Hvorfor har vi hjerteklaffer?

Hjertet pumper blodet rundt i kroppen. Hjerteklaffene er ventiler som gjør at blodet strømmer riktig vei gjennom hjertet.

Høyre side av hjertet pumper blodet gjennom lungepulsåren til lungene, mens venstre side pumper blodet gjennom hovedpulsåen til resten av kroppen. Ved innløpet til lungepulsåren og hovedpulsåren sitter det to klaffer, lungeåreklaffen og aortaklaffen. De åpner seg når hjertet pumper ut blod. Mellom hver utpumping må hjertet fylles med blod igjen. Da lukker klaffene slik at ikke blodet lekker tilbake fra pulsårene til hjerte. I tillegg til disse to klaffene, sitter det to klaffer mellom forkamrene og hjertekamrene på høyre og venstre side. Klaffen mellom høyre forkammer og hjertekammer kalles på fagspråket for trikuspidalklaffen, på venstre side for mitralklaffen. Disse klaffen gjør at blodet strømmer fra forkamrene til hjertekamrene.

Hva slags feil kan det være på hjerteklaffene?

Feil på en hjerteklaff kan være medfødt, men vanligst oppstår en slik feil i voksen alder. Det er to typer klaffefeil. Enten kan klaffen være for trang, på fagspråket snakker vi om en stenose, eller den kan lekke, noe vi på fagspråket kaller en klaffeinsufficiens eller klaffelekkasje. Hos en del pasienter kan en klaff både være for trang samtidig som den lekker. Begge typer feil øker belastningen på hjertet. Ved en forsnevring må hjertet bruke mer kraft på å pumpe blodet gjennom en trang åpning. Ved en lekkasje strømmer en del av blodet som ble pumpet ut, tilbake. Dette øker blodmengden som hjertet må pumpe ut for å forsyne kroppen med nok blod.

Hva er årsaken til at en feil oppstår?

Årsaken til en medfødt feil er ofte vanskelig å påvise. Til en viss grad kan arv spille en rolle, men ofte ser vi slike feil uten at andre slektninger har det samme. Før var giktfeber en hyppig årsak til klaffefeil som utviklet seg i voksen alder. Denne sykdommen er blitt mye sjeldnere i Norge. Den vanligste årsaken nå er en form for slitasjeforandring på klaffene, hyppigst skjer dette på aortaklaffen på venstre side av hjertet. En viktig årsak til lekkasje i mitralklaffen, klaffen mellom forkammer og hjertekammer på venstre side, er skade av hjertemuskelen, noe som kan oppstå i forbindelse med et hjerteinfarkt. I tillegg finnes en rekke, mer sjeldne årsaker til klaffefeil.

Er alle klaffene like viktige?

Jo, for så vidt. På den andre side kreves det et mye større arbeid for å pumpe blod ut i kroppen slik som venstre hjertedel gjør, framfor ut i lungene som er høyre hjertedel sin oppgave. Klaffene på venstre side blir utsatt for større påkjenninger. I voksen alder oppstår det derfor oftere alvorlige feil på klaffenc på venstre side.

Hva slags symptomer gir en klaffefeil?

En tranghet eller en lekkasje i en hjerteklaff vil øke belastningen på hjertet. Mange vil som første symtom føle at en blir fortere sliten enn før. Økende tungpust ved anstrengelse er et viktig symtom. Enkelte klaffesykdommer gir anginaliknende smerter. Ved forsnevring på aortaklaffen kan besvimelser være et alvorlig symtom.

Hvilke forholdsregler bør en ta når en begynner å merke symptomer?

Det viktigste er at en oppsøker lege for en grundig undersøkelse. Vanligvis vil en bli henvist videre til spesialist i hjertesykdommer. Som en hovedregel bør en også avpasse aktiviteten slik at en unngår å framkalle symtomer

Er det andre ting man bør være oppmerksom på ved klaffesykdommer?

Når man har en klaffefeil, er det en viss risiko for betennelse på klaffen i situasjoner der det kommer bakterier over i blodet. Risikoen er til stede ved behandling av infiserte tenner eller tannkjøtt. Også ved enkelte andre operasjoner kan det komme bakterier over i blodet. For å forhindre en slik betennelse er det svært viktig at du bruker bakteriedrepende medisiner før tannbehandlingen eller operasjonen starter. Du må derfor fortelle tannlegen eller legen din at du har en klaffefeil.

