått over 12 uker, og barnet har formet seg, ble det anbefalt å gå over til denne medisinen. Vi håper alle at hun nå skal bli bra. For hvis ikke, så har jeg foreslått til overlegen at jeg vurderer elektrosjokkbeh andling, som siste utvei. Dette ble tilbudt meg de første dagene etter at min kone ble innlagt, men jeg ville ikke høre noe snakk om det. Jeg har lest om det og det høres jo litt brutalt ut. Dessuten så ser jeg for min kone få strøm i hodet og det er ikke et vakkert syn. Ikke minst vet jeg ikke hvordan dette påvirker fosteret heller. Men for at fosteret skal få en sjanse for å leve videre, så har jeg vurdert dette fram og tilbake og kommet fram til at jeg bør godkjenne elektrosjokk-be handling. Hva annet kan jeg gjøre for at både mor og barn skal bli bedre i dette tilfellet?
Svar | Svar med sitat | Siter
# Åsta (53) 07-12-2005 11:30
Etter å ha levd store deler av livet mitt med angst og depresjon uten at medisiner eller terapi hjalp, ble jeg suicidal og innlagt på akuttpsykiatris k avdeling sommeren 2003. Heldigvis sto behandlende lege på for at jeg skulle få ECT-behandling, noe det tydeligvis var uenighet om innad på sykehuset. Situasjonen min ble forverret mens jeg var på sykehuset fordi jeg ble innblandet i uenigheten, og fordi jeg så konsekvensene av for tidlige utskrivninger på grunn av kapasitetsprobl emer på avdelingen - svingdørseffekt en. Jeg ble da forferdelig redd for at jeg ikke skulle få den hjelpen jeg trengte. Jeg delte blant annet rom med Berit i 14 dager, som begikk selvmord i november 2004, og ble godt kjent med hennes problemer. Heldigvis fikk jeg ECT-behandlinge n og allerede etter to-tre behandlinger kunne personalet se forskjell både på stemningsleie og kroppsspråk. Jeg ble satt på riktige medisiner og har gått i terapi siden. Jeg har vært fulltidsstudent og er ferdig utdannet journalist til sommeren, og det med gode karakterer. Jeg regner meg selv nå som veldig heldig som fikk denne behandlingen. Jeg vet at den virker positivt på meg, og jeg vet at dersom jeg skulle bli så syk igjen, vil ECT hjelpe. Hurtig forbigående hull i hukommelsen vr det eneste jeg merket. Det er håp i hengende snøre.
Svar | Svar med sitat | Siter
# Christian Anker 14-11-2005 11:50
Elektrosjokk (ECT) er en av de mest omstridte behandlinger i psykiatrien. I filmen Gjøkeredet ble elektrosjokk fremstilt som en avstraffelsesme tode maktsyke psykiatere benyttet overfor brysomme pasienter. Dette inntrykket har langt på vei festet seg i folks bevissthet. Metoden ble først tatt i bruk på 30-tallet ut fra en feilaktig forestilling om at epilepsi beskytter mot psykisk sykdom. I starten utløste man kramper ved hjelp av medisiner, men oppdaget raskt at elektriske støt mot hodet var like effektivt. Metoden ble etter hvert brukt ganske ukritisk. Behandlingen ble gitt uten narkose og kunne være smertefull. Ved moderne ECT-behandling pasienten alltid narkose. Behandlingen bedrer overføringen av signaler mellom ulike deler av hjernen og har god effekt ved endel alvorlige depresjoner. Mellom 60 og 80 prosent av pasienten blir vesentlig bedre av sin depresjon ved hjelp av ECT. Metoden er et godt alternativ når andre behandlingsform er ikke fører fram. Den viktigste bivirkningene er hukommelsestap, spesielt for hendelser som ligger nært behandlingstids punktet. Dette hukommelsestape t avtar som regel gradvis. Det er ikke vist at ECT gir varige nedsatte intellektuelle ferdigheter eller hjerneskader. Etter mer enn 50 års erfaring med metoden ansees den for å være trygg og til god hjelp for enkelte alvorlig deprimerte personer. ECT virker raskt og brukes bare hvis pasienten selv ønsker det. Vedkommende får i så fall strømstøt gjennom tinningområdet. Behandlingen gis under narkose og utføres to ganger ukentlig. En vanlig kur er på seks til tolv behandlinger. Dessverre blir noen av pasientene igjen deprimerte etter en tid. En ny amerikansk undersøkelse viser at man ved å tilby antidepressive medikamenter etter ECT kan halvere antall tilbakefall. Vennlig hilsen Christian Anker, allmennlege
Svar | Svar med sitat | Siter
# Espen Hanssen 14-11-2005 11:32
Det er løgn å skrive at det er få bivirkninger av ECT. Hukommelsesprob lemer, konsentrasjonsp roblemer, motivasjonsprob lemer m-m. Det finnes intet register i norge for registrering for senskader etter ECT.
Svar | Svar med sitat | Siter

