Det er ikke bare barn som mobber. Mobbing skjer også blant voksne.

I denne artikkelen kan du lese mer om:

1. Hva er mobbing?
2. Omfang og konsekvenser
3. Årsaker til mobbing
4. Tiltak og forebygging

1. Hva er mobbing?

Ifølge Arbeidstilsynet skjer mobbing på arbeidsplassen dersom en person flere ganger og over tid blir utsatt for negative handlinger.

Typisk for situasjonen er at offeret ikke er i stand til å forsvare seg. Det blir ikke definert som mobbing hvis:

- partene som står mot hverandre er like sterke
- det er snakk om enkeltstående episoder

Eksempler på negative handlinger som anses som mobbing er:

- all form for trakassering
- tilsiktet og ondsinnet plaging
- ryktespreding
- baksnakking
- latterliggjøring
- utfrysning og sosial isolasjon
- sårende erting
- krenking av et annet menneske

Toleransegrensen for slike handlinger varierer fra person til person.

Mobbing er systematisk og langvarig plaging av en person som overskrider det personen føler han/hun kan leve med eller mestre.

2. Omfang og konsekvenser

En regner med at mellom fem til ni prosent av alle norske arbeidstakere blir mobbet.

Kvinner og menn er like utsatt. Både sjefer og kollegaer mobber. Omtrent 20 prosent av ofrene opplever å bli mobbet av både ledelse og arbeidskolleger.

Menn regnes for å være de som mobber mest. Hele 70 prosent av dem som blir mobbet blir plaget av menn. Kvinner blir mobbet av både kvinner og menn.

Mobbing forekommer i alle bransjer og yrker, men aller mest i mannsdominerte miljøer, gjerne i yrker som blir sett på som lavstatus. De alvorligste og mest langvarige tilfellene med mobbing skjer imidlertid i andre miljøer. Vanligvis befinner mobberen/mobberne seg i ledelsen. Offeret er som regel en kvinne.

Det finnes også forskjeller når det kommer til arbeidstakernes alder og hva som blir oppfattet som mobbing.

Det er ikke uvanlig at unge arbeidstakere får en del negativ behandling fra eldre kollegaer, men de kaller det likevel ikke for ”mobbing”. Eldre arbeidstakere er derimot mer sårbare og føler langt oftere at de blir mobbet. De kan ikke trøste seg med at situasjonen kan bli bedre med årene. De har heller ikke så lett for å skifte jobb.

Helseproblemer Mobbing kan påvirke offerets helse. I vitenskapelige undersøkelser finner man sterke sammenhenger mellom mobbing og helseplager, som for eksempel:

- stress
- depresjon
- lav selvtillit
- angst
- søvnproblemer
- muskel- og skjelettplager
- problemer med fordøyelsen
- posttraumatiske stressymptomer
- sosial isolasjon

Det antas at mobbing står for en betydelig del av det totale sykefraværet i landet. Mobbing koster trolig det norske samfunnet mellom 25-30 milliarder kroner i året.

Mobbing kan også føre til problemer med økonomi og familie som følge av nedsatt arbeidsevne og redusert overskudd etter arbeidstid.

3. Årsaker til mobbing

Det finnes visse faktorer i arbeidssituasjonen som øker risikoen for mobbing. Eksempler på dette er:

- arbeidsmiljøer som tolererer mobbing eller ikke ser på mobbing som et problem
- plutselige organisatoriske forandringer
- usikre eller uklare ansettelsesforhold
- rollekonflikter
- samarbeidsproblemer
- dårlig forhold mellom ansatte og ledelse
- negativt forhold mellom kollegaer
- ekstremt høye arbeidskrav
- manglende eller svak personalpolitik
- høyt stressnivå på jobben

Individuelle og situasjonsbestemte faktorer som forskjellsbehandling, intoleranse, personlige problemer og bruk av rusmidler, kan også øke faren for mobbing på arbeidsplassen.

Problemet skyldes ytterst sjeldent offerets personlighet. Det er det organisatoriske arbeidsmiljøet som står sentralt. Tiltak her kan ha en positiv og forebyggende virkning.