Finnes det behandling for sykdommer på klaffene?

Ja. I en del tilfeller er medisinsk behandling nyttig og kan redusere symptomene. Ved mer uttalt skade av klaffen, må det operasjon til. Klaffen blir da vanligvis skiftet ut med en kunstig klaff, men av og til kan den repareres. Dette gjelder spesielt ved skade på mitralklaffen.

Kunstige hjerteklaffer.

Hva er en kunstig hjerteklaff?

Det finnes to typer kunstige hjerteklaffer. Den ene kalles mekanisk. Den er bygget av et spesielt metall og består av en ring med et lokk. Ringen sys fast til hjerte - eller blodåreveggen. Når hjertet pumper ut blod, reiser lokket seg på høykant slik at blodet kan strømme ut fritt. Mellom hvert pumpeslag faller lokket ned på ringen slik at blodet ikke kan strømme tilbake til hjertet. Ved hjelp av ulike innretninger blir lokkbevegelsen styrt slik at det alltid faller ned på riktig plass. De samme innretningene hindrer at lokket flyr avgårde med blodstrømmen når det reiser seg på høykant ved hvert pumpeslag. Den andre typen kunstige hjerteklaffer kaller vi biologiske. Dette er som regel normale klaffer fra dyr, oftest gris. Da de tross alt er et fremmedlegeme, blir de behandlet på en slik måte at de ikke avstøtes av kroppen.

Hva er fordelene og ulempene ved de to klaffetypene?

Fordelen med den mekaniske klaffen er at den er meget slitesterk, og at det vanligvis ikke blir behov for å skifte den senere. Ulempen er at den har en viss tendens til å danne blodpropper. Derfor må en resten av livet bruke medisiner som forhindrer dannelse av slike blodpropper. Behandlingen blir populært kalt blodfortynnende behandling. Fordelen med biologisk klaffer er at de har mye mindre tendens til å danne blodpropper. Som regel vil en derfor slippe å bruke blodfortynnende behandling. Ulempen er at disse klaffene slites, og at en før eller senere må regne med å gjennomgå en ny operasjon for å skifte dem.

Dersom jeg må ha en kunstig hjerteklaff, hvilken bør jeg velge?

Dette valget bør du gjøre i samråd med den hjertespesialisten og hjertekirurgen som behandler deg. Generelt kan en si at biologiske klaffer er et godt alternativ der blodfortynnende behandling av en eller annen grunn er farlig eller vanskelig å gjennomføre. For de fleste er blodfortynnende behandling et lite problem, og da er mekaniske klaffer et godt valg.

Hva må jeg passe på når jeg har en kunstig hjerteklaff?

Uansett hvilken kunstig klaff du har, er det en viss risiko for betennelse på klaffen i situasjoner der det kommer bakterier over i blodet. Risikoen er til stede ved behandling av infiserte tenner eller tannkjøtt. Også ved enkelte andre operasjoner kan det komme bakterier over i blodet. For å forhindre en slik betennelse er det svært viktig at du bruker bakteriedrepende medisiner før tannbehandlingen eller operasjonen starter. Du må derfor fortelle tannlegen eller legen din at du har en kunstig klaff. For de som bruker blodfortynnende behandling, er det svært viktig å ta regelmessige blodprøver for å kontrollere fortynningsgraden.

Kan det oppstå feil i en kunstig hjerteklaff?

Plutselige feill oppstår svært sjeldent med moderne hjerteklaffer. Av og til kan kroppen reagere med å danne vev i området omkring klaffen. Dette kan innvirke på lokkbevegelsen og gjøre at det ikke åpner eller lukker skikkelig. Gradvis innsettende feil vil som regel oppstå i biologiske klaffer etter en del år. Det kan da oppstå både en leakkasje eller en økende tranghet. Ikke alltid greier hjertekirurgene å få det helt tett mellom klaffen og hjerteveggen som klaffen syes fast til. Det kan altså oppstå lekkasjer på utsiden av klaffen. Vanligvis er disse små og trenger ingen behandling. Noen få ganger kan lekkasjen øke på og gjøre det nødvendig å reparere lekkasjen.

Hvordan kan slike feil kontrolleres?

Feil som oppstår i klaffer vil ofte forårsake bilyder. Nye bilyder, eller tidligere bliyder som blir sterkerer, vil tyde på at det har skjedd noe med klaffen. For en detaljert undersøkelse av klaffen er ultralyd en glimrende metode. Når det gjelder biologiske klaffer vil en 3-5 år etter operasjonen undersøke disse med ultralyd en gang i året. Dette for å kunne oppdage når slitasjen begynner å gjøre seg gjeldene.

