Det er ikke bare barn som mobber. Mobbing skjer også blant voksne.

I denne artikkelen kan du lese mer om:

1. Hva er mobbing?
2. Omfang og konsekvenser
3. Årsaker til mobbing
4. Tiltak og forebygging

1. Hva er mobbing?

Ifølge Arbeidstilsynet skjer mobbing på arbeidsplassen dersom en person flere ganger og over tid blir utsatt for negative handlinger.

Typisk for situasjonen er at offeret ikke er i stand til å forsvare seg. Det blir ikke definert som mobbing hvis:

- partene som står mot hverandre er like sterke
- det er snakk om enkeltstående episoder

Eksempler på negative handlinger som anses som mobbing er:

- all form for trakassering
- tilsiktet og ondsinnet plaging
- ryktespreding
- baksnakking
- latterliggjøring
- utfrysning og sosial isolasjon
- sårende erting
- krenking av et annet menneske

Toleransegrensen for slike handlinger varierer fra person til person.

Mobbing er systematisk og langvarig plaging av en person som overskrider det personen føler han/hun kan leve med eller mestre.

2. Omfang og konsekvenser

En regner med at mellom fem til ni prosent av alle norske arbeidstakere blir mobbet.

Kvinner og menn er like utsatt. Både sjefer og kollegaer mobber. Omtrent 20 prosent av ofrene opplever å bli mobbet av både ledelse og arbeidskolleger.

Menn regnes for å være de som mobber mest. Hele 70 prosent av dem som blir mobbet blir plaget av menn. Kvinner blir mobbet av både kvinner og menn.

Mobbing forekommer i alle bransjer og yrker, men aller mest i mannsdominerte miljøer, gjerne i yrker som blir sett på som lavstatus. De alvorligste og mest langvarige tilfellene med mobbing skjer imidlertid i andre miljøer. Vanligvis befinner mobberen/mobberne seg i ledelsen. Offeret er som regel en kvinne.

Det finnes også forskjeller når det kommer til arbeidstakernes alder og hva som blir oppfattet som mobbing.

Det er ikke uvanlig at unge arbeidstakere får en del negativ behandling fra eldre kollegaer, men de kaller det likevel ikke for ”mobbing”. Eldre arbeidstakere er derimot mer sårbare og føler langt oftere at de blir mobbet. De kan ikke trøste seg med at situasjonen kan bli bedre med årene. De har heller ikke så lett for å skifte jobb.

Helseproblemer Mobbing kan påvirke offerets helse. I vitenskapelige undersøkelser finner man sterke sammenhenger mellom mobbing og helseplager, som for eksempel:

- stress
- depresjon
- lav selvtillit
- angst
- søvnproblemer
- muskel- og skjelettplager
- problemer med fordøyelsen
- posttraumatiske stressymptomer
- sosial isolasjon

Det antas at mobbing står for en betydelig del av det totale sykefraværet i landet. Mobbing koster trolig det norske samfunnet mellom 25-30 milliarder kroner i året.

Mobbing kan også føre til problemer med økonomi og familie som følge av nedsatt arbeidsevne og redusert overskudd etter arbeidstid.

3. Årsaker til mobbing

Det finnes visse faktorer i arbeidssituasjonen som øker risikoen for mobbing. Eksempler på dette er:

- arbeidsmiljøer som tolererer mobbing eller ikke ser på mobbing som et problem
- plutselige organisatoriske forandringer
- usikre eller uklare ansettelsesforhold
- rollekonflikter
- samarbeidsproblemer
- dårlig forhold mellom ansatte og ledelse
- negativt forhold mellom kollegaer
- ekstremt høye arbeidskrav
- manglende eller svak personalpolitik
- høyt stressnivå på jobben

Individuelle og situasjonsbestemte faktorer som forskjellsbehandling, intoleranse, personlige problemer og bruk av rusmidler, kan også øke faren for mobbing på arbeidsplassen.

Problemet skyldes ytterst sjeldent offerets personlighet. Det er det organisatoriske arbeidsmiljøet som står sentralt. Tiltak her kan ha en positiv og forebyggende virkning.