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode
Vennligst skriv Sikkerhetskode

Sv: leverprøver Sv: leverprøver

I dag 13:30

ASAT, ALAT, ALP, gamma-GT, bilirubin og albumin. Det er også relevant å sjekke om det foreligger en...

Sv: Sinnstilstand Sv: Sinnstilstand

I dag 13:27

Det er nærliggende å tenke at langvarig stress kan påvirke kroppen og øke risikoen for å bli rammet av...

Sv: Immunterapi Sv: Immunterapi

I dag 13:25

Jeg har dessverre tilstrekkelig kompetanse om munnhulekreft til å gi deg et svar på spørsmålet.

Sv: Vaginal fistel Sv: Vaginal fistel

I dag 13:24

Hvorvidt du har rett til behandling, vet jeg ikke, men snakk med din allmennlege og be hun/han eventuelt...

Sv: Sv: Hvorfor har man ikke grått hår når man er 70 å... Sv: Sv: Hvorfor har man ikke grått hår når man er 70 å...

I dag 13:21

Hårfargen blir bestemt av medfødte arvelige egenskaper som kontrollerer hodebunnens produksjon av...

Sv: Koking Sv: Koking

I dag 13:20

Jeg tror at karbohydratene i grønnsaker tas opp raskere i kroppen hvis grønnsaken er kokt. Hvor mye dette...

Sv: slim, noe i halsen Sv: slim, noe i halsen

I dag 13:18

Følelsen av å ha en klump i halsen er ikke uvanlig, spesielt hos yngre personer. Årsaken er ikke kjent, men...

Sv: blod i lufta som kommer ut av tarmen Sv: blod i lufta som kommer ut av tarmen

I dag 13:16

Jeg foreslår at du kontakter legen din for en vurdering av om den blodfargete væsken skyldes betennelse,...

Sv: Kalde føtter og hender. Sv: Kalde føtter og hender.

I dag 13:14

Vi regulerer kroppstemperaturen ved å variere blodgjennomstrømningen i huden. Ved overskudd av varme åpnes...

Sv: Radongass Sv: Radongass

I dag 13:12

Jeg ser at det er ulike meninger om hvor stor risikoen ved radongass er. Uenigheten har eksistert i en del år...

Sv: Ozena Sv: Ozena

I dag 13:07

Du finner informasjon på denne siden:...

Sv: Hormonbehandling bigender Sv: Hormonbehandling bigender

I dag 13:06

Ja - tilskudd av østrogen kan nok gi deg et mer nøytralt utseende. Men slik behandling gjøres kun av leger...

Sv: B12 Sv: B12

I dag 13:02

Jeg tror ikke at din mangel på vit B12 skyldes tidligere melkedrikking. Kroppen lager ikke selv dette...

Sv: Problemer med ord Sv: Problemer med ord

I dag 12:58

Jeg foreslår at du kontakter en logoped for vurdering dersom du opplever at omfanget av slike "forsnakkelser"...

Sv: Dott i øret Sv: Dott i øret

I dag 12:57

Det er nærliggende å tenke at du har fått en støyskade. I så fall kan dottfølelsen avta etter hvert og...

Sv: gode (mat)vaner mm Sv: gode (mat)vaner mm

20/02/2017 11:41

Jeg tror man i begrenset grad kan påvirke eventuelle gjenværende kreftcellers vekst. Men trolig vil et...

Sv: Viagra Sv: Viagra

17/02/2017 13:12

9900 mg Viagra er svært mye høyere enn den høyeste anbefalte dosen (som er 100 mg). Det høres ut til å...

Sv: Gane Klump Smerte Sv: Gane Klump Smerte

17/02/2017 13:09

Klumpen kan være løsnet fra en av mandlene i svelget. I mandlene kan det samle seg sekret og matrester....

Sv: MS Sv: MS

17/02/2017 13:07

Vi har dessverre ikke kapasitet til besvare skoleoppgaver.