Hvordan vil jeg merke om en kunstig hjerteklaff begynner å fungere unormalt?

Som for normale klaffer, vil feil i en kunstig klaff enten være lekkasje eller økende tranghet. Økende tungpust er det viktigste symptomet. Dersom det skjer ting som hindrer den normale bevegelsen av lokket i en mekanisk klaff, kan pusten bli ganske raskt dårligere. Nøl aldri med å kontakte lege dersom du merker slike problemer.

12 Kommentarer

# Guest 04-06-2014 11:04
Hadde uregelmessig hjerterytme, noe jeg har kjent av og til. Var hos hjerte spesialist og tpk de prøver som måtte til. Under ultralyd undersøkelsen, ble det påvist små lekkasje mellom hjerteklaffene. Dette var ingen ting å snakke om sa legen, kom igjen om 5 år. Litt liten info, denne fikk jeg førts på denne siden. Tungpustet har jeg merket, dette sa jeg og, men jeg var så sprek at dette ikke var noe å snakke om. (sykkler 2,6mil tur/retur jobb)
Likevel tenker jeg jo litt på det, blir litt større belastning for hjertet. Men måtte bare trimme og leve som før.....
Svar | Svar med sitat | Siter
# Anonym 03-04-2009 21:32
Hei jeg er en gutt på 21og var akkurat innom legen grunnet jeg har vært så matt og sliten i det siste. Og så sjekket de mye på meg rundt bryst regionen og hjertet. Og så sa de jeg måtte ta ultralyd og sa jeg hadde symptomer som ofte folk med eldre hjerte har. Og de ville gjærne sjekke med som sagt! Men jeg har aldri hatt noen hevelser i bena!! Og jeg undrer på uansett diagnose på hjerteklaff feil om det er ubetydelig eller jeg evt må bytte ut med en biologisk en kan jeg drive med indrett? Hvis jeg nektes idrett så ser jeg ikke en vits i å gjøre noe. Da tar jeg heller et kortere liv!
Svar | Svar med sitat | Siter
# Anonym 24-10-2007 16:50
hei. jeg har lekkasje i klaffen, vis jeg operer og får en nye er det mulighet får å kunne drive med idrett etterpå
Svar | Svar med sitat | Siter
# Anonym 12-06-2007 05:32
Hei. Min far skal til Rikshospitalet den 19. juni for å skifte en hjerteklaff. Jeg har i natt lest en del om denne type operasjon. Jeg har lest noe jeg allerede visste, nemlig at det er en stor operasjon, men noen opplysninger om risikoen for død ved denne operasjonen finner jeg ikke. Min far er 63 år gammel, og har tre hjerteinfarkt bak seg (det er rundt 12 år siden det siste). I tillegg er han nyretransplante rt. Jeg antar at risikoen for ham er større enn hos pasienter som ikke har en historie med hjertesykdom. Kan du fortelle meg litt om dette? Han har bestemt seg for å erstatte den defekte klaffen med en griseklaff. Jeg har lest at denne type hjerteklaff vanligvis holder mellom 10 og 15 år. Er det gjort mange slike vellykkede operasjoner? Jeg leser i denne artikkelen følgende: "Uansett hvilken kunstig klaff du har, er det en viss risiko for betennelse på klaffen i situasjoner der det kommer bakterier over i blodet. Risikoen er til stede ved behandling av infiserte tenner eller tannkjøtt. Også ved enkelte andre operasjoner kan det komme bakterier over i blodet. For å forhindre en slik betennelse er det svært viktig at du bruker bakteriedrepend e medisiner før tannbehandlinge n eller operasjonen starter. Du må derfor fortelle tannlegen eller legen din at du har en kunstig klaff. " Er ekstremt god tannhygiene og bruk av spesielle midler (hvilke?) også viktig FØR skifte av hjerteklaff? Min far bruker allerede blodfortynnende medisin - ville det være mer gunstig for ham å bruke en mekanisk klaff? På forhånd takk for svar. Vennlig hilsen K. Kristoffersen
Svar | Svar med sitat | Siter
# Anonym 29-11-2006 21:50
Har akkurat vært innlagt på sykehus med spontan pneumthorax. Har fått en merkelig \"klukke\" lyd i hjertet i forbindelse med dette. Kommer likt med pulsen, og det høres ut som at noen snur opp ned på en flaske vann....er så høyt at mannen min ikke vil ligge ved siden av meg lengere. Hva kan dette være? Legene hadde ingen anelse. Skal på ultralyd av hjertet om en stund, men vil gjerne ha en pekepinn på hva det kan komme av.. Hilsen Eva26