4. Tiltak og forebygging

Arbeidsmiljøloven sier at:

"Arbeidstakerne skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden."

Det betyr at mobbing på arbeidsplassen er forbudt ved lov. Arbeidsgiveren har ansvar for å kartlegge arbeidsmiljøet og iverksette tiltak dersom eventuelle problemer blir oppdaget.

Mobbing på arbeidsplassen kan effektivt forebygges ved å bedre arbeidsmiljøet. Ifølge Arbeidstilsynet kan dette hjelpe mot mobbing:

- Fokus på arbeidsmiljø gjennom systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet
- God tilrettelegging av arbeidet
- Verken for store eller for små krav til arbeidet
- Innflytelse over eget arbeid og tempo
- God informasjon og medvirkning i omstillingsprosesser
- Klare beskrivelser/forståelse for roller og oppgaver
- God personalpolitikk og personalomsorg

For å forebygge mobbing er det viktig med en god kultur på arbeidsplassen. Det kan arbeidsgiver være med på å utvikle ved å:

- gi alle arbeidstakere en klar forståelse av hva mobbing er
- gjøre det klart at virksomheten ikke aksepterer mobbing
- forsikre seg om at alle medarbeidere kjenner til og respekterer bedriftens normer og verdier
- beskrive hvilke handlinger som er akseptable eller ikke
- redegjøre for konsekvenser og sanksjoner ved brudd på normene
- understreke ledernes ansvar og øke deres kompetanse i konflikthåndtering
- involvere arbeidstakerne i risikovurdering og forebygging av mobbing

Det er spesielt viktig å ta problemene på alvor. Et begynnende problem må ordnes opp i så snart som mulig:

- Grip tidlig inn i småkonflikter
- Undersøk problemets omfang og karakter
- Sikre tydelige klageprosedyrer
- Sørg for muligheter for å klage uten frykt for represalier
- Respekter taushetsplikten
- Informer om rådgivning og hjelpetjenester
- Hent inn uavhengig hjelp

Mer informasjon

Det finnes en egen organisasjon:

Landsforeningen mot mobbing på arbeidsplassen
Postadresse: Postboks 8, Tåsen, 0801 Oslo
Nettside: http://www.lmm.no/ (ekstern lenke)
E-post: lmmmo@lmm.no

Du kan også lese mer om mobbing på arbeidsplassen ved å gå inn på nettsidene til "Jobbing uten mobbing" - et prosjekt i regi av Arbeidstilsynet: http://www.jobbingutenmobbing.no/ (ekstern lenke)

Kilder:
Arbeidstilsynet
Landsforeningen mot mobbing på arbeidsplassen

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode
Vennligst skriv Sikkerhetskode

Sv: Blødninger etter sex, etter medisinsk abort Sv: Blødninger etter sex, etter medisinsk abort

19/06/2017 14:14

Hvis det svir når du tisser, kan det blant annet skyldes irritert slimhinne etter samleiet eller en...

Sv: Seksuell kontakt etter skabb kur Sv: Seksuell kontakt etter skabb kur

19/06/2017 14:11

Slik jeg forstår brevet ditt, har du ikke vært i en sannsynlig smittesituasjon. Men du har likevel...

Sv: Nyresvikt som barn (Har ingen forhud) Sv: Nyresvikt som barn (Har ingen forhud)

19/06/2017 14:08

Jeg vil tro at det vil være ufarlig å onanere eller ha samleie.

Sv: Blødning ifra rumpe Sv: Blødning ifra rumpe

19/06/2017 14:06

Hvis du siden hendelsen ikke har sett tegn til blod og tarmfunksjonen er normal og du føler deg frisk, kan du...

Sv: Vondt i høyre skulder, arm og ben. Sv: Vondt i høyre skulder, arm og ben.

19/06/2017 13:17

Ut i fra beskrivelsen kan det kanskje høres ut til at du sliter med anspente muskler i nakken, skulderen og...

Sv: hjelp Sv: hjelp

19/06/2017 13:11

Det viktigste er å forebygge arr ved korrekt medisinsk behandling. Søk derfor lege tidlig hvis du er plaget...