4. Tiltak og forebygging

Arbeidsmiljøloven sier at:

"Arbeidstakerne skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden."

Det betyr at mobbing på arbeidsplassen er forbudt ved lov. Arbeidsgiveren har ansvar for å kartlegge arbeidsmiljøet og iverksette tiltak dersom eventuelle problemer blir oppdaget.

Mobbing på arbeidsplassen kan effektivt forebygges ved å bedre arbeidsmiljøet. Ifølge Arbeidstilsynet kan dette hjelpe mot mobbing:

- Fokus på arbeidsmiljø gjennom systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet
- God tilrettelegging av arbeidet
- Verken for store eller for små krav til arbeidet
- Innflytelse over eget arbeid og tempo
- God informasjon og medvirkning i omstillingsprosesser
- Klare beskrivelser/forståelse for roller og oppgaver
- God personalpolitikk og personalomsorg

For å forebygge mobbing er det viktig med en god kultur på arbeidsplassen. Det kan arbeidsgiver være med på å utvikle ved å:

- gi alle arbeidstakere en klar forståelse av hva mobbing er
- gjøre det klart at virksomheten ikke aksepterer mobbing
- forsikre seg om at alle medarbeidere kjenner til og respekterer bedriftens normer og verdier
- beskrive hvilke handlinger som er akseptable eller ikke
- redegjøre for konsekvenser og sanksjoner ved brudd på normene
- understreke ledernes ansvar og øke deres kompetanse i konflikthåndtering
- involvere arbeidstakerne i risikovurdering og forebygging av mobbing

Det er spesielt viktig å ta problemene på alvor. Et begynnende problem må ordnes opp i så snart som mulig:

- Grip tidlig inn i småkonflikter
- Undersøk problemets omfang og karakter
- Sikre tydelige klageprosedyrer
- Sørg for muligheter for å klage uten frykt for represalier
- Respekter taushetsplikten
- Informer om rådgivning og hjelpetjenester
- Hent inn uavhengig hjelp

Mer informasjon

Det finnes en egen organisasjon:

Landsforeningen mot mobbing på arbeidsplassen
Postadresse: Postboks 8, Tåsen, 0801 Oslo
Nettside: http://www.lmm.no/ (ekstern lenke)
E-post: lmmmo@lmm.no

Du kan også lese mer om mobbing på arbeidsplassen ved å gå inn på nettsidene til "Jobbing uten mobbing" - et prosjekt i regi av Arbeidstilsynet: http://www.jobbingutenmobbing.no/ (ekstern lenke)

Kilder:
Arbeidstilsynet
Landsforeningen mot mobbing på arbeidsplassen

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode
Vennligst skriv Sikkerhetskode

Sv: Kjønnsvorter? Sv: Kjønnsvorter?

I går 10:18

Jeg er enig i at det kan være grunn til å spørre seg om du har en hpv-infeksjon ut i fra grunnene som du...

Sv: Informere om eventuell kjønnssykdom? Sv: Informere om eventuell kjønnssykdom?

I går 10:14

Jeg tenker at du kan vente på prøvesvaret fra Olafia-klinikken før du informerer seksualpartnere. Hvorvidt...

Sv: Sakte spising Sv: Sakte spising

I går 10:11

Ettersom du synes det er vanskelig å svelge maten like raskt som tidligere og du fortrinnsvis spiser supp,...

Sv: Magetrøbbel Sv: Magetrøbbel

I går 10:08

Du nevner ikke din alder, men dersom du er i trettiårene eller eldre, kan det - med tanke på klumpen du...

Sv: Lever, Galleblære eller muskel? Sv: Lever, Galleblære eller muskel?

I går 10:05

Jeg går ut i fra at du har fått utelukket at plagene skyldes gallestein. Beskrivelsen passer heller ikke...

Sv: Ørebetennelse Sv: Ørebetennelse

I går 09:53

Det kan høres ut som du er i ferd med å få en mellomørebetennelse. Ved ukomplisert mellomørebetennelse...