Svar | Svar med sitat | Siter
# Anonym 28-10-2006 14:49
Har blitt paavist forkalking av hjerteklaff for noen aar siden. Foer det saa ble jeg medesinert foe ekstra hjertesleg eller arytme,men det viser seg att etter mange aars forbruk av denne medesin att jeg aldri skulle brukt denne medesin kort og godt overmedesinert som medfoerte kollaps. Gaar daglig paa helsestudio og driver med vekttrening,men har i de to siste ukene hatt tendens til uryttmessige hjerteslag diss medfoerer ingen form for smerte,svimmelh et vet ikke om dette kommer av blodtrykk eller forkalkning mellom nakkevirvler.Me n fysisk saa er jeg sterkere enn for 3 aar siden vekter som jeg hadde proglemer med og loefte gaar saa det griner trener opptil 2 timer 5 dager i uken.Men faar ikke opp pulsen,har ogsaa til tider foelsen av att alt stopper opp.Satt i stolen og saag paa t.v fikk urytme ble saa oppgitt at jeg begynte med armhevinger stoppet paa 300 med inntervaler paa 100.Proglemet er att jeg er bosatt i Florianopolis i Brasil og har ingen kontakt med annbefalte leger. Mvh. Terje Fluto
Svar | Svar med sitat | Siter
# Anonym 18-08-2006 00:07
Heisann. Jeg fikk paavist lekkasje i hjerteklaffen som 7-aaring og feilen var saapass liten at jeg ALDRI trengte aa komme tilbake, sa de! I de siste aarene har jeg vaert redd for aa trene fordi jeg alltid faar plutselig stikkende vondt i hjerte-regionen . Jeg er 22 aar naa. Har ikke hatt ultralyd siden jeg var 7 aar. Syntes du jeg burde gaa tilbake? Klarer liksom ikke aa slappe av foer jeg faar paavist at dette ikke er noe farlig. Bor i Irland og vet ikke helt hva alt dette heter her borte. PS: Jeg har blodtrykk paa 100/60 som ble tatt for 6 mnd siden. Hun nevnte noe ved at dette var litt lavt.. Takk.
Svar | Svar med sitat | Siter
# Guest 05-05-2006 01:09
Dette var en informativ side! Mannen min er 29 år, og fikk operert inn en mekanisk hjerteklaff etter nyttår i år. Sykehuset gav meg lite informasjon, så det var fint å kunne lese litt om det her. Legen har sagt til han at han sannsynligvis har hatt en medfødt hjertefeil, men han visste ingen ting om dette før han plutselig fikk en bakterieinfeksj on. Vet noen hvor stor sannsynlighet det er for at våre barn kan arve denne hjertefeilen?
Svar | Svar med sitat | Siter
# lynet_29@hotmail.com 30-03-2006 01:41
jeg har lekkasje i klaffen,blir fort og veldig sliten.opplever angina lignende smerter i liggende stilling og stramming opp i halsen og i kjeven under tungen.Bør jeg kontakte lege om dette?
Svar | Svar med sitat | Siter
# Arne 17-03-2006 17:04
Min hustru er operet i januar for lekasje og alt har gått bra, men hun har en puls på 107 -121 ,blodtr. 75/100 Har tatt cordarone 1 tabl. dgl. men er nå godt ned til 1/2 dgl. Har kfr. med primærlege som skulle skriver til sykehuset, dette kan ta tid. Ønsker svar hva vi bør gjøre?
Svar | Svar med sitat | Siter
# Christian Anker 27-02-2006 23:08
Det er vanskelig å vurdere pr. brev. Stikkende smerter i brystet skyldes oftest ikke hjertesykdom, men ettersom du også blir fort slitten og er ofte svimmel, synes jeg du bør kontakte legen din slik at du kan en forsvarlig vurdering av dette. Vennlig hilsen Christian Anker, lege
Svar | Svar med sitat | Siter
# christina 27-02-2006 15:31
hei... jeg har lenge gått rundt med smerter (nede mot hjertet)i brystet. Det begynte som små stikk å utviklet seg til nærmest kramper. Nå for tiden gjør det veldig vondt. Kan dette ha noe med hjertet å gjøre? Jeg blir veldig fort sliten, å svimler ganske ofte. Dette utvilker seg også til hodeverk. mvh christina leland
Svar | Svar med sitat | Siter

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode
Vennligst skriv Sikkerhetskode

Sv: leverprøver Sv: leverprøver

I dag 13:30

ASAT, ALAT, ALP, gamma-GT, bilirubin og albumin. Det er også relevant å sjekke om det foreligger en...