Sv: Diastase + imodium Sv: Diastase + imodium

19/06/2017 13:09

Diastase = økt avstand - oftest mellom magemusklene er vanlig etter et svangerskap. Jeg er usikker på om...

Sv: Ueinveisinfeksjon`? Sv: Ueinveisinfeksjon`?

19/06/2017 13:06

Det er ikke så godt å si hva dette skyldes, men du kan ta en tur til legen din og få sjekket at det ikke...

Sv: P-pille Sv: P-pille

19/06/2017 13:05

Man kan gå på p-piller så lenge man har behov for prevensjon. Jeg er ikke kjent med at p-piller medfører...

Sv: Utslett og kløe Sv: Utslett og kløe

19/06/2017 13:04

Kløen og utslettet er kanskje elveblest. Elveblest kalles også får urtikaria og innebærer at celler i...

Sv: Øresmerter Sv: Øresmerter

19/06/2017 12:56

Jeg synes du bør la legen din ta en kikk i øret ditt. Smertene kan skyldes en betennelse i mellomøret, det...

Sv: 2 måner etter sterilisering Sv: 2 måner etter sterilisering

19/06/2017 12:55

Det er ikke vanlig at testikkelen blir veldig hoven to måneder etter sterilisering. Jeg foreslår derfor at...

Sv: Ekstrem tørste Sv: Ekstrem tørste

19/06/2017 12:54

Jeg foreslår at du forsøker å begrense inntaket av vann noe inntil du har vært hos legen din. Det hender...

Sv: Eksem Sv: Eksem

19/06/2017 12:52

Det kan være lurt å være varsom med å bruke kortisonsalver/kremer omkring munnen - både for å unngå...

Sv: Stikkende smerter i rygg og høyre arm Sv: Stikkende smerter i rygg og høyre arm

19/06/2017 12:50

To muligheter er ufarlige muskulære spenninger eller sykdom som påvirker lungehinnen. Sannsynligheten for...

Sv: Mensen Sv: Mensen

19/06/2017 12:44

Ofte er ikke behandling nødvendig ved uregelmessig menstruasjon. Hvis du ønsker regelmessige (og derved...

Sv: Ryggsmerter Sv: Ryggsmerter

19/06/2017 12:40

Ja - dette vil jeg tro at det er mulig å gjøre noe med og anbefaler deg å kontakte en spesialist i...

Sv: Hode Sv: Hode

19/06/2017 12:36

Press i pannen når man bøyer seg framover kan skyldes bihulebetennelse. Svimmelhet når man reiser seg kan...

Sv: Omnic 0,4 mg bruk Sv: Omnic 0,4 mg bruk

19/06/2017 12:32

Jeg er ikke kjent med at Omnic kan forårsake smerter forårsaket av påvirkning av hjertet. Hvor fant du...

Sv: problemer å svelge mat. Sv: problemer å svelge mat.

19/06/2017 12:24

Enig i at du bør kontakte legen din å få svelgvanskene dine utredet.

Sv: Influensa tilbake etter en måned? Sv: Influensa tilbake etter en måned?

19/06/2017 12:23

Om det er tilbakefall av influensaen eller en ny infeksjon vet jeg ikke, men ved hoste, slapphet og lett feber...

Sv: opp og ned i vekt Sv: opp og ned i vekt

19/06/2017 12:20

Å være kraftig undervektig kan tære på skjelettet og ledsaget av menstruasjonsforstyrrelser. Misbruk av...

Sv: privat lege Sv: privat lege

19/06/2017 12:15

En privatpraktiserende lege uten avtale med det offentlige om refusjon av konsultasjonskostnadene kan likevel...

Sv: Lungekreft med spredning til leveren og nyrene Sv: Lungekreft med spredning til leveren og nyrene

19/06/2017 12:09

Carcinoma pulmonalis cum metastasibus hepar et renis.

Sv: Tarm Sv: Tarm

19/06/2017 11:55

Du har rett i at jernmangel ikke er så vanlig hos menn som hos kvinner i fruktbar alder (pga...