Sv: uvi Sv: uvi

17/02/2017 13:04

Det skyldes at bokstavrekkefølgen "uvi" forekommer i ordet "uvitenhet" som blir brukt i teksten om hepatitt...

Sv: Sarcoidose Sv: Sarcoidose

17/02/2017 13:00

Sarkoidose ble første gang beskrevet av den norske legen Cæsar Boeck for cirka 110 år siden. Sykdommen...

Sv: Blodpropp Sv: Blodpropp

17/02/2017 12:56

Blodpropper som oppstår i leggene/lårene kan løsne og følge blodårene gjennom hjertet og til lungene hvor...

Sv: bipolar Sv: bipolar

17/02/2017 12:51

Det finnes flere ulike midler mot bipolar lidelse deriblant Seroquel som hovedsaklig skilles ut via leveren.

Sv: Hermoide Sv: Hermoide

17/02/2017 12:48

Ved lette plager kan det være tilstrekkelig å forebygge treg mage ved å spise fiberrik mat, få i seg nok...

Sv: Kul på brystkassen Sv: Kul på brystkassen

17/02/2017 12:44

Det er vanskelig å si om det er en sammenheng mellom kulene uten å se og undersøke dem. Jeg synes du bør...

Sv: Kjønn i helsetjenester Sv: Kjønn i helsetjenester

17/02/2017 12:42

I følge ”Lov om pasient- og brukerrettigheter skal helse- og omsorgstjenester ” og relaterte forskrifter...

Sv: sex Sv: sex

15/02/2017 11:31

Alle faktorene du nevner kan spille inn. Stråling og cellegift er utmattende og kan derved dempe både...

Sv: angst Sv: angst

15/02/2017 11:23

Panikkangst er kjennetegnet av gjentatte anfall med sterk angst. Det er typisk at de oppstår plutselig og...

Sv: Testosterone Sv: Testosterone

15/02/2017 11:21

Grunnen til at man er tilbakeholdene med å forskrive testosteron er blant annet økt risiko for høyt...

Sv: Hud Sv: Hud

15/02/2017 11:15

Det er vanskelig å si hva den blå/svarte flekken kan være uten å se den. Jeg tror jeg ville ha kontaktet...

Sv: Brystkreft? Sv: Brystkreft?

15/02/2017 11:12

Ved mistanke om utskillelse av blod fra brystvorten bør man kontakte lege for en undersøkelse av brystet....

Sv: Svak positiv graviditetstest Sv: Svak positiv graviditetstest

15/02/2017 11:04

Det tror jeg det er vanskelig å gi deg et svar på. I første omgang ville jeg nok gjentatt...

Sv: Flekk i ganen Sv: Flekk i ganen

15/02/2017 11:02

Er flekken der fortsatt? Kan du eventuelt ta et bilde av den? Hvis den vedvarer, kan den kanskje skyldes en...

Sv: Hvite blodlegemer Sv: Hvite blodlegemer

15/02/2017 11:00

Symptomene du beskriver er vanlige, og det er sjelden at årsaken er leukemi. Lavt antall hvite blodlegemer er...

Sv: Hvordan vet man har astma Sv: Hvordan vet man har astma

15/02/2017 10:58

Personer med astma har luftveier som er mer følsomme enn normalt. Når de blir utsatt for kulde,...

Sv: Løstenner Sv: Løstenner

15/02/2017 10:53

Hvorvidt du kan lime på igjen de som løsner, eller om du må få laget og limt på nye, vet jeg dessverre...

Sv: Gavid med spiral Sv: Gavid med spiral

15/02/2017 10:51

1-2 prosent av kvinner som bruker spiral i et år blir uønsket gravide. Hvis kvinnen ønsker å fortsette...

Sv: kløe hud Sv: kløe hud

15/02/2017 10:46

Det kan være lyskesopp. En slik infeksjon kommer gjerne på steder der det er varmt og fuktig. Lysken og...

Sv: Kvise Sv: Kvise

15/02/2017 10:45

Ja - jeg synes du bør få sjekket den hos legen din. Det er dessverre ikke mulig å gi deg en betryggende...

Sv: Sv: Hvem er ansvarlig utvikler for for min pasien... Sv: Sv: Hvem er ansvarlig utvikler for for min pasien...

15/02/2017 10:43

Jeg foreslår å kontakte: PasientSky Hosting AS Grandavegen 26 6823 Sandane pasientskyhosting.no

Sv: Neurontin Sv: Neurontin

15/02/2017 10:40

Vektøkning forekommer ved bruk av Neurontin. Den viktigste årsaken er økt matlyst.