Sv: Sinnstilstand Sv: Sinnstilstand

I dag 13:27

Det er nærliggende å tenke at langvarig stress kan påvirke kroppen og øke risikoen for å bli rammet av...

Sv: Immunterapi Sv: Immunterapi

I dag 13:25

Jeg har dessverre tilstrekkelig kompetanse om munnhulekreft til å gi deg et svar på spørsmålet.

Sv: Vaginal fistel Sv: Vaginal fistel

I dag 13:24

Hvorvidt du har rett til behandling, vet jeg ikke, men snakk med din allmennlege og be hun/han eventuelt...

Sv: Sv: Hvorfor har man ikke grått hår når man er 70 å... Sv: Sv: Hvorfor har man ikke grått hår når man er 70 å...

I dag 13:21

Hårfargen blir bestemt av medfødte arvelige egenskaper som kontrollerer hodebunnens produksjon av...

Sv: Koking Sv: Koking

I dag 13:20

Jeg tror at karbohydratene i grønnsaker tas opp raskere i kroppen hvis grønnsaken er kokt. Hvor mye dette...

Sv: slim, noe i halsen Sv: slim, noe i halsen

I dag 13:18

Følelsen av å ha en klump i halsen er ikke uvanlig, spesielt hos yngre personer. Årsaken er ikke kjent, men...

Sv: blod i lufta som kommer ut av tarmen Sv: blod i lufta som kommer ut av tarmen

I dag 13:16

Jeg foreslår at du kontakter legen din for en vurdering av om den blodfargete væsken skyldes betennelse,...

Sv: Kalde føtter og hender. Sv: Kalde føtter og hender.

I dag 13:14

Vi regulerer kroppstemperaturen ved å variere blodgjennomstrømningen i huden. Ved overskudd av varme åpnes...

Sv: Radongass Sv: Radongass

I dag 13:12

Jeg ser at det er ulike meninger om hvor stor risikoen ved radongass er. Uenigheten har eksistert i en del år...

Sv: Ozena Sv: Ozena

I dag 13:07

Du finner informasjon på denne siden:...

Sv: Hormonbehandling bigender Sv: Hormonbehandling bigender

I dag 13:06

Ja - tilskudd av østrogen kan nok gi deg et mer nøytralt utseende. Men slik behandling gjøres kun av leger...

Sv: B12 Sv: B12

I dag 13:02

Jeg tror ikke at din mangel på vit B12 skyldes tidligere melkedrikking. Kroppen lager ikke selv dette...

Sv: Problemer med ord Sv: Problemer med ord

I dag 12:58

Jeg foreslår at du kontakter en logoped for vurdering dersom du opplever at omfanget av slike "forsnakkelser"...

Sv: Dott i øret Sv: Dott i øret

I dag 12:57

Det er nærliggende å tenke at du har fått en støyskade. I så fall kan dottfølelsen avta etter hvert og...

Sv: gode (mat)vaner mm Sv: gode (mat)vaner mm

20/02/2017 11:41

Jeg tror man i begrenset grad kan påvirke eventuelle gjenværende kreftcellers vekst. Men trolig vil et...

Sv: Viagra Sv: Viagra

17/02/2017 13:12

9900 mg Viagra er svært mye høyere enn den høyeste anbefalte dosen (som er 100 mg). Det høres ut til å...

Sv: Gane Klump Smerte Sv: Gane Klump Smerte

17/02/2017 13:09

Klumpen kan være løsnet fra en av mandlene i svelget. I mandlene kan det samle seg sekret og matrester....

Sv: MS Sv: MS

17/02/2017 13:07

Vi har dessverre ikke kapasitet til besvare skoleoppgaver.

Sv: uvi Sv: uvi

17/02/2017 13:04

Det skyldes at bokstavrekkefølgen "uvi" forekommer i ordet "uvitenhet" som blir brukt i teksten om hepatitt...