Sv: Blodsukker apparat smitte Sv: Blodsukker apparat smitte

19/06/2017 11:49

Ettersom du brukte en helt ny og ren nål, vil tro at det ikke foreligger noen smittefare.

Sv: Trykk i øret Sv: Trykk i øret

19/06/2017 11:47

Følelsen av trykk i øret kan skyldes en begynnende betennelse i mellomøret eller det ytre øret eventuelt...

Sv: Store skulderproblemer Sv: Store skulderproblemer

19/06/2017 11:44

Ut i fra beskrivelsen tenker jeg at en skulderkapsulitt er en mulig forklaring. En annen mulighet er et nytt...

Sv: Brannsår Sv: Brannsår

19/06/2017 11:31

Studier tyder på at risiko for utvikling av hudkreft i arr etter brannskader, kutt o.l. er svært liten.

Sv: Mandeloperasjon Sv: Mandeloperasjon

19/06/2017 11:26

Ja - jeg tror det kan være lurt å velge mer flytende mat for å redusere sannsynligheten for blødninger.

Sv: Lett forhøyet hvite blodlegemer Sv: Lett forhøyet hvite blodlegemer

19/06/2017 11:24

De lett forhøyete blodprøvene dine kan kanskje være en følge av operasjonen eller en lett forkjølelse. I...

Sv: Attraktiv lege Sv: Attraktiv lege

09/06/2017 13:18

Det er en vanskelig problemstilling som jeg ikke har et klart svar på, men legeforeningens etiske råd...

Sv: Forstoppelse Sv: Forstoppelse

09/06/2017 13:08

Jeg ville ha forsøkt å ta laktulose 5-10 ml 3 ganger daglig. Laktulose (Laktulose®, Levolac®, Duphalac®)...

Sv: Twar Sv: Twar

09/06/2017 13:06

Det finnes tre utgaver av klamydiabakterien. En av dem er klamydia pneumoniae, også kalt TWAR. Denne mikroben...

Sv: Kul på halsen Sv: Kul på halsen

09/06/2017 13:04

Det er vanskelig å si ut hva kulen skyldes uten å undersøke deg, men det er vanlig å kunne kjenne kuler...

Sv: Svært lange blødninger under mens Sv: Svært lange blødninger under mens

09/06/2017 13:02

Jeg foreslår at du kontakter legen din slik at du kan få utelukket at blødningene skyldes en sykdom. Hvis...

Sv: Smertelindring Sv: Smertelindring

09/06/2017 12:58

Jeg kan dessverre ikke bistå med forskrivning av medisiner. Mitt råd er at du kontakter fastlegen din om...

Sv: Mandeloperasjon Sv: Mandeloperasjon

09/06/2017 12:56

Tiltagende smerter av omlag 2 ukers varighet er ikke uvanlig etter en mandeloperasjon. Du har i tillegg hatt...

Sv: solbrent Sv: solbrent

09/06/2017 12:31

Jeg synes du bør unngå å få sol på områdene som ble solbrent igår. Hvis det ikke er til å unngå, bør...

Sv: Syk og redd for kreft Sv: Syk og redd for kreft

09/06/2017 12:30

Lavt nivå av vitamin D og jern er vanlig - spesielt lavt jern hos kvinner i menstruerende alder. Hvorvidt...

Sv: annfall Sv: annfall

09/06/2017 12:22

Psykogene, ikke - epileptiske anfall (PNES) kan defineres som en type anfall som ligner på epileptiske...

Sv: Henvisning til gynogolog Sv: Henvisning til gynogolog

09/06/2017 12:15

De aller fleste underlivsundersøkelser/celleprøver i Norge blir utført av fastleger. Du kan derfor regne...

Sv: min journal Sv: min journal

09/06/2017 12:08

Ifølge lov om pasientrettigheter § 5-1 har du rett til innsyn i sin journal. Mens man tidligere måtte...

Sv: Hva er galt med meg? Sv: Hva er galt med meg?

09/06/2017 12:05

Det er nødvendig å undersøke deg for å kunne si noe om smertene i rygg og skulder. Når det gjelder blod i...