Sv: Ms Sv: Ms

14/02/2017 16:05

På denne siden vil du kunne få hjelp med spørsmål knyttet til trygderettigheter for personer som har MS....

Sv: Stemmebånd Sv: Stemmebånd

14/02/2017 16:03

Jeg foreslår at dere spør din fars fastlege om en henvisning til en øre-nese-hals lege. Vedkommende vil...

Sv: Nummen,prikking i hendene Sv: Nummen,prikking i hendene

14/02/2017 15:45

Ja - jeg synes du bør la legen din få undersøke deg. Det vil avklare om prikkingen er en følge av stramme...

Sv: Inneklima Sv: Inneklima

14/02/2017 15:42

Å besvare spørsmålene krever spesialkompetanse å besvare som jeg dessverre ikke har, men på følgende...

Sv: Uhelbredelig? Sv: Uhelbredelig?

14/02/2017 15:27

Dette avhenger av hva slags kreftsykdom man har. Ved noen kreftsykdommer f.eks. enkelte typer testikkelkreft...

Sv: Betydning? Sv: Betydning?

14/02/2017 15:24

Lokoregionalt = lokalt og regionalt d.v.s. i samme område av kroppen som der man fant kreftsykdommen i...

Sv: Immunterapi Sv: Immunterapi

14/02/2017 15:21

Jeg er ikke kjent med at det stilles krav om skilsmisse for å få immunterapi, og tror innslaget må være...

Sv: Kosthold i fbm gastroøsofageal refluks Sv: Kosthold i fbm gastroøsofageal refluks

14/02/2017 15:20

Reflukssymptomer som brystbrann og oppstøt forekommer hyppig hos gravide kvinner Man bør unngå sene eller...

Sv: Meniskskade Sv: Meniskskade

14/02/2017 15:15

Ved små plager gjør man ofte lite med en meniskskade. Diagnosen baseres på hendelsen som utløse...

Sv: kramper i tærne Sv: kramper i tærne

08/02/2017 16:47

Høy fysisk aktivtet og graviditet er hyppige årsaker til kramper i tær og legger hos unge mennesker....

Sv: Kroppsdel Sv: Kroppsdel

08/02/2017 16:30

Gutter kan i puberteten merke at brystkjertlene deres forbigående blir litt hovne og ømme. Dette er ufarlig...

Sv: INR Sv: INR

08/02/2017 16:27

VI har dessverre ikke kapasitet til å besvare skole/studieoppgaver.

Sv: ME/CFS Sv: ME/CFS

08/02/2017 16:26

Jeg er ikke kjent med at allmennleger ikke har lov til å stille diagnosen ME/CFS, men ved evt. behov for...

Sv: Trening, lav hvilepuls Sv: Trening, lav hvilepuls

08/02/2017 16:23

Jeg foreslår at du spør legen din å om få registrert hjerterytmen med et EKG. Han kan da se om den lave...

Sv: Høye leververdier Sv: Høye leververdier

08/02/2017 16:21

Både gallesteinsanfall og bruk av Paracet kan føre til at leververdiene stiger. Hvorvidt ingefær eller...

Sv: Håndball skade Sv: Håndball skade

08/02/2017 16:14

Muligens skyldes smertene såkalt patellofemoralt smertesyndrom (PFPS). Det er den vanligste idrettsrelaterte...

Sv: holdt Sv: holdt

08/02/2017 16:10

En vanlig årsak til smerter øverst til høyre eller venstre i magen under fysisk aktivitet er såkalt...

Sv: menstruasjon Sv: menstruasjon

08/02/2017 16:09

Menstruasjonen gjerne er uregelmessig de første årene. Sannsynligvis er det ikke noe i veien med deg, og...

Sv: blodtrykksfall Sv: blodtrykksfall

08/02/2017 16:02

Hvor dette bør utredes og behandles avhenger av hvilke tanker man gjør seg om årsaken til blodtrykksfallet...

Si oss din mening

Takk for at du tar deg tid til å si din mening. Vi setter pris på å lese dine synspunkter.
Captcha plugin 2+ for Joomla from Outsource Online
 
x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.

Jeg har lest og forstått betingelsene og reglene for bruk av dette nettstedet

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre vår hjemmeside og din brukeropplevelse. For å finne ut mer om informasjonskapsler og hvordan du sletter dem, se våre retningslinjer for personvern. Jeg aksepterer informasjonskapsler fra Helsenett.no.OK