Sv: tvil Sv: tvil

I går 09:50

Godt dokumenterte kurerende eller lindrende tiltak for ulike kreftsykdommer blir stort sett inkludert i...

Sv: Hard klump høyre side av magen Sv: Hard klump høyre side av magen

I går 09:38

Jeg tror kanskje det vil være en akseptable tilnærming og vente å se om kulen dukker opp igjen. Det er dog...

Sv: utslett barn 4 år Sv: utslett barn 4 år

21/03/2017 17:16

Kan du ta et bilde av utslettet? Varighet av symptomene? Kløe? Varierer flekkenes størrelse og utbedring i...

Sv: Pusteproblem gjennom nesen Sv: Pusteproblem gjennom nesen

21/03/2017 17:15

Ut i fra beskrivelsen tenker jeg at det kanskje er en polypp som plager deg. Ta kontakt med fastlegen din. Han...

Sv: hode Sv: hode

21/03/2017 17:13

Hvis du ikke mistet bevisstheten da du slo bakhodet i isen, og du husker hele hendelsen og føler deg frisk...

Sv: Krem til eksem på penis Sv: Krem til eksem på penis

21/03/2017 17:12

Hvis du er helt sikker på at utslettet skyldes et tørt eksem, kan du trolig forsøke Canoderm. Penishodet er...

Sv: magesmerter nederst i magen,sub febril.småkvalm Sv: magesmerter nederst i magen,sub febril.småkvalm

21/03/2017 17:08

Høres ut som en mage-tarminfeksjon. Jeg foreslår at du kontakter fastlegen din med spørsmål om det er...

Sv: Stress, hjertebank og depresjon Sv: Stress, hjertebank og depresjon

21/03/2017 15:45

Lavt blodtrykk er en nærrliggende forklaring. Hvorfor det eventuelt er lavt, vet jeg ikke. I første omgang...

Sv: Sår hals etter bedøvelse Sv: Sår hals etter bedøvelse

21/03/2017 15:44

Vanskelig å si, men kanskje kan det foreligge en infeksjon eller verkebyll i halsen. Jeg synes du bør...

Sv: Sår hals etter bedøvelse Sv: Sår hals etter bedøvelse

21/03/2017 15:44

Vanskelig å si, men kanskje kan det foreligge en infeksjon eller verkebyll i halsen. Jeg synes du bør...

Sv: Sår hals etter bedøvelse Sv: Sår hals etter bedøvelse

21/03/2017 15:44

Vanskelig å si, men kanskje kan det foreligge en infeksjon eller verkebyll i halsen. Jeg synes du bør...

Sv: Stramt tungebånd voksen Sv: Stramt tungebånd voksen

21/03/2017 15:42

Jeg foreslår at du tar dette opp med fastlegen din og ber om en henvisning til en øre-nese-halslege.

Sv: hodepine Sv: hodepine

21/03/2017 15:41

Hva hodepinen skyldes, kan jeg ikke avgjøre ut i fra opplysningene i brevet, men nyoppstått hodepine som er...

Sv: Kul i mellomkjøttet Sv: Kul i mellomkjøttet

21/03/2017 15:39

Kanskje er kulen en verkebyll som "kommer og går". I så fall er det mulig at byllen bør åpnes. Jeg synes...

Sv: Søvnparalyse Sv: Søvnparalyse

21/03/2017 15:32

Søvnlammelser er kjennetegnet ved at man er ute av stand til å bevege armer og ben, snakke og lignende til...

Sv: Betydelig nedsatt livskvalitet Sv: Betydelig nedsatt livskvalitet

21/03/2017 15:29

Når man har så mange symptomer som du nevner, er det ofte vanskelig å finne en felles forklaring på dem....

Sv: Kaldt bein i fra kneet og ned . Sv: Kaldt bein i fra kneet og ned .

21/03/2017 15:20

Det er vanskelig å si hva kuldefølelsen skyldes. Kanskje er blodsirkulasjonen i beinet redusert eller...

Sv: Acne og re Sv: Acne og re

21/03/2017 09:31

Ja - dette tror jeg går bra. Etter langvarig bruk vil endel av bakteriene kunne tilpasse seg og utvikle...