Sv: Sarcoidose Sv: Sarcoidose

17/02/2017 13:00

Sarkoidose ble første gang beskrevet av den norske legen Cæsar Boeck for cirka 110 år siden. Sykdommen...

Sv: Blodpropp Sv: Blodpropp

17/02/2017 12:56

Blodpropper som oppstår i leggene/lårene kan løsne og følge blodårene gjennom hjertet og til lungene hvor...

Sv: bipolar Sv: bipolar

17/02/2017 12:51

Det finnes flere ulike midler mot bipolar lidelse deriblant Seroquel som hovedsaklig skilles ut via leveren.

Sv: Hermoide Sv: Hermoide

17/02/2017 12:48

Ved lette plager kan det være tilstrekkelig å forebygge treg mage ved å spise fiberrik mat, få i seg nok...

Sv: Kul på brystkassen Sv: Kul på brystkassen

17/02/2017 12:44

Det er vanskelig å si om det er en sammenheng mellom kulene uten å se og undersøke dem. Jeg synes du bør...

Sv: Kjønn i helsetjenester Sv: Kjønn i helsetjenester

17/02/2017 12:42

I følge ”Lov om pasient- og brukerrettigheter skal helse- og omsorgstjenester ” og relaterte forskrifter...

Sv: sex Sv: sex

15/02/2017 11:31

Alle faktorene du nevner kan spille inn. Stråling og cellegift er utmattende og kan derved dempe både...

Sv: angst Sv: angst

15/02/2017 11:23

Panikkangst er kjennetegnet av gjentatte anfall med sterk angst. Det er typisk at de oppstår plutselig og...

Sv: Testosterone Sv: Testosterone

15/02/2017 11:21

Grunnen til at man er tilbakeholdene med å forskrive testosteron er blant annet økt risiko for høyt...

Sv: Hud Sv: Hud

15/02/2017 11:15

Det er vanskelig å si hva den blå/svarte flekken kan være uten å se den. Jeg tror jeg ville ha kontaktet...

Sv: Brystkreft? Sv: Brystkreft?

15/02/2017 11:12

Ved mistanke om utskillelse av blod fra brystvorten bør man kontakte lege for en undersøkelse av brystet....

Sv: Svak positiv graviditetstest Sv: Svak positiv graviditetstest

15/02/2017 11:04

Det tror jeg det er vanskelig å gi deg et svar på. I første omgang ville jeg nok gjentatt...

Sv: Flekk i ganen Sv: Flekk i ganen

15/02/2017 11:02

Er flekken der fortsatt? Kan du eventuelt ta et bilde av den? Hvis den vedvarer, kan den kanskje skyldes en...

Sv: Hvite blodlegemer Sv: Hvite blodlegemer

15/02/2017 11:00

Symptomene du beskriver er vanlige, og det er sjelden at årsaken er leukemi. Lavt antall hvite blodlegemer er...

Sv: Hvordan vet man har astma Sv: Hvordan vet man har astma

15/02/2017 10:58

Personer med astma har luftveier som er mer følsomme enn normalt. Når de blir utsatt for kulde,...

Sv: Løstenner Sv: Løstenner

15/02/2017 10:53

Hvorvidt du kan lime på igjen de som løsner, eller om du må få laget og limt på nye, vet jeg dessverre...

Sv: Gavid med spiral Sv: Gavid med spiral

15/02/2017 10:51

1-2 prosent av kvinner som bruker spiral i et år blir uønsket gravide. Hvis kvinnen ønsker å fortsette...

Sv: kløe hud Sv: kløe hud

15/02/2017 10:46

Det kan være lyskesopp. En slik infeksjon kommer gjerne på steder der det er varmt og fuktig. Lysken og...

Sv: Kvise Sv: Kvise

15/02/2017 10:45

Ja - jeg synes du bør få sjekket den hos legen din. Det er dessverre ikke mulig å gi deg en betryggende...

Sv: Sv: Hvem er ansvarlig utvikler for for min pasien... Sv: Sv: Hvem er ansvarlig utvikler for for min pasien...

15/02/2017 10:43

Jeg foreslår å kontakte: PasientSky Hosting AS Grandavegen 26 6823 Sandane pasientskyhosting.no

Sv: Neurontin Sv: Neurontin

15/02/2017 10:40

Vektøkning forekommer ved bruk av Neurontin. Den viktigste årsaken er økt matlyst.

