Spørsmål og svar

Sv: Flekk
hudproblemer i ansiktet
Blodforgiftning
Alkoholisert bror som bor hjem...
Hoven lillefinger
Sv: Graviditet
Sv: Kneskade
Sv: Galaktore
Sv: Hoven mandel
Sv: er dette normalt?
Sv: Hei
blo trykk
Prøve svar
Visdomstenner
Hodesmerter
Mage/tarmprpblemer
HiV, syfilis, Hepatit b, c
Magetrøbbel
Underlivssmerter
Vondt i kneet
Medisiner for søvn
Sv: Flekk
Sv: Intens smerte i bryst
betennelse i øretrompeten
Sv: Seneskjedebetennelse
Sv: Underlivsplager
Sv: Pigmentløse flekker
Sv: Søvnproblemer
Sv: Trenger hjelp til å diagon...
Sv: Asymmetriske bryster
Spørsmål besvart av helsepersonell er merket med dette symbolet:

Viktig informasjon

Helsenetts sykepleier Mona Johansen og allmennlege Christian Anker svarer på spørsmål.

Alle svar fra Helsenetts fagpersoner er merket med grønt.

Stille spørsmål?

Begrenset kapasitet

Spør oss er en gratis tjeneste for Helsenetts brukere. Dessverre har vi ikke kapasitet til å svare alle. Spørsmål fra medlemmer i Helsenetts nettsamfunn vil bli prioritert.

Du kan melde deg inn i her.

Om svarene

Svar fra Helsenetts fagpersoner er kun innspill til spørsmålene som blir presentert. For en sikker vurdering, må du oppsøke lege eller en annen helsearbeider.

Ved behov for akutt medisinsk hjelp ring 113!

Et åpent forum

Spør oss er et åpent forum. Det betyr at andre brukere som har erfaring med eller synspunkter på det aktuelle helseproblemet kan bidra med sine tanker. Innholdet i disse innleggene er kun uttrykk for den enkeltes mening og ikke nødvendigvis råd eller holdninger som Helsenett.no sier seg enig i.

Ikke oppgi personopplysninger

Helsenett anbefaler brukere av Spør oss til å ikke oppgi personlige opplysninger, som navn, adresse eller annen informasjon som kan brukes til å identifisere vedkommende i innlegget.

Useriøse innlegg

Alle brukere oppfordres til å rapportere useriøse innlegg.

Forumløsning av: Kunena