Sv: Spontan Pneumothorax og høye fjell Sv: Spontan Pneumothorax og høye fjell

20/03/2017 16:15

Innsiden av brystkassen og lungenes overflate er dekket av en tynn hinne. Litt væske klistrer hinnene sammen...

Sv: Sv: Litt svak ereksjon og liten utløsning pga psyk... Sv: Sv: Litt svak ereksjon og liten utløsning pga psyk...

16/03/2017 13:29

Jeg er ikke kjent med at ginko biloba kan påvirke seksuell lyst eller evne. Blodåren kan jeg dessverre ikke...

Sv: vond lukt Sv: vond lukt

16/03/2017 13:27

Jeg har dessverre ikke noen sikker forklaring på endringen i lukt. Kanskje du kan ta dette opp med legen din?...

Sv: Underliv Sv: Underliv

16/03/2017 13:26

Muligens skyldes symptomene dine en soppinfeksjon. Det kan behandles med Canesten krem og stikkpiller som...

Sv: Svart utflod Sv: Svart utflod

16/03/2017 13:25

Jeg forstår godt at du forventet å bli undersøkt. Legen tenkte kanskje at du ville være tjent med å bli...

Sv: Prøvere og uregelmessig mens Sv: Prøvere og uregelmessig mens

16/03/2017 13:22

Menstruasjonen kan være litt uregelmessig de første månedene etter at man slutter med p-piller....

Sv: Hørselshemming Sv: Hørselshemming

16/03/2017 13:15

Det avhenger av hva slags feil/lidelse i øret som hørselssvekkelsen skydes og hva slags operasjon som hun...

Sv: Utflod Sv: Utflod

16/03/2017 13:12

Litt utflod er normalt. Økende utflod, utflod som er misfarget, lukter ubehagelig eller som er ledsaget av...

Sv: Mensenlukt Sv: Mensenlukt

16/03/2017 13:11

Muligens kan du ha en bakteriell ubalanse i skjeden såkalt bakteriell vaginose. Bakteriell vaginose er en...

Sv: Luftplager Sv: Luftplager

16/03/2017 13:03

Mye luft i magen lukt har som regel sammenheng med kostholdet eller en forbigående forstyrrelse i...

Sv: Pasientjournal Sv: Pasientjournal

16/03/2017 13:02

Ja - dette er helt klart noe som fastlegen din kan hjelpe deg med.

Sv: Diaré Sv: Diaré

16/03/2017 13:01

Jeg er enig i at han bør kontakte legen sin. Litt blod på papiret er ofte uskyldig, men det bør likevel...

Sv: Medisiner panikk angst Sv: Medisiner panikk angst

16/03/2017 13:00

Slik jeg har forstått det er Xanor 10 ganger sterkere enn Valium, men sikker er jeg ikke. I stedet for å...

Sv: Uendelige skader Sv: Uendelige skader

16/03/2017 12:28

Jeg kan dessverre ikke gi deg en vurdering av dette uten å undersøke og se deg. Mitt råd er at du spør...

Sv: vondt i tommelen Sv: vondt i tommelen

16/03/2017 12:25

Jeg foreslår at du snakker med fastlegen din om du kan få tatt et røntgenbilde av tommelen din.

Sv: Øyevippserum Sv: Øyevippserum

16/03/2017 12:24

Det svenske legemiddelverket fraråder bruk av øyevippeprodukter som inneholder prostaglandinlignende...

Sv: Høyt progesteron Sv: Høyt progesteron

16/03/2017 12:17

Øvre grense for progesteron hos menn er 3 nmol/L. I første omgang kan det kanskje være tilstrekkelig å...

Sv: Klamydia Sv: Klamydia

16/03/2017 12:12

Mellom 12 og 37 prosent av alle positive klamydiasvar kan være feil. Det er derfor en viss mulighet for at du...

Sv: Kvalme og alkoholproblemer Sv: Kvalme og alkoholproblemer

16/03/2017 12:09

Hvordan man reagerer på alkohol kan endre seg over tid. Det er en rekke årsaker til dette. Hjernens funksjon...