Sv: Ms Sv: Ms

14/02/2017 16:05

På denne siden vil du kunne få hjelp med spørsmål knyttet til trygderettigheter for personer som har MS....

Sv: Stemmebånd Sv: Stemmebånd

14/02/2017 16:03

Jeg foreslår at dere spør din fars fastlege om en henvisning til en øre-nese-hals lege. Vedkommende vil...

Sv: Nummen,prikking i hendene Sv: Nummen,prikking i hendene

14/02/2017 15:45

Ja - jeg synes du bør la legen din få undersøke deg. Det vil avklare om prikkingen er en følge av stramme...

Sv: Inneklima Sv: Inneklima

14/02/2017 15:42

Å besvare spørsmålene krever spesialkompetanse å besvare som jeg dessverre ikke har, men på følgende...

Sv: Uhelbredelig? Sv: Uhelbredelig?

14/02/2017 15:27

Dette avhenger av hva slags kreftsykdom man har. Ved noen kreftsykdommer f.eks. enkelte typer testikkelkreft...

Sv: Betydning? Sv: Betydning?

14/02/2017 15:24

Lokoregionalt = lokalt og regionalt d.v.s. i samme område av kroppen som der man fant kreftsykdommen i...

Sv: Immunterapi Sv: Immunterapi

14/02/2017 15:21

Jeg er ikke kjent med at det stilles krav om skilsmisse for å få immunterapi, og tror innslaget må være...

Sv: Kosthold i fbm gastroøsofageal refluks Sv: Kosthold i fbm gastroøsofageal refluks

14/02/2017 15:20

Reflukssymptomer som brystbrann og oppstøt forekommer hyppig hos gravide kvinner Man bør unngå sene eller...

Sv: Meniskskade Sv: Meniskskade

14/02/2017 15:15

Ved små plager gjør man ofte lite med en meniskskade. Diagnosen baseres på hendelsen som utløse...

Sv: kramper i tærne Sv: kramper i tærne

08/02/2017 16:47

Høy fysisk aktivtet og graviditet er hyppige årsaker til kramper i tær og legger hos unge mennesker....

Sv: Kroppsdel Sv: Kroppsdel

08/02/2017 16:30

Gutter kan i puberteten merke at brystkjertlene deres forbigående blir litt hovne og ømme. Dette er ufarlig...

Sv: INR Sv: INR

08/02/2017 16:27

VI har dessverre ikke kapasitet til å besvare skole/studieoppgaver.

Sv: ME/CFS Sv: ME/CFS

08/02/2017 16:26

Jeg er ikke kjent med at allmennleger ikke har lov til å stille diagnosen ME/CFS, men ved evt. behov for...

Sv: Trening, lav hvilepuls Sv: Trening, lav hvilepuls

08/02/2017 16:23

Jeg foreslår at du spør legen din å om få registrert hjerterytmen med et EKG. Han kan da se om den lave...

Sv: Høye leververdier Sv: Høye leververdier

08/02/2017 16:21

Både gallesteinsanfall og bruk av Paracet kan føre til at leververdiene stiger. Hvorvidt ingefær eller...

Sv: Håndball skade Sv: Håndball skade

08/02/2017 16:14

Muligens skyldes smertene såkalt patellofemoralt smertesyndrom (PFPS). Det er den vanligste idrettsrelaterte...

Sv: holdt Sv: holdt

08/02/2017 16:10

En vanlig årsak til smerter øverst til høyre eller venstre i magen under fysisk aktivitet er såkalt...

Sv: menstruasjon Sv: menstruasjon

08/02/2017 16:09

Menstruasjonen gjerne er uregelmessig de første årene. Sannsynligvis er det ikke noe i veien med deg, og...

Sv: blodtrykksfall Sv: blodtrykksfall

08/02/2017 16:02

Hvor dette bør utredes og behandles avhenger av hvilke tanker man gjør seg om årsaken til blodtrykksfallet...

Si oss din mening

Takk for at du tar deg tid til å si din mening. Vi setter pris på å lese dine synspunkter.
Captcha plugin 2+ for Joomla from Outsource Online
 
x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.

Jeg har lest og forstått betingelsene og reglene for bruk av dette nettstedet

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre vår hjemmeside og din brukeropplevelse. For å finne ut mer om informasjonskapsler og hvordan du sletter dem, se våre retningslinjer for personvern. Jeg aksepterer informasjonskapsler fra Helsenett.no.OK