Sv: vaksinering Sv: vaksinering

09/06/2017 11:59

Det avhenger av type, lokalisasjon og varighet av oppholdet i Kenya. På følgende side finner du informasjon...

Sv: Blir aldri trøtt Sv: Blir aldri trøtt

09/06/2017 11:57

Drikker du kaffe eller andre koffeinholdige drikker? Bruker du noen medisiner eller rusmidler?

Sv: Fobi? Sv: Fobi?

09/06/2017 11:56

Ut i fra beskrivelsen tenker jeg at du kanskje har panikkangst som utløses av plutselig sterk(t) lyd/lys....

Sv: 2 eller 3 koffienpiller Sv: 2 eller 3 koffienpiller

09/06/2017 11:14

Jeg ser at de i følge denne siden: http://gymgrossisten.no/fat-burner-advanced-120-tabs inneholder 59 mg...

Sv: Nummenhet Sv: Nummenhet

09/06/2017 11:09

Det er litt vanskelig å gi deg en god vurdering av uten å undersøke hudfølelse, muskelkraft, koordinasjon...

Sv: Tette kransårer til hjertet Sv: Tette kransårer til hjertet

09/06/2017 11:08

Jeg kjenner ikke til andre tiltak enn by-passoperasjon i situasjonen du beskriver bortsett fra å hindre...

Sv: tiss Sv: tiss

09/06/2017 11:04

Presser man vekk fettvevet rundt penisroten, oppdager man nesten alltid at penis er vesentlig større. Vekst...

Sv: Tretthetsbrudd i ryggen Sv: Tretthetsbrudd i ryggen

09/06/2017 10:59

Jeg foreslår at du først og fremst får klarhet i hva smertene skyldes. Mitt råd er derfor at du kontakter...

Sv: Skabb Sv: Skabb

09/06/2017 10:58

Jeg synes at din beskrivelse av symptomene i liten grad gir mistanke om skabb. Skabbmidden er mellom en og to...

Sv: Spiseforstyrrelse Sv: Spiseforstyrrelse

09/06/2017 10:53

Jeg tror ikke du har ødelagt tarmen din ved å ta 2 piller 2 ganger i måneden, men det reduserer ikke ditt...

Sv: Cialis Sv: Cialis

01/06/2017 11:44

Grapefruktjuice blokkerer et enzym (CYP3A4) i tarmen som hemmer opptaket av enkelte medisiner, deriblant...

Sv: MRKH og brystimplantater Sv: MRKH og brystimplantater

01/06/2017 09:47

Det foreligger ikke entydige kriterier for hvilke brystkirurgiske inngrep som blir dekket av det offentlige....

Sv: Kols grad 4 Sv: Kols grad 4

31/05/2017 14:29

Det er flott at du er fysisk aktiv selv om du har kols og hjertesvikt. Ved å trene orker du mer før du blir...

Sv: Sv: Smerter i bena om natten og når jeg bare ligge... Sv: Sv: Smerter i bena om natten og når jeg bare ligge...

29/05/2017 16:21

Jeg foreslår at du snakker med får tatt vanlig røntgen og/eller MR-bilder av kneleddene . Når man ser hva...

Sv: endetarmsopningen/analopningen Sv: endetarmsopningen/analopningen

29/05/2017 14:30

Jeg foreslår at du kontakter legen din for en undersøkelse av endetarmsmuskelen og endetarmens slimhinne....

Sv: Ibux og Paracet Sv: Ibux og Paracet

29/05/2017 14:22

Ibux kan gi magesår. Ved økende magesmerter, slik du beskriver, foreslår jeg at du kontakter legen din...

Si oss din mening

Takk for at du tar deg tid til å si din mening. Vi setter pris på å lese dine synspunkter.
Captcha plugin 2+ for Joomla from Outsource Online
 
x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.

Jeg har lest og forstått betingelsene og reglene for bruk av dette nettstedet

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre vår hjemmeside og din brukeropplevelse. For å finne ut mer om informasjonskapsler og hvordan du sletter dem, se våre retningslinjer for personvern. Jeg aksepterer informasjonskapsler fra Helsenett.no.OK