Sv: Utslett Sv: Utslett

16/03/2017 12:05

En mulighet er at du har en soppinfeksjon i munnen. Da har man ofte plagsom svie og hvit belegg. I så fall...

Sv: Blod fra mygg i munnen Sv: Blod fra mygg i munnen

16/03/2017 12:02

Til tross for at hiv-viruset er relativt utbredt i befolkninger som er bosatt i områder med mye mygg, ser det...

Sv: Svimmel og anfall Sv: Svimmel og anfall

16/03/2017 12:00

Har hun blitt utredet/vurdert med tanke på epilepsi? Jeg foreslår også å ta en titt på denne siden:...

Sv: Pille? Sv: Pille?

16/03/2017 11:52

Behandling av kreftsykdommer er et høyt spesialisert område der det brukes en rekke ulike behandlingsmetoder...

Sv: Veldig løs mage når jeg drikker øl Sv: Veldig løs mage når jeg drikker øl

16/03/2017 11:46

Alkohol øker aktiviteten i tykktarmens muskler. Det gjør at avføringen passerer raskere gjennom tykktarmen...

Sv: P-stav Sv: P-stav

16/03/2017 11:13

P-staven er sikker prevensjon fra 7 dager etter at den settes inn - hvis man ikke har brukt annen hormonbasert...

Sv: "Popper" bak øyet Sv: "Popper" bak øyet

16/03/2017 11:01

Jeg er usikker på hva følelsen av at det "popper" bak øyet skyldes og foreslår at du nevner dette for...

Sv: "Popper" bak øyet Sv: "Popper" bak øyet

16/03/2017 11:01

Jeg er usikker på hva følelsen av at det "popper" bak øyet skyldes og foreslår at du nevner dette for...

Sv: Kreft Sv: Kreft

16/03/2017 11:00

Blod i sæden skyldes sjelden noen alvorlig sykdom. Vanligvis finner man ingen forklaring. Konklusjonen blir...

Sv: Generelle undersøkelser/kreft Sv: Generelle undersøkelser/kreft

16/03/2017 10:55

I norge tilbys tre undersøkelser for å avdekke kreft hos personer hvor man i utgangspunktet ikke mistenker...

Sv: Remisjon Sv: Remisjon

16/03/2017 10:49

Ja - remisjon innebærer at sykdommen er i en rolig fase. Det utelukker likevel ikke tilbakefall på et senere...

Sv: for høy puls Sv: for høy puls

16/03/2017 10:48

Høyt stoffskifte kan øke hvilepulsen. Jeg foreslår at du spør legen din om stoffskiftet ditt har vært...

Sv: Antioksidanter Sv: Antioksidanter

16/03/2017 10:48

Jeg har også lest at antioksidanter ikke alltid er fordelaktig, men hvor godt dokumentert dette er er jeg...

Sv: fastlege Sv: fastlege

16/03/2017 10:47

Du finner informasjon her:...

Sv: økt varme Sv: økt varme

16/03/2017 10:41

Du nevner ikke din alder, men vil tro at du kan være kommet i overgangsalderen. Enkelte prøver som kan være...

Sv: amfetamin Sv: amfetamin

16/03/2017 10:38

Det er risiko for blodpropp og infeksjon. Hvor lenge blodpropprisikoen vedvarer og hvor mye den øker ved å...

Sv: Nakkeproblemer Sv: Nakkeproblemer

16/03/2017 10:35

Jeg synes du bør kontakte fastlegen din for en vurdering av kraftsvikten i nakkemusklene.

Si oss din mening

Takk for at du tar deg tid til å si din mening. Vi setter pris på å lese dine synspunkter.
Captcha plugin 2+ for Joomla from Outsource Online
 
x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.

Jeg har lest og forstått betingelsene og reglene for bruk av dette nettstedet

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre vår hjemmeside og din brukeropplevelse. For å finne ut mer om informasjonskapsler og hvordan du sletter dem, se våre retningslinjer for personvern. Jeg aksepterer informasjonskapsler fra Helsenett.no.OK